Sign In

gene : GDH3

Sequence Viewer

Annotation Tags

ID gene9
Name WN66_00010
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_00010
standard_name GDH3
Note YAL062W~GDH3,FUN51~Verified
description NADP(+)-dependent glutamate dehydrogenase; synthesizes glutamate from ammonia and alpha-ketoglutarate; rate of alpha-ketoglutarate utilization differs from Gdh1p; expression regulated by nitrogen and carbon sources; GDH3 has a paralog, GDH1, that arose from the whole genome duplication
Dbxref SGD:S000000058
gbkey Gene

Location(s)

Start Position 18203
End Position 19576

Sequence: 1374bp

Add 1kb Flanking
ATGACAAGCG AACCAGAGTT TCAGCAGGCT TACGATGAGA TCGTTTCTTC TGTGGAGGAT TCCAAAATTT TTGAAAAATT CCCACAGTAT AAAAAAGTGT
TACCTATTGT TTCTGTCCCG GAGAGGATCA TTCAATTCAG GGTCACGTGG GAAAATGATA ATGGCGAGCA AGAAGTGGCT CAAGGATACA GGGTGCAGTT
CAATTCAGCC AAGGGCCCTT ACAAGGGTGG CCTACGCTTC CACCCATCAG TGAACCTGTC TATCCTAAAA TTTTTGGGTT TTGAACAGAT CTTCAAGAAT
GCGCTCACTG GGCTAGATAT GGGCGGTGGT AAGGGTGGCC TGTGTGTGGA CTTGAAAGGC AAGTCTGACA ACGAGATCAG AAGGATTTGT TATGCGTTCA
TGAGAGAACT GAGCAGGCAT ATTGGTAAGG ACACAGACGT GCCCGCAGGA GATATTGGTG TCGGTGGCCG TGAAATTGGC TACCTATTCG GCGCTTACAG
ATCATACAAG AACTCCTGGG AAGGTGTGTT GACTGGTAAG GGTTTAAACT GGGGTGGCTC ACTTATCAGG CCGGAGGCCA CCGGGTTCGG CTTAGTTTAC
TATACGCAAG CAATGATCGA TTATGCAACA AACGGCAAGG AGTCGTTTGA GGGCAAACGT GTGACAATCT CCGGAAGTGG CAATGTTGCG CAATATGCAG
CTTTAAAAGT GATTGAGCTG GGTGGTATTG TGGTGTCTTT ATCCGATTCG AAGGGGTGCA TCATCTCTGA GACGGGCATT ACTTCTGAGC AAATTCACGA
TATCGCTTCC GCCAAGATCC GTTTCAAGTC GTTAGAGGAA ATCGTTGATG AATACTCTAC TTTCAGCGAA AGTAAGATGA AGTACGTTGC AGGAGCACGC
CCATGGACGC ATGTGAGCAA CGTCGACATT GCCTTGCCCT GTGCTACCCA AAACGAGGTC AGTGGTGACG AAGCCAAGGC CCTAGTGGCA TCTGGCGTTA
AGTTCGTGGC CGAAGGTGCT AACATGGGCT CTACACCCGA GGCTATTTCT GTTTTCGAAA CAGCGCGTAG CACTGCAACC AATGCCAAGG ATGCAGTTTG
GTTTGGGCCA CCAAAGGCAG CTAACCTGGG CGGCGTGGCA GTATCCGGTC TGGAAATGGC TCAGAATTCT CAAAAAGTAA CTTGGACTGC CGAGCGGGTC
GATCAAGAAT TAAAGAAGAT AATGATCAAC TGCTTCAACG ACTGCATACA GGCCGCACAA GAGTACTCTA CGGAAAAAAA TACAAACACC TTGCCATCAT
TGGTCAAGGG GGCCAACATT GCCAGCTTCG TCATGGTGGC TGACGCAATG CTTGACCAGG GAGACGTTTT TTAG