Sign In

gene : BDH1

Sequence Viewer

Annotation Tags

ID gene11
Name WN66_00012
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_00012
standard_name BDH1
Note YAL060W~BDH1,BDH~Verified
description NAD-dependent (R,R)-butanediol dehydrogenase; catalyzes oxidation of (R,R)-2,3-butanediol to (3R)-acetoin, oxidation of meso-butanediol to (3S)-acetoin, and reduction of acetoin; enhances use of 2,3-butanediol as an aerobic carbon source
Dbxref SGD:S000000056
gbkey Gene

Location(s)

Start Position 21794
End Position 22942

Sequence: 1149bp

Add 1kb Flanking
ATGAGAGCTT TGGCATATTT CAAGAAGGGT GATATTCACT TCACTAATGA TATCCCCAGG CCAGAAATCC AAACCGACGA TGAGGTTATT ATCGACGTCT
CTTGGTGTGG GATTTGTGGC TCGGATCTTC ACGAGTACTT GGATGGTCCA ATCTTCATGC CTAAAGATGG AGAGTGCCAT AATTTATCCA ACGCTGCTTT
ACCTCTGGCA ATGGGCCATG AGATGTCAGG AATTGTTTCC AAGGTTGGTC CTAAAGTGAC AAAGGTAAAG GTTGGCGACC ACGTGGTCGT TGATGCTGCC
AGCAGTTGTG CGGACCTGCA TTGCTGGCCA CACTCCAAAT TTTACAATTC CAAACCATGT GATGCTTGTC AGAGGGGCAG TGAAAATCTA TGTACCCACG
CCGGTTTTGT GGGGCTAGGT GTGATCAGTG GTGGCTTTGC TGAACAAGTC GTAGTCTCTC AACATCACAT TATCCCCGTT CCAAAGGAAA TTCCTCTAGA
TGTGGCTGCT TTAGTTGAGC CTCTTTCTGT CACCTGGCAT GCTGTTAAGA TTTCTGGTTT CAAAAAAGGC AGTTCAGCCT TGGTTCTTGG TGCAGGCCCC
ATTGGGTTGT GTACCATTTT GGTACTTAAG GGAATGGGGG CTAGTAAAAT TGTAGTGTCT GAAGTTGCAG AGAGAAGAAT AGAAATGGCC AAGAAACTGG
GCGTTGAGGT GTTCAATCCC TCCAAGCACG GTCATAAATC TATAGAGATA CTACGTGGTT TGACCAAGAG CCATGATGGG TTTGATTACA GTTATGATTG
TTCTGGTATT CAAGTTACTT TCGAAACCTC TTTGAAGGCA TTAACATTCA AGGGGACAGC CACCAACATT GCAGTTTGGG GTCCAAAACC TGTCCCATTC
CAACCAATGG ATGTGACTCT CCAAGAGAAA GTTATGACTG GTTCGATCGG CTATGTTGTC GAAGACTTCG AAGAAGTTGT TCGTGCCATC CACAACGGAG
ACATCGCCAT GGAAGATTGT AAGCAACTAA TCACTGGTAA GCAAAGGATT GAGGACGGTT GGGAAAAGGG ATTCCAAGAG TTGATGGATC ACAAGGAATC
CAACGTTAAG ATTCTATTGA CGCCTAACAA TCACGGTGAA ATGAAGTAA