Sign In

gene : ECM1

Sequence Viewer

Annotation Tags

ID gene13
Name WN66_00014
gene_biotype pseudogene
locus_tag WN66_00014
pseudo true
standard_name ECM1
Note YAL059W~ECM1~Verified
description Pre-ribosomal factor involved in 60S ribosomal protein subunit export; associates with the pre-60S particle; shuttles between the nucleus and cytoplasm
Dbxref SGD:S000000055
gbkey Gene

Location(s)

Start Position 23147
End Position 23785

Sequence: 639bp

Add 1kb Flanking
ATGTGGGAAC AAAGATGACA AAAGGTAGTT TTTTCCTTAA CTACACTGGT AAGATATCGT CTAAAACAAA GCATGGCCAA GAAAATATCA AAGAATTCAA
GAGCTGCTAG ACAATCGGAT GCTCTTGAAC CAGAGGTAAA GGATTTAAGT GAACTACCTA GAGCTGAAAA AACCGATTTG ACTAATATTT TGATTAGAAC
AGCAGCCAAG AATGAGGCAT TGCTGGAAGC AAAGATATCT AAGAAAGCCA ATAAAAGTAA GAGGGGCAAG AAGTTAAATA AAAAGGCTCT GGAAGACAAA
CTGGCCAACT CTATTTCATC CATGGACAGG GATCGTTTAG TGAAGGCCTT GAATTTTACC AATCGTCTGG ACGGTAAAAT TGCCAAGTCT ATTTCTCGTG
CCAAGTACAT TCAAAATACA AGAAAGGCTG GTTGGGATAG CACCAATGAG ACTATAAAAA AAGAGCTGGC TTTTTTGAAC GGAGGGTTGT CTGTGCAGGC
AAAAAGTGCT AGTGAAGGTG ATGCTGAAAA GGAAGATGAG GAGATCCCAG AAGTTTTTGA CTCTTTAGCA GAGGATAACA CAGTGCAGAA GACTCCTACA
AATAGATTCG GTGTCCTGCC AGACGATGTT GAAGAATAG