Sign In

gene : OAF1


Annotation Tags

ID gene20
Name WN66_00021
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_00021
standard_name OAF1
Note YAL051W~OAF1,YAF1~Verified
description Oleate-activated transcription factor; subunit of a heterodimeric complex with Pip2p, which binds to oleate-response elements (ORE) in the promoter of genes involved in beta-oxidation of fatty acids, peroxisome organization and biogenesis, activating transcription in the presence of oleate; regulates chromatin silencing at telomeres; involved in diauxic shift; OAF1 has a paralog, PIP2, that arose from the whole genome duplication
Dbxref SGD:S000000048
gbkey Gene

Location(s)

Start Position 35204
End Position 38347

Sequence: 5144bp with 1000bp flanking sequence

Remove 1kb Flanking
GTGAATTTGA TCAATGCATT TTTCTTTTTG TTTTTCAGTA ATTTGTTCAA GCAACCAGCA GTGGTTTCGT CAGTGATGGC GGTTATTCTG TTCGTTCTGA
ACGCGGTGTT TGCTCTATTC CTATTACTGT TCACTATTGT CACCTGTACA CTGGCATTAC TACACAGAAA CCCAGATGTC CGTTACCAAC CAATGAAAGA
TGACCGTGTG TCATTCATTC CTAAGATTCA AAATGATTTC GATGGCAAAA ACAAAAATGA TTCTGAACTG TTTGAATTGA GAAAAGCTGT TATGGACACC
AATGAAAATG AGGAAGAAAA AATGTTCCGT GATGACACTT TCGGCAAGAA CCTGAATGCA AACACAAATA CAGCAAGACT CTTTGATGAT GAGACTAGTT
CATCCTCTTT TAAGCAAAAT TCCTCTCCCT TCGATGCCTC GGAAGTAACG GAGCAACCTG TGCAACCAAC CTCCGCTGTC ATGGGTACGG GTGGCAGCTT
CTTGTCTCCA CAGTACCAAC GTGCGTCATC TGCTTCTCGT ACTAATCTAG CCCCGAATAA TACAAGCACC TCCAGTTTAA TGAAGCCTGA ATCAAGTCTC
TACCTGGGGA ATTCCAATAA ATCATATTCG CATTTTAACA ACAACGGCAG CAACGAAAAC GCCCGTAACA ACAACCCATA TTTGTAATCC AATATATACT
CACATGTAAC AACTTATTAT ATAAATATTT AAGGGCAAAG ATATCCTACA TTATATTTCA TAGAAAACCG CTCAAAAAGG TGTATTATCT CCATTACATC
CCAACACCAC ACATATTTCA GCGATAAAAA CCTTAAATGT GAAATTCGCT TTGGCTCTGC TTCCTTAAAT GTACGCAATT GCCGCTTTTT TCTGACATCT
TTTTTGACGT GTAGAGAAGG AAACAGATCC TCCAGAAGGG ATTTACTGTT GGCTATTTTG TGCTAGAAGC AGGTTAATAA TAGATTAGGT TGCGTAAGTT
ATGGTCGAAA ATAGTACGCA GAAGGCCCCA CATGCCGGAA ATGATGATAA TAGCTCTACC AAGCCATATT CGGAGGCGTT TTTCTTAGGG TTCAATAACC
CAACGCCTGG ATTAGAAGCT GAGCACTCAA GCACATCGCC TGCCCCCGAG AACTCCGAAA CACATAATAG GAAAAGAAAT AGAATATCGT TTGTCTGCCA
GGCTTGTAGG AAGTCAAAAA CAAAGTGTGA TAGAGAAAAA CCTGAATGTG GTCGATGCGT CAAGCATGGG TTAAAATGTG TTTATGACGT ATCAAAACAG
CCAGCACCAC GAATTCCGAG TAAAGATGCC ATTATATCAA GGTTGGAAAA AGATATGTTT TATTGGAAAG ATAAAGCTAT GAAGCTACTA ACAGAGAGAG
AGGTGAATGA ATCAGGCAAG AGATCAGCAA GTCCGATCAA TACAAACAAT GCTAGCGGGG ACAGTCCTGA TACCAAGAAG CAGCATAAAA TGGAACCTAT
ATATGAACAA AGTGGTAACG GGGATATAAA CAATGGTACC AGAAATGATA TTGAAATCAA CTTGTATAGA AGTCATCCAA CCATGATCAT GAGTAAAGTC
ATGAAAAGAG AAGTTAAGCC GTTATCTGAA AATTATATTA TAATTCAGGA CTGTTTTCTA AAAATCCTGG TCACCTCAGT GTTTCTTGAC ACTTCAAAGA
ACACGATGAT ACCGGCATTG ACGGCAAACG CGAATATTAC AAGAGCCCAG CCTAGCGTAG CAAATAACCT TTTGAAATTG AAGGAAATGC TAATCAGACA
GTGTCAAACC GAAGATGAAA AAAATCGTGT AAACGAATTT ACTGATAGAA TATTACAAAA TACAAATTCA AATAGAAACT TGAAAATCGG TATGCTATTA
TCAATGCTTT ACAATTCTGT CGGTTACCAA TATCTGGAGG ACCATTGCCC TCAAGGTGGC GAATATTCGG ATTTATTGAG AAATTTGATC AATGAATGTG
AAGCTATTTT GCCATCTTAC GAAATTATTG AACGCTACAA GAACCACTTT TATGAGTACG TTTATCCAAG TCTACCTTTC ATCGAATTAG AAATTTTTGA
AGAATCATTA AGTCAAACAA TTTTTCCGGA CCCAAACAAC CCCTCCAAGG TGCAAATACG TATGGGTAGC ACACATTTGA GAGCTAAGGT GGAAAACTTG
AGTCTTCTAT TGGTTATCTT GAAACTCTCA TACATGTCAA TAAGGTTTTT AGATCATAGT ACAGCAGACT CGAGTTTTTA TCTTTCAAAG GAAATAATTG
ATAAATATCC AATACCGAAC GATTTTATTT TATTGAGTCA AAGATGTCTA GCATCGGAAA ATTGGTGTGC ATGCGCTAAT GAAAACATCA TATCATGTTT
ACTATATATC TGGTCTTTTT TTGCTTTTTC CCCTGAAGAG GGTGATTTCT TTCTCGAGCA CCCCACCGAT GTTATCAGTA GTTTGATAAT GATGCTTTCC
ACCTCGATTG GTCTCCACAG AGATCCTTCA GATTTCCCTC AATTGATTTC CCCGTCCACC TCAGATAAAA GAACCTTGAA TCACAGAAGA ATACTCTGGT
TGAGTATCGT TACGGTTTGT TCGTTTGAAG CAAATCTCAA GGGTAGACGT TCTGTCTCAC CGATATCTTT AATGGCCTTA TTCCTAAATA TTAAGGATCC
TGATTCTCTG ACGGTATATA TGAACCGAGT TAGGGGCGAT CTAAGCGATA TCAATAATCA CAAACTTTTG AGAATTCATG AATTTACATT CAAGAGAGCC
CAGCTTGCGT TACTCCTGTC GGACTTAGAT AACTTGACGA TGACATATTA TGGTAGTTTC CATTTGCATT CAATTGAATT TATAAGAGAA AAAATTGAGA
TTTTTGTGGA GGAAAACTTT CCCATAGTAC CATTGAAAAG TGTCGCACAG GATAAGTCAG ACCTTGATGA CATGAATGTG ATTTCAGAAA TGAATATATT
ATCTTCAGAA AATTCTTCTT CATTTCACAA TCGAATAATG AATAAACTAT TGATGTTGAG AACTTCAATG GCCGTATTCT TGCATTTTGA AACACTAATT
ACTAAGGATA AAAGTATCTT CCCATTCTAC AAGAAATACT TTATGGTTAG CTGTATGGAT GCGTTGTCAC TAATAAATTA TTTCAATAAG TTTTTCAACG
GAGAATATCG ACACGCAATA TCTTCTTTAA CCAGTTTTAA TGTTACAAAA TTTATTCAGT TAGCACTATC CAGCACAATC TTCAGCCTAT TAGGGATTAT
ACTAAGAATA GGTTTAGCCA TCCATATGTT ATCTTCTGAA GTACAAAAGT TATCGGGAAC GACAGATCCA AGAATAAAGG AGTTAAATAC CAAAGTTGAA
AAATTTAGTA TCCTGCAAAG AGATCTCGAG TCTGCTTTAG AAGGTATATA TTGCTCTGCT TCAGAGCATT TAAGATTCAC ATACTTCCCC GTTTTTAAGA
TGTTGGCTTT ATTCGATGTC ATTGTACAAA GAATGAGAAA GGGTGAATTA TGGCACGGCA TATTTACGAT AATTCAAATG GAACAAATGC ATTCTAGGAT
AATCAAGACA TTAAGCATTA CCTTAGGAGT CAAACTGGAC AAAAAGGATA GGCTATTAGA GGAATTGATG GCATGCAATC ACGTTGCGAA TTTTAGCGTT
GAAGATATAG ATGAGCTGAA CCGCAATATC AAAAAAGAGA TTCAAATTTC TTCAGGACTG AAGCCGCCTG TAAACACAAT TGAATTAACC AACGGCGAAC
CATTCGGCAA TGCTGTTCCT ACCTTCACAA GGACATGGAG TTCATCCTTA GATAATTTAG AAAAACTATC GTCGGCCGCT GCAGTTGGTC AGAGCTTGGA
CTACAACAGT GGTTTACGTC AGGGTCCTTT GGCGGGTGGT GGTTCAAAAG AGCAAACGCC AATAGCCGGG ATGAATAACT TGAACAACTC AATCAATGCT
ACACCAATTG TCGATAACTC ATCTGGATCA CAACTTCCTA ATGGTTTCGA TAGAGGCCAA GCGAATAATA CTCCTTTTCC AGGTTATTTT GGAGGTTTGG
ATTTATTTGA TTATGACTTT TTGTTTGGCA ATGACTTTGC TTAAAAATTT TCTTTCCAAA CTCCTACCTA TTCATTTCAT CAATTAATTA ATATTATATA
GCCACGAATT CATGAAACTG ACCGATAATA TAAAGTGCTC AATATATATA TATGTATATA ACGGTTAACG TAAGAAGAGC TCTTCCCTCT TAAACATTCG
AAAAATGATT GAACCAGTAT ATTTGGTCGA GCAAGACTTT CTCCTTCGCA TATTTTACGG CAGGTATGGA TATATCGCCT CTTGCGGCAA ACCCGTGAGC
CACACCACTG AAGAGGTCTA ACTGGTAAGT AGCGTGATTA TCCTTTAATT TTTCCTCCGT TAAGTGTCTT AAGTTTGCCG GAAAGATGTG ATCCTCTTCC
GCTGCTGAAA TCAATATTGG TTTCTTGCTA TCAATTGCTT CAATTTCCTC GATGCTGACG AAAGATGGAT GTGCAATGGC TGCAGCATTG GCAAGACCCC
CGTCGCCACT AATGTGTTGG ACGGCAAACT TTGCACCAAA ACAGTAACCC ACAACGCCAA TAAACTTTGG GTCATATTCA AGTTTTAACA ACTTCATGAA
TCCATCAACA ATTTTCTTGG TGACTTCAGG AGAATGTCTT TGAAACCAGG CATCACGATC AATTGGTTTG TCCGATGAGA TAGCATCGCC GAATAAAATA
TCGGGAACAA AGACCATGTA CCCAGCACTA GCAAATTTGT CGGCCGTTAA TAAAACATTG TTGAATTTAT TGCCATACAC ATCTGTCAAG ATAACTATAA
CTTTTTCCTT GGGAGATGTA GAGCCTGCTG CATAAGTATC TAAACCGAAG ATTTCTTCAC GACGACCCTT GGGTGTTCCA TCGTGACAAA CTCCTTCAAA
GCAACACTTG CCAGGTTGAT TAGATGCCAT TTGATTGAAA TAATTTTGTT CTGCTGTAGT TAGACGTAGT GGAAAACTTT AAGTCTACTG AGTCTTGAGA
CCTTATCACC CTTTGAAGGT TTCTTGCAAA TGAGCGTGGT TTGG