Sign In

gene : AIM2

Sequence Viewer

Annotation Tags

ID gene21
Name WN66_00022
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_00022
standard_name AIM2
Note YAL049C~AIM2~Verified
description Cytoplasmic protein involved in mitochondrial function or organization; null mutant displays reduced frequency of mitochondrial genome loss; potential Hsp82p interactor
Dbxref SGD:S000000047
gbkey Gene

Location(s)

Start Position 38493
End Position 39233

Sequence: 741bp

Add 1kb Flanking
ATGGCATCTA ATCAACCTGG CAAGTGTTGC TTTGAAGGAG TTTGTCACGA TGGAACACCC AAGGGTCGTC GTGAAGAAAT CTTCGGTTTA GATACTTATG
CAGCAGGCTC TACATCTCCC AAGGAAAAAG TTATAGTTAT CTTGACAGAT GTGTATGGCA ATAAATTCAA CAATGTTTTA TTAACGGCCG ACAAATTTGC
TAGTGCTGGG TACATGGTCT TTGTTCCCGA TATTTTATTC GGCGATGCTA TCTCATCGGA CAAACCAATT GATCGTGATG CCTGGTTTCA AAGACATTCT
CCTGAAGTCA CCAAGAAAAT TGTTGATGGA TTCATGAAGT TGTTAAAACT TGAATATGAC CCAAAGTTTA TTGGCGTTGT GGGTTACTGT TTTGGTGCAA
AGTTTGCCGT CCAACACATT AGTGGCGACG GGGGTCTTGC CAATGCTGCA GCCATTGCAC ATCCATCTTT CGTCAGCATC GAGGAAATTG AAGCAATTGA
TAGCAAGAAA CCAATATTGA TTTCAGCAGC GGAAGAGGAT CACATCTTTC CGGCAAACTT AAGACACTTA ACGGAGGAAA AATTAAAGGA TAATCACGCT
ACTTACCAGT TAGACCTCTT CAGTGGTGTG GCTCACGGGT TTGCCGCAAG AGGCGATATA TCCATACCTG CCGTAAAATA TGCGAAGGAG AAAGTCTTGC
TCGACCAAAT ATACTGGTTC AATCATTTTT CGAATGTTTA A