Sign In

gene : GEM1

Sequence Viewer

Annotation Tags

ID gene22
Name WN66_00023
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_00023
standard_name GEM1
Note YAL048C~GEM1,GON1~Verified
description Outer mitochondrial membrane GTPase, subunit of the ERMES complex; potential regulatory subunit of the ERMES complex that links the ER to mitochondria and may promote inter-organellar calcium and phospholipid exchange as well as coordinating mitochondrial DNA replication and growth; cells lacking Gem1p contain collapsed, globular, or grape-like mitochondria; ortholog of metazoan Miro GTPases
Dbxref SGD:S000000046
gbkey Gene

Location(s)

Start Position 39439
End Position 41427

Sequence: 1989bp

Add 1kb Flanking
ATGACTAAAG AAACGATTCG GGTAGTTATT TGCGGTGATG AAGGGGTTGG TAAATCCAGT CTGATTGTAT CATTAACAAA AGCTGAATTC ATACCGACCA
TACAGGACGT GCTGCCACCC ATCAGTATCC CAAGAGATTT CTCATCATCA CCTACATATT CTCCTAAGAA TACAGTACTT ATAGACACTT CAGATTCGGA
CCTCATAGCT TTAGACCATG AGTTGAAGTC CGCCGACGTA ATTTGGCTTG TGTATTGCGA TCACGAATCG TATGACCATG TCTCTCTCTT TTGGTTGCCT
CATTTCAGAT CCCTGGGGTT GAATATTCCT GTCATTCTCT GCAAAAATAA ATGTGATTCC ATATCGAATG TTAATGCCAA TGCAATGGTC GTGTCAGAGA
ACAGTGATGA TGATATCGAT ACCAAAGTGG AGGATGAAGA ATTTATCCCA ATATTAATGG AGTTTAAAGA AATCGACACT TGCATTAAGA CAAGTGCCAA
GACACAGTTT GATCTTAACC AAGCGTTTTA TCTTTGCCAA AGGGCCATAA CACACCCAAT ATCACCTTTA TTTGATGCCA TGGTAGGTGA ACTAAAGCCA
TTGGCTGTCA TGGCCTTAAA AAGAATTTTT CTTTTAAGCG ATTTAAACCA GGACTCATAT TTAGATGACA ACGAAATCTT GGGCTTACAA AAAAAGTGCT
TCAATAAGAG TATCGATGTA AACGAACTGA ATTTTATTAA AGATTTGCTT TTGGATATTT CCAAGCACGA TCAAGAGTAC ATTAACCGCA AGCTATACGT
ACCGGGAAAA GGCATCACCA AAGATGGTTT CCTTGTACTG AACAAAATAT ACGCTGAAAG GGGGAGACAC GAAACTACAT GGGCTATCCT AAGAACTTTC
CATTACACAG ATTCCTTGTG TATTAATGAC AAAATTCTTC ATCCGAAGTT GGTCGTCCCT GACACTTCCA GTGTGGAATT GAGCCCCAAG GGCTACAGAT
TTCTTGTAGA TATTTTTTTG AAGTTTGATA TCGACAATGA TGGTGGTTTG AATAATCAAG AATTACATCG TCTATTTAAG TGCACACCAG GGCTGCCTAA
ACTATGGACC TCAACGAATT TCCCCTTCTC CACTGTCGTA AACAACAAGG GTTGCATCAC CTTACAAGGC TGGCTAGCAC AATGGAGTAT GACGACTTTC
TTGAACTATA GCACAACTAC CGCTTACTTG GTGTATTTTG GCTTTCAGGA AGATGCAAGA CTAGCCCTAC AAGTAACCAA GCCAAGGAAA ATGAGACGCC
GTTCCGGGAA ACTTTACAGA TCCAATATCA ATGACAGAAA AGTGTTCAAT TGCTTTGTCA TTGGGAAGCC ATGTTGCGGC AAAAGCTCTT TGCTAGAGGC
CTTCTTGGGC AGATCTTTCT CGGAGGAGTA TTCTCCGACA ATCAAACCAA GAATTGCAGT CAATAGTTTA GAGCTCAAAG GTGGGAAACA GTACTATTTG
ATTTTGCAAG AACTTGGAGA ACAGGAATAC GCCATACTAG AGAATAAGGA TAAGTTAAAA GAATGTGACG TAATCTGTCT AACATATGAT TCCAGCGACC
CAGAATCATT CTCCTACTTA GTTTCGCTTC TAGACAAATT CACCCATTTA CAAGATCTAC CGTTGGTATT TGTAGCTTCT AAGGCAGATT TGGATAAGCA
GCAACAAAGG TGTCAAATCC AACCAGATGA ACTGGCAGAC GAGCTATTTG TGAACCACCC ACTGCACATA TCATCCAGAT GGCTAAGTTC CCTTAATGAA
TTGTTCATTA AAATCACAGA AGCTGCTCTT GATCCTGGCA AAAACACTCC GGGATTGCCA GAAGAAACAG CAGCAAAAGA TGTCGACTAC AGACAAACGG
CTCTCATTTT TGGGTCCACT GTTGGATTCG TAGCACTATG TTCCTTTACG TTAATGAAAT TATTCAAATC ATCAAAATTC TCAAAATAA