Sign In

gene : CDC24

Sequence Viewer

Annotation Tags

ID gene32
Name WN66_00033
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_00033
standard_name CDC24
Note YAL041W~CDC24,CLS4~Verified
description Guanine nucleotide exchange factor (GEF) for Cdc42p; required for polarity establishment and maintenance, and mutants have morphological defects in bud formation and shmooing; relocalizes from nucleus to cytoplasm upon DNA replication stress; thermosensitivity of the cdc24-4 mutant in the presence of sorbitol is functionally complemented by human CDC42
Dbxref SGD:S000000039
gbkey Gene

Location(s)

Start Position 49476
End Position 52040

Sequence: 2565bp

Add 1kb Flanking
ATGGCGATCC AAACCCGTTT TGCCTCGGGC ACATCTTTAT CCGATTTGAA ACCAAAACCA AGTGCAACTT CCATCTCCAT ACCCATGCAA AATGTCATGA
ACAAGCCTGT TACGGAACAG GACTCACTGT TCCATATATG CGCAAACATC CGGAAAAGAC TGGAGGTGTT ACCTCAACTC AAACCCTTTT TACAATTGGC
CTACCAATCG AGCGAGGTTT TGAGTGAAAG GCAATCTCTT TTGCTATCCC AAAAGCAGCA TCAGGAACTG CTCAAGTCCA ATGGCGCTAA CCGGGACAGT
AGCGACTTGG CACCAACTTT AAGGTCTAGC TCTATCTCCA CAGCTACCAG TCTCATGTCG ATGGAAGGTA TATCATACAC GAATTCGAAT CCCTCGGCCA
CCCCAAATAT GGAGGACACT TTACTGACTT TTAGTATGGG TATTTTGCCC ATTACCATGG ATTGCGACCC TGTGACACAA CTATCACAGC TGTTTCAACA
AGGTGCGCCC CTCTGTATAC TTTTCAACTC TGTGAAGCCG CAATTCAAAT TACCGGTAAT AGCATCTGAC GATTTGAAAG TCTGTAAAAA ATCCATTTAT
GACTTTATAT TGGGCTGCAA GAAACACTTT GCATTTAACG ATGAGGAGCT TTTCACTATA TCCGACGTTT TTGCCAACTC AACTTCCCAG CTGGTCAAAG
TGCTAGAAGT AGTAGAAACG TTAATGAATT CCAGCCCTAC TATTTTCCCC TCTAAGAGTA AGACACAGCA AATCATGAAC GCAGAAAACC AACACCGACA
TCAGCCTCAG CAGTCTTCAA AGAAGCATAA CGAGTATGTT AAAATTATCA AGGAATTCGT TGCAACGGAA AGAAAATATG TTCACGATTT GGAAATTTTG
GATAAATATA GACAGCAGTT ATTAGACAGC AATCTAATAA CGTCTGAAGA GTTGTACATG TTGTTCCCTA ATTTGGGTGA TGCTATAGAT TTTCAAAGAA
GATTTCTAAT ATCCTTGGAA ATAAATGCTT TAGTAGAACC TTCCAAGCAA AGAATCGGGG CTCTTTTCAT GCATTCCAAA CATTTTTTTA AGTTGTATGA
GCCTTGGTCT ATTGGCCAAA ATGCAGCCAT CGAATTTCTC TCTTCAACTT TGCACAAGAT GAGGGTTGAT GAATCGCAGC GGTTCATAAT TAACAATAAA
CTGGAATTGC AATCCTTCCT TTATAAACCC GTGCAAAGGC TTTGTAGATA TCCCTTGTTG GTCAAAGAAT TGCTTGCTGA ATCGAGTGAC GATAATAATA
CGAAAGAACT TGAAGCTGCT TTAGATATTT CTAAAAATAT TGCGAGAAGT ATCAACGAAA ATCAAAGAAG AACAGAAAAT CATCAAGTGG TGAAGAAACT
TTATGGTAGA GTGGTCAACT GGAAGGGTTA TAGAATTTCT AAGTTCGGTG AGTTATTATA TTTCGATAAA GTGTTCATTT CAACAACAAA TAGCTCCTCG
GAACCTGAAA GAGAATTTGA GGTTTATCTT TTTGAAAAAA TCATCATCCT TTTTTCAGAG GTAGTGACTA AGAAATCTGC ATCATCACTA ATCCTTAAGA
AGAAATCCTC AACCTCAGCA TCAATCTCCG CCTCGAATAT AACGGACAAC AATGGCAGCC CTCACCACAG TTACCATAAG AGGCATAGCA ATAGTAGTAG
CAGTAATAAT ATCCATTTAT CTTCGTCTTC AGCAGCGGCG ATAATACATT CCAGTACCAA TAGTAGTGAC AACAATTCCA ACAATTCATC ATCATCCTCA
TTATTCAAGC TGTCCGCTAA CGAGCCTAAG CTGGATTTAA GAGGTCGAAT TATGATAATG AATCTGAATC AAATCATACC GCAAAACAAC CGGTCATTAA
ATATAACATG GGAATCCATA AAAGAGCAAG GTAATTTCCT TCTGAAATTC AAAAATGAGG AAACAAGAGA TAATTGGTCA TCGTGTTTAC AACAGTTGAT
TCATGATCTG AAAAATGAGC AGTTTAAGGC AAGACATCAC TCTTCAACAT CGACGACTTC ATCGACAACC AAATCATCTT CAATGATGTC ACCCACCACA
ACTATGAATA CACCGAATCA TCACAACAGC CGCCAGACAC ACGATAGTAT GGCTTCTTTC TCAAGTTCTC ATATGAAAAG GGTTTCGGAT GTCCTGTCTA
AACGGAGGAC CACTTCATCA AGTTTCGAAA GTGAAATTAA ATCCATTTCA GAAAATTTCA AGAACTCTAT TCCAGAATCT TCCATACTCT TCAGGATATC
ATATAATAAC AACTCTAATA ATACCTCTAG TAGCGAGATC TTCACACTTT TGGTAGAAAA AGTTTGGAAT TTTGACGACT TGATAATGGC GATCAATTCT
AAAATTTCGA ATACACATAA TAACAACATT TCACCAATCA CCAAGATCAA ATATCAGGAC GAAGATGGGG ATTTTGTTGT GTTAGGTAGC GATGAAGATT
GGAATGTTGC TAAAGAAATG TTGGCGGAAA ACAATGAGAA ATTCTTGAAC ATTCGTCTGT ATTGA