Sign In

gene : CDC24


Annotation Tags

standard_name CDC24
ID gene32
Dbxref SGD:S000000039
Name WN66_00033
Note YAL041W~CDC24,CLS4~Verified
gbkey Gene
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_00033
description Guanine nucleotide exchange factor (GEF) for Cdc42p; required for polarity establishment and maintenance, and mutants have morphological defects in bud formation and shmooing; relocalizes from nucleus to cytoplasm upon DNA replication stress; thermosensitivity of the cdc24-4 mutant in the presence of sorbitol is functionally complemented by human CDC42

Location(s)

Start Position 49476
End Position 52040

Sequence: 4565bp with 1000bp flanking sequence

Remove 1kb Flanking
GAGGCAGGCT GGGCTTTTTT CGACGGGAAG AATATCGAGC AGTGTGAAAG AGAGGGCTAT GTCAGCAAGA TTAACGAGCA CTTGAATGAA GGCTGCAGGA
TCAAAGGTTC TGCACAAATT AACAGAATTC AGGGGAATCT TCACTTTGCC CCCGGAAAAC CCTACCAGAA TGCATATGGA CATTTTCATG ATACTTCTTT
GTACGACAAG ACTTCTAATT TGAACTTCAA CCACATCATC AATCATTTGA GCTTTGGGAA GCCGATCCAG TCCCACAGTA AGTTGTTAGG AAATGACAAG
CGCCACGGCG GCGCCGTAGT TGCCACTTCT CCCTTGGACG GACGCCAGGT GTTCCCGGAC AGGAACACAC ACTTTCACCA GTTCTCGTAT TTTGCCAAGA
TTGTCCCCAC CAGATATGAG TACTTGGATA ATGTTGTCAT TGAGACGGCG CAGTTCAGCG CCACTTTTCA CTCCCGACCT CTTGCCGGTG GAAGGGACAA
GGATCATCCA AACACACTTC ACGCTAGGGG TGGTATCCCT GGTATGTTCG TCTTTTTCGA AATGTCTCCA TTGAAAGTCA TCAATAAGGA ACAGCACGGG
CAGACTTGGT CGGGCTTCAT CTTGAATTGT ATCACCAGCA TTGGTGGTGT CCTAGCTGTG GGCACTGTCA TGGACAAGCT ATTCTACAAA GCACAGAGAT
CGATCTGGGG CAAGAAGAGC CAGTAGAAGA AGAGACTGTC ATAGGGAAGA GCCCTTTCTA CATACTACTA CATAATATAT ATATAGTATA GAAATTGGTA
TATCACTACT TGTATAAATA TCATATTGTA CGATAATCGC GAAGAACGAC GCACTGGTGG GAAGAAGTGG AAAACAGAAG CTTTAAAGTA GAAACAGAAC
AAGAATGTGG CTATGGTAGG ATAGCAGAAG AGTACCATTG CTGTTATCAT TTGTTGCCTA GCCCTATCAA GACCTGTCTG CTAATCCAAC CCGAGAGATC
ATGGCGATCC AAACCCGTTT TGCCTCGGGC ACATCTTTAT CCGATTTGAA ACCAAAACCA AGTGCAACTT CCATCTCCAT ACCCATGCAA AATGTCATGA
ACAAGCCTGT TACGGAACAG GACTCACTGT TCCATATATG CGCAAACATC CGGAAAAGAC TGGAGGTGTT ACCTCAACTC AAACCCTTTT TACAATTGGC
CTACCAATCG AGCGAGGTTT TGAGTGAAAG GCAATCTCTT TTGCTATCCC AAAAGCAGCA TCAGGAACTG CTCAAGTCCA ATGGCGCTAA CCGGGACAGT
AGCGACTTGG CACCAACTTT AAGGTCTAGC TCTATCTCCA CAGCTACCAG TCTCATGTCG ATGGAAGGTA TATCATACAC GAATTCGAAT CCCTCGGCCA
CCCCAAATAT GGAGGACACT TTACTGACTT TTAGTATGGG TATTTTGCCC ATTACCATGG ATTGCGACCC TGTGACACAA CTATCACAGC TGTTTCAACA
AGGTGCGCCC CTCTGTATAC TTTTCAACTC TGTGAAGCCG CAATTCAAAT TACCGGTAAT AGCATCTGAC GATTTGAAAG TCTGTAAAAA ATCCATTTAT
GACTTTATAT TGGGCTGCAA GAAACACTTT GCATTTAACG ATGAGGAGCT TTTCACTATA TCCGACGTTT TTGCCAACTC AACTTCCCAG CTGGTCAAAG
TGCTAGAAGT AGTAGAAACG TTAATGAATT CCAGCCCTAC TATTTTCCCC TCTAAGAGTA AGACACAGCA AATCATGAAC GCAGAAAACC AACACCGACA
TCAGCCTCAG CAGTCTTCAA AGAAGCATAA CGAGTATGTT AAAATTATCA AGGAATTCGT TGCAACGGAA AGAAAATATG TTCACGATTT GGAAATTTTG
GATAAATATA GACAGCAGTT ATTAGACAGC AATCTAATAA CGTCTGAAGA GTTGTACATG TTGTTCCCTA ATTTGGGTGA TGCTATAGAT TTTCAAAGAA
GATTTCTAAT ATCCTTGGAA ATAAATGCTT TAGTAGAACC TTCCAAGCAA AGAATCGGGG CTCTTTTCAT GCATTCCAAA CATTTTTTTA AGTTGTATGA
GCCTTGGTCT ATTGGCCAAA ATGCAGCCAT CGAATTTCTC TCTTCAACTT TGCACAAGAT GAGGGTTGAT GAATCGCAGC GGTTCATAAT TAACAATAAA
CTGGAATTGC AATCCTTCCT TTATAAACCC GTGCAAAGGC TTTGTAGATA TCCCTTGTTG GTCAAAGAAT TGCTTGCTGA ATCGAGTGAC GATAATAATA
CGAAAGAACT TGAAGCTGCT TTAGATATTT CTAAAAATAT TGCGAGAAGT ATCAACGAAA ATCAAAGAAG AACAGAAAAT CATCAAGTGG TGAAGAAACT
TTATGGTAGA GTGGTCAACT GGAAGGGTTA TAGAATTTCT AAGTTCGGTG AGTTATTATA TTTCGATAAA GTGTTCATTT CAACAACAAA TAGCTCCTCG
GAACCTGAAA GAGAATTTGA GGTTTATCTT TTTGAAAAAA TCATCATCCT TTTTTCAGAG GTAGTGACTA AGAAATCTGC ATCATCACTA ATCCTTAAGA
AGAAATCCTC AACCTCAGCA TCAATCTCCG CCTCGAATAT AACGGACAAC AATGGCAGCC CTCACCACAG TTACCATAAG AGGCATAGCA ATAGTAGTAG
CAGTAATAAT ATCCATTTAT CTTCGTCTTC AGCAGCGGCG ATAATACATT CCAGTACCAA TAGTAGTGAC AACAATTCCA ACAATTCATC ATCATCCTCA
TTATTCAAGC TGTCCGCTAA CGAGCCTAAG CTGGATTTAA GAGGTCGAAT TATGATAATG AATCTGAATC AAATCATACC GCAAAACAAC CGGTCATTAA
ATATAACATG GGAATCCATA AAAGAGCAAG GTAATTTCCT TCTGAAATTC AAAAATGAGG AAACAAGAGA TAATTGGTCA TCGTGTTTAC AACAGTTGAT
TCATGATCTG AAAAATGAGC AGTTTAAGGC AAGACATCAC TCTTCAACAT CGACGACTTC ATCGACAACC AAATCATCTT CAATGATGTC ACCCACCACA
ACTATGAATA CACCGAATCA TCACAACAGC CGCCAGACAC ACGATAGTAT GGCTTCTTTC TCAAGTTCTC ATATGAAAAG GGTTTCGGAT GTCCTGTCTA
AACGGAGGAC CACTTCATCA AGTTTCGAAA GTGAAATTAA ATCCATTTCA GAAAATTTCA AGAACTCTAT TCCAGAATCT TCCATACTCT TCAGGATATC
ATATAATAAC AACTCTAATA ATACCTCTAG TAGCGAGATC TTCACACTTT TGGTAGAAAA AGTTTGGAAT TTTGACGACT TGATAATGGC GATCAATTCT
AAAATTTCGA ATACACATAA TAACAACATT TCACCAATCA CCAAGATCAA ATATCAGGAC GAAGATGGGG ATTTTGTTGT GTTAGGTAGC GATGAAGATT
GGAATGTTGC TAAAGAAATG TTGGCGGAAA ACAATGAGAA ATTCTTGAAC ATTCGTCTGT ATTGATAAAT AAAACTAGTA TACAGCAAAT ACTAAATAAT
TCAAGAAAAA AACATTAGAT AGAGAGGGGC AGATGTTCAA GCTATACCTA TTATATTGAT CCACACTTAG TATTAAGATA CGTCTGTGAA GGATGAAAAA
AAATGTATAA TGTGACTAGA GGAAGTAAGG AGAAAAAACG ATAGTAATCG TATTTTAGGT TGTGCGTTTT TATAATTTTT TTTTTTTTGT AATTCTATGC
AAATGTAATA TAAGTATATT TAAAGAAATA ATGAGTCCTG TGAAAACAAA AAGAAAAAAA GATCATTAAT GTATGTTAAC GTATTTGCTT TGCAAATTTT
AATTTATTTG TTGTTAAATG CATTTTTTTT TTGTCGTTTC AGCGAGTTTT CTTGAGGTTG CTACTATCAT TAAAATCACA ATCCACAGAG GAAGTTGATC
TCTTTTTCAG TTGGGTGGGG GCAGAGCATG GGTGAGCAGT GGCCATGGGT CTAACAGGAA ATAATCTTTT TGAACGCACA GATAAATTTT GTAATAATTT
TCTATTTGAC ATTAGAGATG GGGTGGTGGG AGTTAGTGGG CTTGGCCAAA AGATGCTTGA ATTCTGTGGG ATGCTCAGTG ACCTTTTAAA AGAATTTTGG
GTAGAAGAGA ACGAACCTGA ATGTGAATGG TGTGATGCAG AGTCTGGGGT CGTCATTGAA CTTGAAGTCT TGTAAGGGGA ATTGAATGGG GATGGAGAGG
ATGAAGATGA GGTTGGAGTG AAGGCAAATG GTGGAGAAAT GCTATCTTTG GTCAACCTTC TTAAATGAGT GTGATCCGAG AAATAGTCTG TGGCCGCAGA
TGAAACCGTA GCGCTCTTTG GAGTAGTAGC ATTTGAGTAA ACACAAGTCA ATGAATCGCT GTCAAAGGAC TGAGCAAAGA TAGTATTGTA CATGGTTTCC
AATTCTTGTG AACGGTAGAA TTCTTCCAGT TTCAATTGAA TACAATAGTT TTGTAATGCG TCTAA