Sign In

gene : CDC19

Sequence Viewer

Annotation Tags

ID gene35
Name WN66_00036
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_00036
standard_name CDC19
Note YAL038W~CDC19,PYK1~Verified
description Pyruvate kinase; functions as a homotetramer in glycolysis to convert phosphoenolpyruvate to pyruvate, the input for aerobic (TCA cycle) or anaerobic (glucose fermentation) respiration; regulated via allosteric activation by fructose bisphosphate; CDC19 has a paralog, PYK2, that arose from the whole genome duplication
Dbxref SGD:S000000036
gbkey Gene

Location(s)

Start Position 58409
End Position 59911

Sequence: 1503bp

Add 1kb Flanking
ATGTCTAGAT TAGAAAGATT GACCTCATTA AACGTTGTTG CTGGTTCTGA CTTGAGAAGA ACCTCCATCA TTGGTACCAT CGGTCCAAAG ACCAACAACC
CAGAAACCTT GGTTGCTTTG AGAAAGGCTG GTTTGAACAT TGTCCGTATG AACTTCTCTC ACGGTTCTTA CGAATACCAC AAGTCTGTCA TTGACAACGC
CAGAAAGTCC GAAGAATTGT ACCCAGGTAG ACCATTGGCC ATTGCTTTGG ACACCAAGGG TCCAGAAATC AGAACTGGTA CCACCACCAA CGATGTTGAC
TACCCAATCC CACCAAACCA CGAAATGATC TTCACCACCG ATGACAAGTA CGCTAAGGCT TGTGACGACA AGATCATGTA CGTTGACTAC AAGAACATCA
CCAAGGTCAT CTCCGCTGGT AGAATCATCT ACGTTGATGA TGGTGTTTTG TCTTTCCAAG TTTTGGAAGT CGTTGACGAC AAGACTTTGA AGGTCAAGGC
TTTGAACGCC GGTAAGATCT GTTCCCACAA GGGTGTCAAC TTACCAGGTA CCGATGTCGA TTTGCCAGCT TTGTCTGAAA AGGACAAGGA AGATTTGAGA
TTCGGTGTCA AGAACGGTGT CCACATGGTC TTCGCTTCTT TCATCAGAAC CGCCAACGAT GTTTTGACCA TCAGAGAAGT CTTGGGTGAA CAAGGTAAGG
ACGTCAAGAT CATTGTCAAG ATTGAAAACC AACAAGGTGT TAACAACTTC GACGAAATCT TGAAGGTCAC TGACGGTGTT ATGGTTGCCA GAGGTGACTT
GGGTATTGAA ATCCCAGCCC CAGAAGTCTT GGCTGTCCAA AAGAAATTGA TTGCTAAGTC TAACTTGGCT GGTAAGCCAG TTATCTGTGC TACCCAAATG
TTGGAATCCA TGACTTACAA CCCAAGACCA ACCAGAGCTG AAGTTTCCGA TGTCGGTAAC GCTATCTTGG ATGGTGCTGA CTGTGTTATG TTGTCTGGTG
AAACCGCCAA GGGTAACTAC CCAATCAACG CCGTTACCAC TATGGCTGAA ACCGCTGTCA TTGCTGAACA AGCTATCGCT TACTTGCCAA ACTACGATGA
CATGAGAAAC TGTACTCCAA AGCCAACCTC CACCACCGAA ACCGTCGCTG CCTCCGCTGT CGCTGCCGTT TTCGAACAAA AGGCCAAGGC TATCATTGTC
TTGTCCACTT CCGGTACCAC CCCAAGATTG GTTTCCAAGT ACAGACCAAA CTGTCCAATC ATCTTGGTTA CCAGATGCCC AAGAGCTGCT AGATTCTCTC
ACTTGTACAG AGGTGTCTTC CCATTCGTTT TCGAAAAGGA ACCTGTCTCT GACTGGACTG ATGATGTTGA AGCCCGTATC AACTTCGGTA TTGAAAAGGC
TAAGGAATTC GGTATCTTGA AGAAGGGTGA CACTTACGTT TCCATCCAAG GTTTCAAGGC CGGTGCTGGT CACTCCAACA CTTTGCAAGT CTCTACCGTT
TAA