Sign In

gene : RBG1

Sequence Viewer

Annotation Tags

ID gene39
Name WN66_00040
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_00040
standard_name RBG1
Note YAL036C~RBG1,FUN11~Verified
description Member of the DRG family of GTP-binding proteins; associates with translating ribosomes; interacts with Tma46p, Ygr250cp, Gir2p and Yap1p via two-hybrid
Dbxref SGD:S000000034
gbkey Gene

Location(s)

Start Position 61664
End Position 62773

Sequence: 1110bp

Add 1kb Flanking
ATGTCTACTA CAGTTGAAAA AATCAAAGCT ATCGAGGATG AAATGGCCCG TACCCAGAAG AACAAGGCCA CATCTTTCCA TTTGGGTCAA CTGAAGGCCA
AACTGGCCAA ACTGAGAAGA GAGTTGTTGA CCAGTGCTTC ATCCGGCAGC GGTGGTGGTG CTGGTATTGG TTTTGATGTG GCTAGAACTG GTGTGGCCAG
TGTGGGGTTT GTCGGGTTCC CGTCGGTGGG GAAATCTACA CTACTGTCCA AGTTGACTGG TACTGAGTCT GAAGCAGCTG AGTACGAGTT TACCACCCTG
GTTACCGTCC CCGGTGTCAT TCGTTATAAA GGTGCCAAGA TCCAAATGTT GGATTTACCT GGTATTATCG ATGGTGCTAA GGATGGTAGA GGTAGAGGTA
AGCAAGTTAT TGCCGTGGCA AGAACCTGTA ACCTGTTATT TATCATCCTA GATGTGAACA AACCCTTGCA TCATAAGCAA ATCATTGAGA AGGAACTGGA
AGGTGTGGGG ATTCGTCTGA ATAAAACTCC GCCAGATATC TTGATCAAAA AAAAAGAGAA AGGTGGTATT TCCATCACAA ACACAGTCCC ATTGACCCAT
CTGGGGAATG ACGAAATCAG AGCCGTTATG AGCGAGTACA GAATAAATAG CGCTGAGATT GCCTTCAGGT GTGATGCCAC TGTGGATGAT TTGATTGATG
TTTTGGAAGC TTCGTCAAGA AGATACATGC CTGCCATCTA TGTGTTAAAC AAGATTGATT CTCTGTCAAT AGAGGAATTG GAATTACTTT ACCGAATTCC
TAATGCCGTG CCTATTTCGT CTGGTCAAGA TTGGAACTTG GACGAGCTGT TGCAAGTCAT GTGGGATAGA CTAAACCTAG TCCGTATTTA CACTAAACCA
AAGGGCCAAA TACCAGATTT TACCGACCCT GTGGTGCTAA GGTCAGACCG TTGCAGTGTC AAGGATTTTT GTAACCAAAT TCATAAATCT TTAGTGGACG
ACTTTAGAAA TGCTCTGGTT TACGGTAGCA GTGTCAAACA TCAACCTCAA TACGTGGGGT TGAGTCACAT TTTGGAAGAT GAAGATGTTG TTACCATCTT
GAAAAAGTGA