Sign In

gene : FUN12

Sequence Viewer

Annotation Tags

ID gene40
Name WN66_00041
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_00041
standard_name FUN12
Note YAL035W~FUN12,yIF2~Verified
description Translation initiation factor eIF5B; GTPase that promotes Met-tRNAiMet binding to ribosomes and ribosomal subunit joining; promotes GTP-dependent maturation of 18S rRNA by Nob1p; protein abundance increases in response to DNA replication stress; homolog of bacterial IF2
Dbxref SGD:S000000033
gbkey Gene

Location(s)

Start Position 63048
End Position 66050

Sequence: 3003bp

Add 1kb Flanking
ATGGCGAAAA AGAGTAAAAA GAACCAACAG AACTACTGGG ATGAGGAATT CGAAGAAGAC GCCGCCCAGG GCGAAGAAAT CAGTGCCACG CCAACTCCAA
ATCCAGAAAG CAGCGCAGGT GCAGATGACA CTTCCAGAGA AGCAAGTGCA AGTGCTGAAG GTGCTGAGGC CATTGAAGGC GACTTCATGT CTACTTTGAA
GCAATCGAAG AAGAAGCAAG AAAAGAAGGT TATTGAAGAG AAGAAGGATG GTAAGCCTAT ACTAAAGTCC AAGAAGGAAA AGGAGAAGGA AAAAAAGGAA
AAGGAGAAGC AGAAGAAGAA AGAACAAGCT GCCAGGAAGA AGGCCCAACA GCAAGCTCAA AAGGAGAAGA ACAAGGAGTT GAACAAGCAA AATGTTGAAA
AAGCTGCTGC TGAAAAGGCT GCTGCTGAGA AATCTCAAAA ATCTAAAGGC GAAAGTGATA AACCAAGTGC TAGTGCTAAG AAGCCAGCCA AGAAAGTACC
TGCCGGTTTG GCTGCTTTGA GACGTCAATT AGAATTGAAG AAACAACTTG AAGAACAAGA AAAGTTGGAA AGAGAGGAAG AAGAAAGATT GGAGAAAGAA
GAGGAGGAAA GATTGGCCAA CGAAGAAAAA ATGAAGGAAG AAGCTAGAGC AGCTAAAAAG GAAAAGGAGA AGGCAAAGCG TGAAAAACTA AAGGCTGAAG
GTAAGCTATT GACTAGAAAG CAAAAGGAAG AAAAGAAATT ATTGGAAAGA AGACGTGCCG CTTTATTGTC TTCCGGTAAC GTCAAAGTTG CCGGTCTGGC
CAAGAAGGAT GGAGAAGAAA ACAAACCAAA GAAGGTTGTT TACAGCAAGA AGAAGAAGAG AACAACCCAG GAAAACGCCT CCGAAGCCAT TAAATCTGAC
TCTAAGAAAG ACTCGGAAGT TGTACCTGAT GACGAACTCA AAGAATCCGA AGATGTTTTG ATTGATGATT GGGAAAATTT GGCTCTTGGT GATGATGACG
AGGAGGAAAC CAACGAAGAA ACGCAAGAAT CCACCGCAAG CCATGAAAAT GAAGACCAAA ATCAAGGCGA AGAAGAAGAA GGAGAAGAAG AAGAAGAAGA
GGAAGAAAGA GCACATGTGC AGGAAGTTGC CAAAAGCACA CCAGCAGCTA CACCAGCAGC TACTCCAACT CCATCCAGCG CTTCTCCAAA CAAAAAAGAT
CTTCGTTCCC CAATTTGTTG TATTTTGGGT CATGTCGATA CCGGTAAGAC TAAATTGTTA GACAAAATCA GACAAACCAA CGTTCAAGGT GGTGAAGCTG
GTGGTATCAC CCAACAGATT GGTGCCACTT ATTTCCCCAT CGACGCTATT AAGGCAAAAA CTAAAGTTAT GGCTGAATAT GAAAAACAAA CTTTTGATGT
CCCAGGTCTT TTGGTTATTG ATACCCCAGG TCACGAATCC TTCTCTAACT TACGTTCAAG AGGTTCTTCA TTGTGTAACA TCGCAATTTT GGTTATTGAC
ATTATGCATG GTTTGGAACA ACAGACTATT GAATCTATCA AACTGTTAAG AGATAGAAAG GCTCCATTTG TCGTTGCCCT AAACAAAATT GATAGATTAT
ATGACTGGAA AGCCATTCCA AACAATTCAT TCAGAGACTC CTTTGCAAAG CAATCAAGAG CTGTTCAAGA GGAATTTCAA TCTAGGTATT CTAAGATTCA
ATTGGAATTA GCTGAACAAG GTTTGAATTC GGAATTGTAT TTCCAAAACA AAAATATGTC TAAGTATGTC TCCATTGTCC CAACATCTGC CGTCACCGGT
GAGGGTGTTC CAGATTTATT GTGGTTGCTA TTAGAATTGA CCCAAAAGAG GATGTCCAAA CAATTGATGT ACTTGTCTCA CGTGGAAGCA ACCATTTTGG
AAGTGAAAGT CGTAGAAGGT TTTGGTACCA CAATTGATGT TATCTTGTCC AACGGTTACT TGAGAGAAGG TGACCGTATT GTACTGTGTG GTATGAATGG
TCCAATTGTA ACGAATATCA GAGCATTATT AACACCACAA CCATTACGTG AACTACGTTT GAAATCTGAA TATGTCCACC ACAAAGAAGT CAAGGCTGCT
TTAGGTGTCA AGATTGCCGC TAATGATCTA GAAAAAGCCG TTTCTGGTTC TAGGCTGCTA GTTGTCGGTC CTGAAGATGA CGAAGATGAA TTGATGGACG
ACGTTATGGA TGATTTGACT GGTTTGTTGG ACTCCGTTGA CACAACTGGT AAAGGTGTTG TGGTCCAGGC ATCCACCTTG GGTTCTTTGG AAGCTTTGTT
GGATTTCTTG AAAGACATGA AAATCCCTGT GATGTCTATC GGGTTAGGTC CAGTGTACAA GCGTGATGTT ATGAAAGCCT CCACTATGTT GGAAAAGGCT
CCAGAGTATG CCGTGATGTT ATGTTTTGAT GTTAAAGTGG ATAAGGAAGC TGAACAATAC GCTGAACAAG AAGGAATCAA GATCTTTAAT GCAGACATCA
TCTATCATTT ATTTGATTCA TTTACAGCAT ACCAAGAGAA ATTATTGGAA GAACGTCGTA AAGATTTCCT AGATTACGCC ATTTTCCCAT GTGTCTTACA
AACCTTACAA ATTATTAACA AACGTGGTCC AATGATTATT GGTGTAGACG TTTTGGAAGG TACTCTACGT GTGGGAACTC CTATTTGCGC TGTGAAAACC
GACCCTACTA CAAAGGAAAG ACAAACTTTG ATATTAGGTA AAGTCATCTC TTTAGAAATC AACCATCAAC CTGTCCAAGA AGTAAAGAAG GGCCAAACCG
CTGCTGGTGT TGCCGTCCGT CTAGAAGATC CCTCCGGTCA ACAACCTATC TGGGGTCGTC ATGTTGACGA GAATGATACA TTATACTCCT TGGTTTCAAG
AAGATCTATT GACACTTTGA AGGATAAAGC TTTTAGGGAC CAAGTTGCTA GATCCGATTG GCTGCTATTG AAGAAGCTGA AGGTCGTTTT CGGCATCGAA
TGA