Sign In

gene : MTW1

Sequence Viewer

Annotation Tags

ID gene42
Name WN66_00043
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_00043
standard_name MTW1
Note YAL034W-A~MTW1,DSN3,NSL2~Verified
description Essential component of the MIND kinetochore complex; joins kinetochore subunits contacting DNA to those contacting microtubules; critical to kinetochore assembly; complex consists of Mtw1p Including Nnf1p-Nsl1p-Dsn1p (MIND)
Dbxref SGD:S000000032
gbkey Gene

Location(s)

Start Position 66335
End Position 67204

Sequence: 870bp

Add 1kb Flanking
ATGTCTGCTC CCACTATGAG ATCCACCTCA ATATTGACAG AGCATTTGGG ATATCCGCCC ATCTCGCTTG TTGATGATAT CATTAATGCT GTAAATGAAA
TTATGTACAA GTGCACTGCT GCCATGGAAA AATATCTGCT ATCCAAGAGC AAAATCGGCG AGGAAGATTA TGGAGAAGAG ATCAAAAGTG GAGTTGCTAA
GTTGGAGTCA CTTTTGGAAA ACTCCGTGGA TAAGAATTTT GACAAACTAG AACTATATGT TTTGAGGAAC GTCCTTCGAA TCCCTGAAGA GTATTTGGAC
GCCAATGTTT TTAGATTGGA GAACCAAAAG GACCTGGTCA TTGTAGATGA GAATGAGTTA AAGAAAAGTG AGGAGAAACT TCGAGAGAAA GTGAACGACG
TGGAGTTAGC GTTCAAAAAG AATGAAATGC TATTGAAAAG AGTTACAAAA GTGAAAAGAC TGTTGTTTAC GATAAGAGGA TTCAAACAAA AGCTAAACGA
GTTACTGAAA TGCAAAGACG ATGTACAATT GCAGAAAATT TTGGAGTCGT TAAAACCTAT AGATGACACA ATGACTCTAC TGACTGATTC ATTACGTAAA
CTATATGTTG ATAGTGAAAG TACCAGTTCA ACAGAGGAGG TAGAGGCACT ACTGCAGAGA TTGAAGACCA ACGGGAAGCA AAATAATAAG GATTTCAGAA
CACGATATAT CGATATAAGG ACGAATAATG TCCTACGAAA ATTGGGGCTA CTAGGTGATA AAGAGGACGA AAAACAGTCT GTCAAGCCGG ATGCGAGGAC
GCAAGCAGGG GATATAGTTA GTATAGATAT TGAAGAACCT CAATTGGATT TACTTGATGA TGTGTTATAA