Sign In

gene : POP5

Sequence Viewer

Annotation Tags

ID gene44
Name WN66_00045
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_00045
standard_name POP5
Note YAL033W~POP5,FUN53~Verified
description Subunit of both RNase MRP and nuclear RNase P; RNase MRP cleaves pre-rRNA, while nuclear RNase P cleaves tRNA precursors to generate mature 5' ends and facilitates turnover of nuclear RNAs
Dbxref SGD:S000000031
gbkey Gene

Location(s)

Start Position 69323
End Position 69844

Sequence: 522bp

Add 1kb Flanking
ATGGTGCGTT TAAAAAGTAG ATATATCCTT TTTGAAATTA TATTCCCACC TACAGACACC AACGTTGAGG AATCTGTGTC GAAAGCAGAC ATCTTGCTTT
CGCATCACAG AGCATCGCCT GCGGATGTGT CCATAAAGTC GATACTCCAA GAGATACGAC GCTCGCTGTC GTTGAATCTG GGCGACTATG GGTCTGCAAA
ATGTAACTCT CTCTTGCAGT TGAAATACTT TTCAAATAAG ACGTCTACGG GGATAATCCG ATGCCATCGA GAGGATTGCG ACCTTGTTAT CATGGCATTG
ATGTTGATGT CGAAAATTGG CGACGTCGAT GGACTGATCG TGAACCCCGT CAAGGTAAGT GGGACCATCA AGAAAATAGA GCAGTTTGCT ATGAGAAGGA
ATTCTAAAAT TCTGAACATA ATCAAGTGTA GTCAATCATC ACACCTCAGC GATAATGACT TTATTATCAA TGATTTCAAG AAAATTGGAA GGGAAAACGA
AAACGAAAAC GAGGACGATT AG