Sign In

gene : PRP45

Sequence Viewer

Annotation Tags

ID gene45
Name WN66_00046
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_00046
standard_name PRP45
Note YAL032C~PRP45,FUN20~Verified
description Protein required for pre-mRNA splicing; associates with the spliceosome and interacts with splicing factors Prp22p and Prp46p; orthologous to human transcriptional coactivator SKIP and can activate transcription of a reporter gene
Dbxref SGD:S000000030
gbkey Gene

Location(s)

Start Position 69934
End Position 71091

Sequence: 1158bp

Add 1kb Flanking
ATGTTTAGTA ACAGACTACC ACCTCCAAAA CATTCTGAAG GACGAGTTTC GACGGCTTTG AGCTCAGATC GCGTTGAGCC GGCAATATTG ACTGACCAAA
TCGCTAAAAA CGTTAAGCTC GATGACTTTA TTCCAAAGAG ACAGTCTAAT TTCGAACTAT CGGTTCCTTT GCCAACGAAA GCAGAAATCC AAGAATGTAC
AGCAAGAACC AAGTCATACA TTCAGCGGCT TGTGAATGCG AAACTAGCCA ACTCAAATAA CAGGGCATCA TCAAGGTACG TCACCGAAAC ACATCAGGCA
CCCGCGAGTC TATTATTGAA CAACAGCCAC CATATTGAGG TAGTGTCCAA GCAAATGGAT CCATTGCTGC CAAGGTTCGT TGGGAAGAAG GCGAGAAAGG
TTGTAGCACC CACAGAAAAC GACGAAGTCG TGCCTGTTCT CCATATGGAT GGCAGCAATG ATAGGGGAGA AGCTGATCCA AATGAGTGGA AGATACCTGC
AGCTGTGTCA AACTGGAAAA ATCCAAATGG TTATACCGTG GCCTTGGAAA GACGTGTAGG TAAAGCTCTT GGCAACGAAA ATAATACCAT CAACGATGGG
TTTATGAAAC TCTCCGAAGC GTTAGAAAAT GCTGACAAGA AGGCAAGACA AGAGATCAGG TCCAAAATGG AATTGAAACG GCTTGCTATG GAACAGGAAA
CGCTTGCTAA AGAATCTAAA TTGAAAGAAT TGAGCCAACG AGCCAGATAC CACAACGGGA CTCCGCAGAC GGGAGCAATA GTTAAGCCCA AAAAGCAAAC
GAGCACAGTG GCCAGACTAA AAGAGCTGGC GTACTCTCAA GGAAGGGACG TATCCGAAAA GGTAATTCTG GGCGCAGCAA AGCGTTCAGA ACAACCGGAC
CTGCAGTACG ATTCAAGATT TTTCACAAGA GGGGCAAATG CCTCCGCCAA AAGGCATGAA GACCAGGTTT ATGACAACCC ACTGTTCGTC CAACAAGATA
TTGAAAGCAT ATACAAGACC AACTACGAAA AGCTGGACGA AGCGGTCAAT GTTAAGAGTG AAGGTGCCAG TGGTTCTCAC GGCCCCATTC AGTTTACTAA
AGCTGAATCC GATGATAAAT CGGATAACTA TGGCGCCCAG GCCCAGGATG AGCACTAG