Sign In

gene : GIP4

Sequence Viewer

Annotation Tags

ID gene47
Name WN66_00048
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_00048
standard_name GIP4
Note YAL031C~GIP4,FUN21~Verified
description Cytoplasmic protein that regulates protein phosphatase 1 Glc7p; protein overexpression relocalizes Glc7p from the nucleus and prevents chromosome segregation; potential Cdc28p substrate
Dbxref SGD:S000000029
gbkey Gene

Location(s)

Start Position 71365
End Position 73647

Sequence: 2283bp

Add 1kb Flanking
ATGGTAGATG TGCAAAAGAG AAAAAAGTTG CTAGCCAAAG CTGCTGCCAG CGCTTCTATT CCGGCAATTA AAGGTTCTGT TCCGTTGGAC TCGTATGATA
TAAAAATCAT TCAATATAAG AACGCTCTTT ACAAGCTGAA TGAACTGAAT AGGCTACTAA ACGTTCTGGT ACCGCATTTG AAGAAGAAAA GAGACAATGA
CGAGTCCTAC AAAATTATTC CCCTCGTTAA TTTCATCTTA TCACTTTGTG AGGGTCCTAT ATTTAATGTA AGCCCCGTAT TGGCTAAGAG GTACCATTTG
CTCTGTCGAT TCCAGCTGAT AAAGCTAAGC GAAGTGCAGC AGAGACTATC AACTAATTTT ATTGATGTAG AGGGCTGGAT GTTCCCCGAG GAGGTACCCC
TAGATCACTA TAAATCGTGC ATATACAATA ATTCCCTACA ATGGAAGATT TTAAATTCGC TGTCTTGCAT TGCTCAAAAT GCTATAAAAA TTTATAATGC
CAAGTTGAGA CAGATTTTAT TGGAAAGGGA TGCGTACAAA GCTCGGTCAC TTCCATTTGA CACTTCAATA ATTGAAGACT TGTTAAATCC AGTTGAAATG
ACATTGATTC TAGATTTAGC CGTTTTGATT AATGATCCAG TAAGGGATAA GTCCACCCAT TCCTTTTACA AATTGCAATG GCAAGTGATG GAGAAACTGA
ACTCCTGTGT TCATTCGAAA ATCTTCCCCA TTCTAAGGAC ATATTACAAC CAATTGCAGA AATTTTCGGA AACAAGACCT ACTTCACTGT CAAATTTACA
GAAGGATCTA CCACATTGGG AATGGACTCT ACACAGGATA TACACTTTCC ACTTGCGGGT TTTTTCTGTC TTGTGTGTTA TTATCAGTTT CTCTAGGCAA
ATTTTCCTAC CGAATAAACA ACATTTCTTG GACATCAAGA CAAGATTATC CAGCGAAAAC GTGTACCATT ACGATTTGAT AATTTGTGAG CTGATGGCTT
TGCTCTCTCC AGACTGTGAT GATGTCACAG CTTTATTCGA ACTGCAGGAG AATTTAAAAT TTTGGACTCA AACGGCGCGT ACCGATGGCA ATTCCTCAAG
AACTCCCATT TTCCACCTTC AACCTGGTTT AGTTGTGGAA TTGTTTAACA ATCATATCTG CAAGATTATA CCGAAATTGA GGTCCATTAT GGGATTATTA
TCCAATTGGA TGGATTGCTG GAAATATATT GAGAAAAATT ATAAAACCTT CGATGAAACC AATGACTTGC GGGAGAATTT GAAAGAAAAG CTAGAAAGAG
ATAAGGCTCT GTATTTAGAG GTTAAAAACG CGAAAAGTAA GCTAAAGAAG AAGCCGTCAA TAACAAAGTT GCCAGCCTCT TCTTCTCCAT CCCCCTCACC
CACATCTTCA GCAAGCCCAT CAAGACAGGC CTCTTTAGAG AGCATAAGAA CAAGGGCAAG GGCGCATTTA GCCTCAAATT CTTCTAGGTC TCCCTCAGTA
TCGCCTGTAA GGACCACTTT CAACAATAAA AACGCAGAAA CGAAGAAAAG CATGGTGTCT CCGGAGAAAA GAAAACTGAT CAACGGCAGA AGGCCAAGAT
CCTCATCTTT GCAATCCTAT ACAAACAAAC AACAAACCTC ATATTTGAAT TCTACAAGAC ATCCGTCAAT AGCTCCACCT TCAAAGCTCA ACAATCAAAG
GTCCAATTCT TTGCAGTCCT CAACCATGAC GTTAAATCAA AAAATCGTCC AAGATACAGT GCGGCATTTG ATGAACAAAA GTGCATCTAC ACCCAATCCT
TCTGCATCTT CATCGTTAGC GCCTTCACCA AAAGTATCCA GTATAAACAA CACCTCCTCA GGAAAATCAT CAAGTACCCT GATTGCCAAT AGTAGTGATA
CTTTGGCTAT AGAGACATTA ACTCTAGATC CGGAGTCAAA CTCCAGTGAA TTGTCCATCA AAAGGGTGAG ATTTGCTGGT GTACCGCCAA TGACAGAAGC
AGAAAATCCT AAACCGACAA AGGTGGGTTG GTACAAGAAG CCGGCTGTGC TACATTATCC GCCAATACCT GCTTCGGCAA TGATCAAGCC GCTACAGCAT
AAGTCCAAAT ATAACACGCT GAGACAAGAA GAAGGGTTTA CCTTTCGAAA AAGTCTTCGA GATGGATTAG AGTTGGAAAA TGGCGAATCT GGCTCCGAAA
CTACCATGAT GCCGTTTGGG ATCGAAATCA AAGAGTCGAC CGGGCATAGA ATAGCTTCTA AAATCAGAAG CAAATTGAGA TAA