Sign In

gene : FRT2

Sequence Viewer

Annotation Tags

standard_name FRT2
ID gene50
Dbxref SGD:S000000026
Name WN66_00051
Note YAL028W~FRT2,HPH2~Verified
gbkey Gene
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_00051
description Tail-anchored ER membrane protein of unknown function; interacts with homolog Frt1p; promotes growth in conditions of high Na+, alkaline pH, or cell wall stress, possibly via a role in posttranslational translocation; potential Cdc28p substrate; FRT2 has a paralog, FRT1, that arose from the whole genome duplication

Location(s)

Start Position 79514
End Position 81100

Sequence: 1587bp

Add 1kb Flanking
ATGCAAAATG CTCAAATAAA GAGCTCTTCT AAAGACAGCG GGATAGATGG TACAGGTCGC AATAGCAAAG ATGGTGTAGA AAAAAGACCC CTGGAAGATG
TAAAGCAAAT GATTGACGCT GGAACACCAG ATGTTGGCCA CAAATCTACT GTTGAAACTA AGCCAAACGT TGGATGGCAA GCCTCTCACA GTAATTTGGC
TGCATTACAC GAAAAGGAGC AGAAATATGA AATGGAGCAC CATCATGCTC GTCATAAACT GCATCGTCAA GTTATTCCGG ATTATACGTC TGCCTCGACC
GCAATGTTCA GCGATTGTAT GTTCAACGCA GCACCAGATA AAGTACGAAG TCTCAGTACG ATGAAGTCTT CTGGACTCTC GCCAAAACAC CCATTTAACG
TAGTCGCCAC GTTTAAAGGG CCATTTCCGC AGCATAGTGT AGAATCAAAG CCTCTCGATG GTGGATACTC TGCCAAAGAC CATTTTCCCT CATTTAAGAT
GTTGCAAGCC CAGCAGCACC CAGCCCATCG CCATTACAAA GACAACGACA AGTACGGTCT TAAATCGCCT TCCCGGTCCT TCGTGAAGGA CAAGAAAAGG
TTGGTTCACC GGTTTTTGAA ATCCATGGAG CCTTCTTCGT CTGGGCAATC TAAGGATTCG TCTACACTGG CGCCGGCTTT CGATCCAATA TTGCCCAATG
TTATATCTAA GCCTTCCAAG CGACCCACAC ATCATTCGCA TTCATCAGAC GGGAGTTCTA GCACGCAGAC AGATATATCG TTACAGAGCT TGCTTTACCA
TGATCTTGAA AGCTCACCAA AGAAACATGT TTCACCCTCA AGACCACCCT CTGTAGCTTC CGAATCCTCT CCTGCCGTTG CTAATCCCAA TGGGCTTTCG
CCAAAAGACG CCTGCAATGC ATCGTTTTCG CAGTCGTCCT CATCTTCGTT GTCTTCTTCT TCATCTTCTT CATCATCGAC GTCATTCTCA CAGTCAGTGG
CTGTTGATCC TCTTGAACCT CCTGGAAATA TCACATATAG TAGTTCGAAT CTTTCGCTAA ATTCAGATGA ATTAGACTAC TATCAGCGTC ATATCGGATT
GCAGTTACAG CAGACAGAAG CTTTACTAAA GCACAGTTTG AAAGATGAGG TTCTGAAAGA TGAAAATGAC CTTGTTAAAA ACATTGCAAA TTTTGACAAG
ATCGTTAAAG AGCTAAGGGA CTTAAGATCC AGGACCATTG GATGGAAAGA GCTTGTTGAA GAGGATTATT TAATGAATTT GAAACAGGAT TTTGACAAGG
AAAACCCCGA ATCATTTGAG GCACGTTTGA GTGATACAAT AAATACAAAC GTGGCAAAAT TACAAGATTT AGAGAAAAGA ATGGCCTCTT GCAAAGACAG
GTTGGCCTCT AGGAAGGAAG TAATGAGGAA AATGGAAAGT TTATTGTCTT TGGAGAATTC CTTAATGATA TCCAAAAAAA ATGTAACATT CGCATCTAAA
TACCGCAACG AGGCCCTTGA TATTGTCTTT TTAATTATCA TCATCGTCAT ATGCTATACC TTCAAGCATC TAATATCGCA TAAATAA