Sign In

gene : MAK16

Sequence Viewer

Annotation Tags

standard_name MAK16
ID gene54
Dbxref SGD:S000000023
Name WN66_00055
Note YAL025C~MAK16~Verified
gbkey Gene
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_00055
description Essential nuclear protein; constituent of 66S pre-ribosomal particles; required for maturation of 25S and 5.8S rRNAs; required for maintenance of M1 satellite double-stranded RNA of the L-A virus

Location(s)

Start Position 86838
End Position 87758

Sequence: 921bp

Add 1kb Flanking
ATGTCCGACG AAATTGTTTG GCAAGTGATT AATCAAAGTT TCTGCTCTCA TAGAATTAAG GCACCTAATG GTCAAAATTT TTGCAGAAAT GAGTATAACG
TCACTGGGTT GTGTACAAGG CAATCATGCC CACTTGCCAA CTCCAAGTAT GCAACAGTGA AGTGTGACAA TGGGAAACTG TACTTGTATA TGAAGACGCC
TGAAAGAGCG CACACTCCTG CCAAGTTATG GGAAAGAATC AAACTATCCA AAAATTACAC GAAGGCTTTA CAACAGATCG ACGAACACCT ACTACATTGG
AGCAAATTTT TCCGTCATAA GTGTAAACAG AGATTTACAA AATTGACGCA GGTCATGATA ACAGAGAGAC GTTTAGCATT AAGGGAGGAG GAGAGACACT
ACGTTGGTGT AGCACCAAAG GTCAAAAGAA GAGAACAAAA CAGGGAGAGA AAGGCATTGG TAGCTGCCAA GATTGAAAAA GCCATCGAAA AAGAATTGAT
GGACAGATTA AAGAGTGGTG CTTACGGTGA TAAACCATTA AATGTTGACG AAAAGGTCTG GAAGAAGATA ATGGGTCAAA TGGAAGAGGA GAATTCTCAG
GACGAGGAAG AAGACTGGGA TGAAGAAGAG GAAAGTGATG ATGGGGAAGT TGAATACGTT GCAGATGATG GCGAAGGTGA ATACGTTGAC GTGGATGACT
TAGAAAAGTG GTTAGCTGAC TCTGACAGAG AAGCTTCCAG CGCCAGTGAA AGCGAAAGCG ACAGTGAAAG CGAGAGCGAC AGCGATAGTG ATGAAGAAAA
TAAGAATTCA GCCAAGAGAC GTAAGAAGGG AACTAGTGCC AAAACTAAAC GTCCTAAAGT CGAAATCGAA TATGAGGAGG AACACGAAGT TCAAAATGCT
GAGCAAGAAG TGGCACAATA A