Sign In

gene : LTE1


Annotation Tags

standard_name LTE1
ID gene55
Dbxref SGD:S000000022
Name WN66_00056
Note YAL024C~LTE1,MSI2~Verified
gbkey Gene
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_00056
description Protein similar to GDP/GTP exchange factors; without detectable GEF activity; required for asymmetric localization of Bfa1p at daughter-directed spindle pole bodies and for mitotic exit at low temperatures

Location(s)

Start Position 88178
End Position 92485

Sequence: 6308bp with 1000bp flanking sequence

Remove 1kb Flanking
GCCACTAATA ACGCTTTGGT GCCAGATCCA GACAAATTTG ATTACTTAGC TTCCTCAGCA TGGCAATGGC CAACTTTGAA TGTGGGTTTG AGACTATGTG
GCTGGGGCGA TGATAATCCA AAATACTTCC TATTGGGTAC CCCAGCTTCC ACGTGGGCTT CTAGTGTTGC CGTCCTCGCA TTCATGGCCA CGGTCGTTAT
CTTACTGATC AGATGGCAAA GACAATATGT GGACCTAAGA AATCCATCTA ACTGGAACGT TTTCTTAATG GGCGGGTTCT ACCCACTACT AGCTTGGGGC
CTACACTACA TGCCATTCGT TATCATGTCT AGAGTCACCT ACGTTCATCA TTACTTGCCT GCCTTGTATT TTGCACTGAT CATTTTGGCG TACTGTTTCG
ACGCCGGTTT GCAAAAATGG TCCAGATCTA AGTGCGGCCG TATCATGCGG TTCGTCCTAT ACGCCGGATT CATGGCACTT GTAATTGGTT GCTTCTGGTA
CTTCTCCCCA ATATCATTTG GTATGGAGGG ACCAAGTAGT AACTTCCGCT ACTTAAACTG GTTTTCCACT TGGGACATTG CCGACAAGCA AGAAGCATGA
ATTAAGATCA TCGTAGTAAG TACATAAGTA AAAAACAAGA ATTAAATAAA ATTTCTATAT CAACCAGCAG AAGAAGTGGT CTATATAAAC CACTATATAA
TGAATTTCGA TAAACACTCT TTAATTGTTA ACCACGCTGT TCTCCTTACT CATCTTTGCG ATTCGATACT GTTTTATTAC CCTTCTGTTT TTTCCTTTCT
GCATTTTGAT TTTCGCGAAT AATGAAATTC TTGATCTTTT TATCAACAAT GAAAAAAAAA ACTGTAAACA GAAACTGATA ATTTCTTGAA CCCTTTAGCC
CACCCCAACC GTACTCGTGT TATTCGCTCG TTGATTTACG CGAACCTTTT TGTTTGCTTT ACATAGCCTC TAGCCATTCA AAGATTCGCT ACCCTGAACC
ATGGAAATAT TTAGCCAGAA AGATTACTAC CCGACTCCAT CCTCAAATGT TATTAGCTAT GAAAGCGATT GTTTATCCAA ACCAGTGAAT AGTGCAGACC
TGCCCGCGTT AATTGTACAC CTTTCTTCCC CTTTGGAAGG TGTAGACTAC AACGCATCTG CAGATTTTTT CCTTATTTAT AGGAATTTTA TAACGCCTCA
AGACTTACAC GACTTACTCA TCTATAGATT TCGATGGTGT ATTAGGGAGA TCACAACAAA TGCTGCAAAA GCTAAGAGAA GGCGAATTGG TGAAGTTGCC
CTCGTGAGGA CGTTTGTGTT GTTGAGGCAT TCCATACTGA ATTATTTTGT GCAAGATTTT TTACCGAACA TAACATTAAG ACTTCGGTTG ATCGAGTTTC
TAAACGACAA ACACATTGAA CAGTACCCAA AAATAATTTC CAGCTGTATA ATCAATCTGA AAAAAAACTG GGTGCATTGT TCTAAGTTGG TTTGGGAGAA
TATTGAACTA AATGAACCTG ATAAATTAGA CTTTGATGCA TGGCTGCATT ATTCGTTAAA GGATTTCACG CAACTAGAAA GCCTACACAA AAGAGGAAGC
CGACTGAGCA TTTACGCCAG GCAAAGTTTT GCCAGTCCTG ATTTTCGTAA CCAAAGCGTT TTATCATTAT ATAAAACTTC TGATGTATTT AGACTGCCGG
AGAAGCTACA GTCTTCAAAT TCTTCCAAAA ACCAGAGAAG CCCTTCTATG CTTTTATTTC CCGATAATAC ATCAAATGTT TACTCGAAGC ACCGAATAGC
GAAAGAACCT TCAGTTGATA ATGAAAGCGA GGACATGTCA GATAATAAAC AAAAGATCAG CCACTTGTCA AAAGTCACTC TAGTATCCAC ACTAATGAAA
GGCGTAGACT ACCCGTCATC ATATGCAGTC GATAAAATAA TGCCTCCAAC ACCGGCTAAA AAAGTTGAAT TTATTCTGAA TTCCTTATAT ATTCCTGAAG
ATTTAAATGA ACAAAGCGGA ACGCTTCAAG GTACATCGAC GACATCATCT CTAGATAACA ATAGCAACAG TAATAGTAGA TCTAATACAT CTTCAATGTC
TGTGTTACAT CGCAGCGCTA TTGGTCTTTT AGCTAAGTGG ATGAAAAACC ATAATCGCCA TGATAGCAGT AATGATAAAA AATTTATGAG TGCTATTAAA
CCAGCAAACC AGAAACCTGA AATGGATGCG TTTGTCAAAT ACGTTGTATC AATATCATCT CTCAATAGAA AATCTTCCAA GGAAGAAGAG GAAGAGTTTC
TTAACTCTGA TTCTTCTAAA TTTGACATCC TAAGTGCAAG AACCATAGAT GAAGTGGAGT CCCTACTGCA TTTACAAAAC CAGCTGATAG AAAAAGTTCA
AACGCATTCG AATAACAACC GAGGTCCTAC AGTTAATGTT GATTGTGAAC GTCGGGAACA CATACATGAT ATAAAGATTT TACAACAAAA TAGCTTTAAA
CCGAGTAATG ATAATTTTAG CGCTATGGAC AATTTGGATC TGTATCAAAC CGTAAGTTCA ATTGCTCAGT CAGTCATCTC TTTAACTAAT ACTTTAAACA
AGCAACTGCA GAACAATGAA TCGAATATGC AGCCATCACC CTCGTATGAT GCACTGCAAC GAAGGAAAGT AAAAAGTCTC ACGACAGCAT ATTACAATAA
AATGCACGGT AGCTACTCAG CAGAAAGTAT GAGGCTCTTT GATAAAGATA ATAGTTCTTC ACGTACAGAC GAGAATGGAC CTCAAAGATT GTTATTCCAT
GAAACTGATA AAACCAACTC AGAAGCGATT CCAAATATGA CACCAAGGAG GAAAAATCAT TCCCAATCCC AAAAAAGCAT GACTTCTTCG CCTCTGAAAA
ATGTTCTACC TGATCTTAAA GAATCGTCTC CCTTAAACGA TAGTAGGGAA GACACAGAAT CAATAACATA CTCGTACGAT TCCGAGTTGT CATCCAGCTC
TCCACCCAGA GATACTGTAA CGAAAAAGTC AAGAAAAGTC AGAAACATCG TGAATAATAC AGATAGTCCA ACTCTAAAAA CAAAAACTGG GTTTTTAAAT
CTAAGAGAGT TTACATTTGA AGATACCAAG TCTTTAGATG AGAAAAAGGG TACTATAGAT GGCCTTGAAA AGAATTATGA TAACAAAGAA AATCAGGAAT
CAGAATATGA GAGCACAAAA AAGCTGGACA ACTCACTCGA TGCATCATCA GAAGCCAATA ATTATGATAT AACTACAAGA AAAAAACATT CATCTTGCAA
TCACAAGATC AAACAAGCAG TTGTAAGACC GGCTAGTGGA AGGATCAGCA TTTCAAGAGT TCAAAGCATT GCCATAACAC CAACCAAAGA GTTATCCATA
GTAGATCCTG AGCAAAACAA GTCAAACTCA GTTATAGAGG AAATAAGTGA AATAGAACCT CTCAACCTGG AATATAATAA AAAAAGCGCG TTGTACTCTG
ATACATCGTC CACCGTTATC AGTATCTCAA CGAGCAAGCT TTTTGAATCT GCTCAGAATA GTCCTATAAA ACAAACTCAA AATCCACAGA GAGAATTTCC
CAACGGGACC AGCGTGAGTG AAACCAATAG AATCAGATTA TCCATAGCAC CCACAATAGA ATCTGTTGTA AGTGATTTGA ATTCGATTAC CACTGGTAGC
ACAGTTGAAA CTTTCGAAAC GTCCAGGGAT TCACCAGTGC CACACCAAAG GATAATAAAT TTAAGAGAAG AATATCAAAG GGGTAATCAA GATATAATCT
CAAACACTTC TTCATTGCAT GAGTTAAAAA CAATTGATTT AAGCGATTCC AATAATGACC TAGAAAGTCC AAGTACCCAT GCGAAAAACA ACAAATATTT
TTTTTCACCA GATGACGGTA GCATTGACGT TGCTTCTCCA ATGAAAAACG TTGAAGAGCT GAAAAGTAAA TTTCTGAAGA ACGAGAGTGA AACTAATAGT
AACATATCTG GAAGTGTATT GACAATGGAC GATATCGACA TTAATGACAC ATCTAGTGTC CGGAACACAC GGAGAGCAAA CTCTGAGTCG GCTTTTACAG
GCTCCTTGAA TAAGAAAAAT TTAAATGAAA TTGCTAATAT GCTCGATGAT TCAATTAATG ACGATCCAAT AACCGTGGCA TTAATGAAAC TGGAAGGTAC
ATACGAGAAA ATTCCCGAAA AACCAGAGAA CACCAAGAGT AGTGACGCTA TTGGAATTAA AACGAGTAAG TTAGCAGATG AAGTGGAAAT GCTAAACCTT
AACAACTTGC CGTCATTCCA AAATAGCCCC GCAGAAAAAA GAAAATCGTT ATTAATAGAA AGAAGGAGAC AAACTATAAT GAATATTCCT TTTACTCCAG
ATCAATCCGA GAAGGAAGGC TTTACTTCCT CCTCTCCTGA AAAAATAGAC GTATCAGCTA ATGTTGATGT TGCTGTGCAA GCGGCGCAAA TCCAGGAATT
AATCGGTCAA TACAGGATTC ACGACTCAAG ATTAATGATT TCTAATAATG AAAGTCACGT TCCATTTATA CTAATGTACG ATTCCCTGTC TGTAGCGCAA
CAAATGACCT TGATAGAGAA GGAAATTTTA GGAGAAATAG ACTGGAAAGA TTTATTAGAT TTAAAGATGA AGCATGAAGG CCCACAAGTT ATAAGTTGGT
TGCAACTACT AGTAAGGAAC GAGACCTTAT CTGGCATTGA TTTAGCTATA TCCAGATTTA ACTTAACTGT GGATTGGATT ATATCAGAAA TACTTCTTAC
CAAGAGCAGC AAAATGAAAA GAAATGTCAT TCAAAGGTTT ATACACGTTG CAGACCACTG CAGGACATTT CAGAACTTTA ATACATTGAT GGAAATCATT
CTAGCCTTAA GTTCTTCAGT TGTTCAAAAA TTCACTGATG CATGGCGTCT GATTGAACCA GGCGACTTAC TGACTTGGGA AGAGCTAAAG AAGATTCCCT
CGCTAGACAG GAATTATTCT ACAATAAGAA ATCTACTTAA CTCTGTGAAT CCACTGGTGG GTTGCGTCCC TTTCATCGTC GTATATCTTT CGGACCTATC
AGCAAACGCA GAGAAGAAAG ACTGGATCTT AGAAGATAAA GTAGTGAATT ACAATAAATT TGATACGAAC GTTCAAATAG TCAAGAATTT CATTCAAAGG
GTTCAATGGT CCAAGTTTTA CACTTTCAAA GTTAACCACG AATTGCTGAG TAAGTGTGTT TATATCAGCA CATTAACACA AGAAGAGATT AGTGAACTAT
CCACATGAGA TATTGTGCCA CTTTCCTCCA GTTCCCAAAT TCCTCTTGTA AAAAACTTTG CATATAAAAT ATACAGATGG AGCATATATA GATGGAGCAT
ATATACATGT TTTTTTTTTT AAAAAACATG GACTCGAACA GAATAAAAGA ATTTATAATG ATAGATAATG CATACTTCAA TAAGAGAGAA TACTTGTTTT
AAAATGAGAA TTGCTTTCAT TAGCTCATTA TGTTCAGATT ATCAAAATGC AGTAGGGTAA TAAACCTTTT TTTTTTTTTT TTTTTTTTTT TGAAAAATTT
TCCGATGAGC TTTTGAAAAA AAATGAAAAA GTGATTGGTA TACAGGCAGA TATTGCATTG CTTAGTTCTT TCTTCTGACG GTGTTCTCTT CAGTAGATAA
CTACAACGGT TAGAATACAA CGAGGATATG TCCGACGAAA TTGTTTGGCA AGTGATTAAT CAAAGTTTCT GCTCTCATAG AATTAAGGCA CCTAATGGTC
AAAATTTTTG CAGAAATGAG TATAACGTCA CTGGGTTGTG TACAAGGCAA TCATGCCCAC TTGCCAACTC CAAGTATGCA ACAGTGAAGT GTGACAATGG
GAAACTGTAC TTGTATATGA AGACGCCTGA AAGAGCGCAC ACTCCTGCCA AGTTATGGGA AAGAATCAAA CTATCCAAAA ATTACACGAA GGCTTTACAA
CAGATCGACG AACACCTACT ACATTGGAGC AAATTTTTCC GTCATAAGTG TAAACAGAGA TTTACAAAAT TGACGCAGGT CATGATAACA GAGAGACGTT
TAGCATTAAG GGAGGAGGAG AGACACTACG TTGGTGTAGC ACCAAAGGTC AAAAGAAGAG AACAAAACAG GGAGAGAAAG GCATTGGTAG CTGCCAAGAT
TGAAAAAGCC ATCGAAAAAG AATTGATGGA CAGATTAAAG AGTGGTGCTT ACGGTGATAA ACCATTAAAT GTTGACGAAA AGGTCTGGAA GAAGATAATG
GGTCAAAT