Sign In

gene : PMT2


Annotation Tags

standard_name PMT2
ID gene56
Dbxref SGD:S000000021
Name WN66_00057
Note YAL023C~PMT2,FUN25~Verified
gbkey Gene
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_00057
description Protein O-mannosyltransferase of the ER membrane; transfers mannose residues from dolichyl phosphate-D-mannose to protein serine/threonine residues; involved in ER quality control; acts in a complex with Pmt1p, can instead interact with Pmt5p; antifungal drug target; PMT2 has a paralog, PMT3, that arose from the whole genome duplication

Location(s)

Start Position 92886
End Position 95165

Sequence: 4280bp with 1000bp flanking sequence

Remove 1kb Flanking
CAATGAGGAG GAAATCCGTA TTGTTGGCCG CATTGACCAA ATGGAGGATG AAGACCACCG CCGCACCAAC GGCACTCGCG ACGACAACGA CGAAGGTGAG
GAACTGCAAC TAAAAGTGCC TTTCGAGGTC TTATTTGCCA AACTAAAGTA CCTGGTTCTT TCCATATTCA CCACGTTTGT CGTAACTCTT GTTTTTCCTG
TATTTGCGTC TGCCACCTAC GTGACAGGGC TTCCTTTAAG CAACGCACAG TACATACCTC TCATATTCAC GCTGTGGAAC CTAGGCGACC TTTACGGAAG
AGTCATTGCC GACTGGCCCA TGTTCCGTGA CCAGAAATTT ACGCCACGCA AAACCTTCAT CTACTCATTG TTGCGGGTGG CCGCAATACC ACTGTTCTTG
ATGTTCACAG CCATCACCTC CTCTTCAAGC GGCGATGAAG AGCACAATGG CTCCGTAATC GTTGACTTGT GTTACATGCT ACTGCAGTTC CTTTTCGGCG
TAACCAACGG GCACGTCATC TCTATGAGTT TCATGAAGGT GCCAGAGCAA CTGGACAACG ACGACGAGAA GGAAGCGGCC GGTGGATTCA CTAATATTTT
CGTTTCTACA GGACTAGCTC TGGGCAGCAT CATAAGCTAC GTATTCGTCT TCATAATTGA CTTTATTATC AGGTAGATAG ATACTGTACA TACCGAAACG
CCATCATTTA CAGTCGTGAT ACGATTTACT GTCACTTAGT AATAATATCT CGTACATAGC GACAAACATA CATATTATTG GACACGTCGC CCTGAAAAAA
AAAACATAAG AAAAGAATAC GAAAAAAAAG AACGAAAGAA CTTACGGAAA GATCCGTTTC GTGTACTGTT TATTAATAGT GTTGCATTCT TTTTGAGGGT
AAAAAAAAGG TCATTTCTCG AGACTAACAA CATTACCAAG GAGAACCGGC TTAGTCCACA TCGCTACTGT AATTCTGTTT CGAACCGTGG TCCAGCAATC
ATGTCCTCGT CTTCGTCTAC CGGGTACAGC AAAAACAATG CCGCCCACAT TAAGCAAGAG AATACACTGA GACAAAGAGA ATCGTCTTCC ATCAGCGTCA
GTGAGGAACT TTCGAGCGCT GATGAAAGAG ACGCGGAAGA TTTCTCGAAG GAAAAGCCCG TTGCACAAAG CTCACTGTTA CGCCTGGAAT CCGTTGTAAT
GCCGGTGATC TTTACTGCAT TGGCGTTGTT TACCAGGATG TACAAAATCG GCATCAACAA CCATGTTGTT TGGGATGAGG CGCACTTTGG TAAATTTGGT
TCTTATTACT TGAGACACGA ATTTTACCAC GATGTCCATC CTCCCCTAGG AAAAATGCTG GTCGGGTTGT CTGGTTATTT GGCAGGCTAC AACGGTTCTT
GGGACTTCCC TTCTGGGGAA ATTTACCCAG ACTATTTGGA TTACGTTAAA ATGAGACTGT TCAACGCGTC ATTTTCCGCG CTCTGTGTGC CATTGGCCTA
CTTCACTGCC AAAGCTATTG GATTTTCTTT ACCAACAGTT TGGCTGATGA CCGTGTTGGT TTTGTTTGAA AACTCGTATA GCACTTTGGG CAGGTTCATT
CTTTTGGACT CCATGCTACT TTTCTTCACT GTCGCATCGT TCTTTAGTTT TGTTATGTTC CACAACCAGA GGTCCAAGCC GTTCTCTAGA AAGTGGTGGA
AATGGCTGTT GATCACTGGT ATTTCTTTGG GTTGCACTAT TTCCGTCAAA ATGGTGGGTC TATTTATCAT CACTATGGTC GGTATCTATA CTGTGATTGA
CTTATGGACC TTTTTGGCAG ATAAATCCAT GTCATGGAAA ACCTATATTA ACCACTGGTT GGCAAGAATA TTTGGTCTTA TTATCGTCCC CTTCTGCATT
TTCCTATTGT GCTTCAAAAT ACATTTTGAC CTATTATCGC ATTCTGGTAC AGGTGATGCT AACATGCCAT CTCTTTTCCA AGCAAGATTA GTGGGTTCTG
ACGTCGGACA AGGTCCCCGT GACATTGCTC TAGGTTCCTC CGTTGTCTCC ATCAAAAACC AAGCTCTTGG AGGATCTCTA TTGCACTCAC ATATACAAAC
TTATCCAGAT GGGTCCAACC AACAACAAGT AACCTGTTAT GGTTACAAAG ATGCTAACAA CGAATGGTTT TTCAACAGAG AAAGAGGCTT ACCATCATGG
TCAGAAAACG AAACTGACAT CGAGTATTTG AAACCAGGTA CCTCCTATAG ATTGGTACAC AAAAGCACGG GCAGAAACTT GCACACCCAC CCAGTTGCTG
CACCAGTGTC AAAGACACAA TGGGAGGTTT CTGGTTACGG TGACAATGTT GTTGGTGACA ACAAAGACAA TTGGGTTATT GAGATCATGG ACCAAAGAGG
AGATGAAGAC CCTGAGAAGT TGCACACATT GACCACCTCT TTCCGTATCA AGAACTTGGA GATGGGCTGT TACCTGGCTC AAACCGGTAA CAGTTTGCCC
GAATGGGGTT TCAGACAACA AGAAGTTGTC TGCATGAAAA ACCCATTCAA AAGGGACAAG AGAACCTGGT GGAACATCGA GACCCACGAA AATGAAAGGT
TGCCACCAAG ACCCGAAGAT TTTCAATACC CAAAGACCAA CTTCTTAAAA GACTTCATTC ATTTAAATCT AGCCATGATG GCCACTAATA ACGCTTTGGT
GCCAGATCCA GACAAATTTG ATTACTTAGC TTCCTCAGCA TGGCAATGGC CAACTTTGAA TGTGGGTTTG AGACTATGTG GCTGGGGCGA TGATAATCCA
AAATACTTCC TATTGGGTAC CCCAGCTTCC ACGTGGGCTT CTAGTGTTGC CGTCCTCGCA TTCATGGCCA CGGTCGTTAT CTTACTGATC AGATGGCAAA
GACAATATGT GGACCTAAGA AATCCATCTA ACTGGAACGT TTTCTTAATG GGCGGGTTCT ACCCACTACT AGCTTGGGGC CTACACTACA TGCCATTCGT
TATCATGTCT AGAGTCACCT ACGTTCATCA TTACTTGCCT GCCTTGTATT TTGCACTGAT CATTTTGGCG TACTGTTTCG ACGCCGGTTT GCAAAAATGG
TCCAGATCTA AGTGCGGCCG TATCATGCGG TTCGTCCTAT ACGCCGGATT CATGGCACTT GTAATTGGTT GCTTCTGGTA CTTCTCCCCA ATATCATTTG
GTATGGAGGG ACCAAGTAGT AACTTCCGCT ACTTAAACTG GTTTTCCACT TGGGACATTG CCGACAAGCA AGAAGCATGA ATTAAGATCA TCGTAGTAAG
TACATAAGTA AAAAACAAGA ATTAAATAAA ATTTCTATAT CAACCAGCAG AAGAAGTGGT CTATATAAAC CACTATATAA TGAATTTCGA TAAACACTCT
TTAATTGTTA ACCACGCTGT TCTCCTTACT CATCTTTGCG ATTCGATACT GTTTTATTAC CCTTCTGTTT TTTCCTTTCT GCATTTTGAT TTTCGCGAAT
AATGAAATTC TTGATCTTTT TATCAACAAT GAAAAAAAAA ACTGTAAACA GAAACTGATA ATTTCTTGAA CCCTTTAGCC CACCCCAACC GTACTCGTGT
TATTCGCTCG TTGATTTACG CGAACCTTTT TGTTTGCTTT ACATAGCCTC TAGCCATTCA AAGATTCGCT ACCCTGAACC ATGGAAATAT TTAGCCAGAA
AGATTACTAC CCGACTCCAT CCTCAAATGT TATTAGCTAT GAAAGCGATT GTTTATCCAA ACCAGTGAAT AGTGCAGACC TGCCCGCGTT AATTGTACAC
CTTTCTTCCC CTTTGGAAGG TGTAGACTAC AACGCATCTG CAGATTTTTT CCTTATTTAT AGGAATTTTA TAACGCCTCA AGACTTACAC GACTTACTCA
TCTATAGATT TCGATGGTGT ATTAGGGAGA TCACAACAAA TGCTGCAAAA GCTAAGAGAA GGCGAATTGG TGAAGTTGCC CTCGTGAGGA CGTTTGTGTT
GTTGAGGCAT TCCATACTGA ATTATTTTGT GCAAGATTTT TTACCGAACA TAACATTAAG ACTTCGGTTG ATCGAGTTTC TAAACGACAA ACACATTGAA
CAGTACCCAA AAATAATTTC CAGCTGTATA ATCAATCTGA AAAAAAACTG GGTGCATTGT TCTAAGTTGG TTTGGGAGAA TATTGAACTA AATGAACCTG
ATAAATTAGA CTTTGATGCA TGGCTGCATT ATTCGTTAAA GGATTTCACG CAACTAGAAA GCCTACACAA AAGAGGAAGC