Sign In

gene : FUN30

Sequence Viewer

Annotation Tags

standard_name FUN30
ID gene61
Dbxref SGD:S000000017
Name WN66_00062
Note YAL019W~FUN30~Verified
gbkey Gene
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_00062
description Snf2p family member with ATP-dependent chromatin remodeling activity; has a role in silencing at the mating type locus, telomeres and centromeres; enriched at centromeres and is required for correct chromatin structure around centromeres, as well as at the boundary element of the silent HMR; recruited to DNA double-strand breaks (DSBs) where it promotes 5' strand resection of DSBs; potential Cdc28p substrate

Location(s)

Start Position 101521
End Position 104916

Sequence: 3396bp

Add 1kb Flanking
ATGAGTGGTC CGCATTCAAA TGATGAGGAT GACGTAGTGC AAGTGCCCGA GACGTCCTCT CCCACCAAGA TAGCATCGTC GTCTCCCTTA AAGCCTACTT
CGCCAACAGT TCCGGATGCA AGTGTGGCGT CTTTGAGAAG CAGGTTTACT TTCAAGCCTT CAGATCCCAG CGAAGGAGCT CATACTTCGA AGCCGCTCCC
ATCTGGGAGT CCTGAGGTAG CACTGGTTAA CCTTGCGAGA GAGTTCCCTG ATTTCTCTCA AACCCTGGTG CAGGCTGTTT TCAAATCTAA CTCTTTTAAC
TTACAGTCTG CCAGGGAACG TCTTACAAGA TTGAGGCAGC AAAGACAAAA TTGGACATGG AACAAGAACG CATCTCCCAA GAAGTCAGAA ACCCCGCCAC
CTGTCAAGAA GTCATTACCA CTGGCAAACA CAGGCCGTTT ATCATCTATC CATGGCAATA TCAACAACAA ATCCTCCAAG ATTACCGTGG CCAAACAGAA
AACGTCCATT TTTGACCGTT ACTCAAACGT CATCAACCAG AAACAATACA CTTTTGAGCT GCCAACTAAC TTGAACATAG ACTCGGAGGC ACTCAGCAAG
TTGCCCGTGA ACTACAACAA AAAGAGAAGG CTGGTAAGGG CAGATCAGCA TCCAATTGGC AAGTCTTATG AGTCATCCGC TACACAACTA GGTTCTGCAA
GAGAGAAACT ACTGGCGAAC CGCAAATACG GTCGTCATGC AAACGACAAC GATGAAGAGG AGGAAGAGAG TATGATGACG GACGATGACG ATGCAAGTGG
CGACGACTAC ACAGAATCCA CGCCGCAGAT AAATCTGGAT GAACAAGTTT TACAGTTTAT TAATGATTCT GATATTGTCG ACCTCTCGGA CCTCTCAGAT
ACCACGATGC ATAAGGCTCA ACTCATAGCC TCACATAGGC CATATTCTTC TTTAAATGCC TTTGTAAACA CAAATTTCAA TGATAAGGAC ACTGAGGAGA
ACGCATCGAA CAAGAGAAAA AGACGTGCGG CTGCATCCGC CAATGAGAGT GAGAGGCTAC TCGATAAAAT CACCCAAAGC ATAAGAGGTT ACAATGCAAT
TGAGTCTGTG ATCAAGAAGT GTTCTTCCTA CGGTGATTTG GTCACTTCGC AAATGAAGAA ATGGGGTGTG CAAGTGGAAG GCGATAACTC TGAGTTGGAC
CTGATGAACC TTGGGGAAGA CGATGACGAC GACAATGATG ATGGCAATAA CGATAATAAT AATAGCAACA ATAACAATAC CGGTGGCGCA GACGCCACTA
GCAAGGAAAA AGAAGATACT AAGGCCGTAG TGGAAGGTTT TGATGAAACT AGCGCAGAAC CTACTCCAGC ACCAGCACCA GCACCAGTGG AAAGAGAAAC
AAAACGAACT AGAAATACAA CCAAGCCAAA AGTGGTCGAA GATGAAGATG ACGATGTAGA TTTGGAGGCA ATCGATGACG AATTGCCGCA GTCTGAGCAT
GAAGATGATG ACTATGAAGA GGAGGACGAA GACTATAACG ATGAGGAAGA AGATGTGGAA TATGATGATG GTGACGATGA TGACGATGAT GATGATGAAT
TTGTCGCTAC CAGAAAAAAC ACACACGTGG TCTCCACCAC GAGCAGAAAT GGCCGTAAAC CTATTGTCAA GTTCTTCAAG GGCAAACCCA GACTGTTAAG
CCCGGAAATT TCACTAAAAG ACTACCAACA AACGGGTATA AACTGGTTGA ATCTGCTATA CCAAAACAAG ATGTCATGTA TCCTTGCAGA CGACATGGGT
CTAGGTAAAA CATGTCAAGT CATTTCATTT TTCGCATATT TGAAACAAAT AAACGAACCG GGTCCTCACT TGGTTGTTGT GCCATCATCG ACGCTAGAAA
ATTGGTTAAG GGAGTTCCAG AAATTCGCAC CTGCTTTGAA GATTGAACCC TACTATGGCT CTTTACAAGA AAGGGAAGAA TTGCGTGATA TCCTGGAAAG
GAACGCTGGG AAATATGATG TTATCGTGAC CACGTATAAC TTGGCTGCAG GTAATAAATA CGACGTTTCG TTTTTGAAAA ATAGAAACTT CAATGTTGTG
GTTTATGATG AAGGTCATAT GTTGAAAAAT TCCACTTCAG AGAGATTTGC CAAACTGATG AAAATTCGTG CCAATTTCCG CCTTTTATTA ACTGGTACGC
CATTACAAAA TAACTTGAAG GAACTAATGT CGCTGTTGGA ATTTATCATG CCAAATCTTT TCATTTCCAA AAAGGAATCA TTTGACGCAA TCTTCAAACA
ACGTGCCAAG ACCACAGACG ATAACAAAAA TCACAACCCG CTATTAGCGC AAGAAGCCAT TACAAGAGCT AAAACGATGA TGAAGCCATT TATTTTGAGA
AGACGTAAGG ATCAAGTGTT GAAACATTTG CCACCAAAGC ACACGCATAT CCAGTATTGT GAATTGAACG CAATACAAAA AAAAATATAT GATAAGGAAA
TACAAATCGT GTTAGAACAT AAGAGAATGA TTAAAGATGG CGAATTGCCA AAAGATGCAA AAGAAAAGTC TAAATTACAA TCTTCCAGTT CTAAAAATTT
AATAATGGCA TTGCGAAAGG CCTCTCTGCA TCCACTTTTG TTCAGAAATA TCTATAATGA TAAAATCATC ACTAAAATGA GTGATGCCAT ATTGGATGAA
CCTGCTTATG CTGAAAACGG TAACAAAGAA TATATTAAGG AAGATATGAG TTATATGACG GATTTTGAGT TGCACAAACT GTGCTGCAAT TTCCCGAACA
CGTTATCCAA ATACCAACTT CATAATGACG AGTGGATGCA ATCTGGGAAG ATAGACGCTT TGAAAAAATT GCTGAAAACA ATCATTGTTG ACAAACAGGA
AAAGGTGCTG ATATTTTCCT TATTCACTCA AGTCCTGGAT ATTCTAGAGA TGGTTTTGTC CACCTTAGAT TATAAATTTT TAAGATTAGA TGGTTCCACG
CAAGTGAATG ATAGACAACT ATTAATAGAT AAGTTTTATG AAGATAAGGA TATTCCCATT TTCATCTTAT CAACAAAGGC AGGTGGATTC GGTATTAATT
TGGTGTGCGC AAATAATGTT ATTATATTCG ATCAAAGTTT TAACCCACAT GATGACAGAC AAGCTGCTGA TAGGGCACAT CGTGTGGGAC AAACAAAAGA
AGTTAATATA ACCACTTTAA TTACCAAGGA TTCCATAGAG GAAAAGATTC ATCAACTGGC CAAAAATAAA CTAGCTTTAG ATTCGTATAT CAGTGAAGAT
AAAAAATCTC AAGATGTGTT GGAAAGTAAA GTTAGTGATA TGTTGGAGGA TATAATTTAT GATGAAAACT CGAAACCGAA GGGAATCAAA GAATAA