Sign In

gene : PSK1

Sequence Viewer

Annotation Tags

standard_name PSK1
ID gene63
Dbxref SGD:S000000015
Name WN66_00064
Note YAL017W~PSK1,FUN31~Verified
gbkey Gene
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_00064
description PAS domain-containing serine/threonine protein kinase; coordinately regulates protein synthesis and carbohydrate metabolism and storage in response to a unknown metabolite that reflects nutritional status; PSK1 has a paralog, PSK2, that arose from the whole genome duplication

Location(s)

Start Position 106827
End Position 110897

Sequence: 4071bp

Add 1kb Flanking
ATGCCCTACA TCGGTGCTTC CAACCTCTCA GAACATTCAT TTGTTAATTT GAAGGAAAAA CATGCGATTA CACATAAAGG TACGAGCAGT TCTGTAGCAT
CTTTGCAGAC ACCACCGAGC CCCGATCAAG AGAACCATAT TGACAATGAA TTAGAAAATT ACGATACGTC TTTAAGTGAC GTTTCAACCC CGAATAAAAA
GGAAGGTGAT GAGTTCGAGC AAAGTTTAAG GGATACATTT GCGAGCTTCC GGAAGACTAA ACCCCCACCT TCTTTAGATT TTGAACAACC AAGACTTCCT
TCGACAGCTT CTTCATCCGT TGATTCAACC GTATCATCGC CCTTAACGGA TGAAGACATA AAGGAGTTAG AGTTTCTTCC GAATGAATCA ACTCATTCTT
ATTCGTACAA TCCACTTTCG CCAAATTCCC TGGCAGTCAG ATTGAGGATT TTGAAGAGAT CATTGGAAAT CATAATACAA AACCCAAGTA TGCTACTGGA
GCCTACTCCA GATGATTTGC CTCCTTTGAA AGAGTTTGCG GGCCGTAGGA GCAGTTTACC AAGGACATCG GCTTCTGCAA ACCATTTAAT GAATAGAAAT
AAGAGCCAGA TTTGGAACAC TACTTCCGCT ACTTTAAATG CATTTGTAAA TAATACCTCT TCCTCCTCAG CAGCATCTTC TGCTTTATCT AACAAAAAAC
CGGGCACCCC AGTTTTCCCT AATTTGGATC CAACACATTC TCAAACATTC CATAGAGCCA ACTCGTTGGC TTATTTACCT TCCATCTTAC CTGAGCAAGA
TCCGCTGCTC AAACATAATA ATTCTTTATT TCGTGGCGAC TATGGAAACA ACATAAGTCC TGAAAGGCCA AGTTTTAGAC AACCCTTCAA GGATCAAACT
AGCAATCTCC GCAATAGCAG TTTACTCAAT GAGAGGGCAT ATCAGGAAGA TGAAACTTTT TTACCGCACC ATGGACCCTC TATGGATCTA TTGAATGAAC
AAAGAGCGAA CTTGAAAAGT CTTCTGAATT TATTAAACGA AACACTGGAG AAAAACACTT CCGAGAGAGC TTCGGATCTT CATATGATAT CGTTGTTCAA
TTTGAATAAA CTAATGCTTG GAGATCCCAA GAAAAATAAT TCAGAACGCG ATAAAAGAAC TGAAAAGCTT AAAAAGATTT TGCTGGATAG TCTTGCGGAA
CCATTCTTTG AGCACTATAA TTTTATTGAA GATAATCCGA TCGCAGATAC AGATGAACTA AAGGAGGAAA TTGATGAATT TACAGGTTCT GGAGATACGA
CAGCGATAAC AGATATACGG CCCCAACAGG ACTATGGCCG CATATTGAGG ACATTCACTT CTACCAAAAA TTCCGCCCCA CAGGCAATTT TTACATGTAG
TCAGGAAGAC CCTTGGCAAT TCAGAGCTGC GAATGATCTA GCGTGCTTAG TATTCGGTAT CTCACAGAAT GCCATTCGCG CTTTAACCTT GATGGATTTA
ATTCACACCG ATAGCAGAAA TTTTGTTTTA CACAAATTAC TTTCTACGGA GGGTCAAGAA ATGGTTTTCA CAGGCGAAAT CATTGGTATA GTTCAACCAG
AAACACTCAG CTCATCCAAA GTAGTATGGG CATCGTTTTG GGCAAAAAGG AAAAACGGCT TATTAGTTTG TGTTTTCGAA AAAGTTCCTT GCGATTATGT
TGATGTACTT TTGAACCTGG ATGAATTTGG GGTCGAGAAT ATTGTAGACA AGTGTGAGTT ATTATCAGAT GGACCCACAT TGTCTTCCTC TTCTACATTA
TCGCTACCTA AGATGGCTTC CTCACCAACT GGTAGTAAAT TAGAGTATTC GTTGGAGAGG AAAATCCTGG AAAAGAGTTA TACTAAGCCT ACTTCAACAG
AGAATCGCAA CGGCGATGAA AATCAACTTG ATGGAGATAG TCATTCTGAA CCATCGCTGT CATCATCGCC AGTAAGGACG AAGAAAAGTG TAAAGTTCGC
AAATGATATT AAAGACGTCA AGAGTATAAG CCAATCGTTA GCCAAATTAA TGGATGATGT GAGGAATGGG GTTGTATTTG ATCCCGATGA CGACCTTTTG
CCTATGCCCA TCAAAGTTTG CAACCACATT AATGAAACAA GATATTTTAC TCTAAATCAT CTATCTTATA ATATCCCATG CGCGGTTTCC TCCACTGTGT
TGGAGGATGA GCTGAAATTA AAGATTCACA GTTTACCTTA CCAGGCGGGT TTGTTTATTG TGGATTCGCA TACTTTAGAT ATTGTAAGTT CCAATAAATC
TATTTTAAAA AACATGTTTG GTTATCATTT TGCTGAGCTG GTGGGAAAAT CCATTACTGA AATAATTCCT TCTTTCCCAA AATTCCTCCA ATTTATAAAT
GACAAATATC CTGCGTTGGA TATCACACTC CATAAAAATA AAGGTTTGGT ATTAACAGAA CATTTTTTTA GGAAAATTCA GGCAGAGATT ATGGGTGATC
GTAAAAGCTT TTATACGTCG GTGGGTATTG ATGGCCTTCA TAGGGATGGC TGTGAAATCA AAATTGATTT CCAGCTGCGT GTCATGAATT CTAAAGTGAT
TTTGCTTTGG GTTACACATT CGAGAGACGT GGTATTTGAA GAATATAATA CAAATCCATC TCAATTGAAG ATGCTGAAGG AGAGTGAATT AAGTTTAATG
AGCAGTGCAA GTAGTTCTGC CAGCTCTTCC AAAAAATCTT CGTCTAGGAT ATCCACCGGG ACATTAAAGG ACATGAGTAA TCTCTCAACA TATGAGGATT
TGGCCCACCG AACGAATAAG CTAAAGTATG AAATTGGAGA TGATTCTAGG GCACATTCTC AATCTACTTT GTCCGAGCAG GAACAAGTTC CCCTGGAAAA
CGATAAGGAC AGTGGCGAGA TGATGCTTGC AGACCCCGAA ATGAAGCACA AGTTAGAATT GGCCAGAATT TACTCAAGAG ATAAATCTCA ATTTGTGAAA
GAAGGAAATT TTAAAGTTGA CGAAAATTTG ATTATTAGCA AAATTTCACT TTCCCCAAGC ACTGAATCCT TAGCAGATTC TAAAAGTTCT GGGAAAGGGC
TTTCTCCACT TGAAGAGGAA AAGCTAATTG ACGAAAACGC TACAGAAAAC GGATTAGCGG GATCACCTAA AGACGAAGAC GGAATCATAA TGACTAACAA
GCGAGGAAAC CAACCTGTTA GTACTTTCCT ACGCACCCCC GAAAAGAACA TCGGTGCTCA AAAGCATGTT AAGAAGTTTT CGGACTTCGT AAGTCTGCAA
AAAATGGGTG AAGGTGCATA TGGTAAGGTC AACCTATGTA TTCATAAGAA GAATAGGTAT ATTGTGGTGA TTAAGATGAT TTTTAAAGAA AGAATCCTTG
TAGATACATG GGTTAGAGAT AGGAAATTAG GCACTATACC TTCTGAGATC CAAATTATGG CCACGTTGAA CAAAAAACCA CACGAGAATA TTTTACGGTT
ACTGGATTTT TTTGAAGACG ACGATTACTA TTATATCGAA ACTCCCGTAC ATGGTGAAAC AGGATGTATA GATCTTTTCG ATCTAATTGA ATTTAAAACC
AACATGACCG AATTTGAAGC AAAATTGATA TTCAAGCAGG TTGTAGCGGG AATAAAACAT CTACACGACC AGGGTATTGT TCACAGAGAT ATCAAGGATG
AGAATGTTAT CGTAGATTCT AAAGGCTTTG TTAAGATTAT TGATTTTGGA TCTGCTGCGT ATGTCAAAAG TGGACCATTT GATGTTTTTG TTGGGACAAT
AGATTATGCT GCCCCTGAAG TCTTAGGAGG AAACCCTTAT GAGGGCCAAC CACAGGATAT TTGGGCTATT GGTATTCTAT TGTATACGGT GGTCTTCAAA
GAAAACCCCT TCTACAATAT AGATGAAATA TTAGAAGGCG ACCTGAAATT CAATAATGCA GAGGAAGTTA GTGAAGATTG CATTGAGTTA ATCAAGAGTA
TTTTGAACCG TTGCGTACCG AAGAGACCCA CCATTGACGA CATAAATAAC GACAAATGGT TGGTTATTTG A