Sign In

gene : NTG1


Annotation Tags

standard_name NTG1
ID gene67
Dbxref SGD:S000000013
Name WN66_00068
Note YAL015C~NTG1,FUN33,SCR1,ogg2~Verified
gbkey Gene
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_00068
description DNA N-glycosylase and apurinic/apyrimidinic (AP) lyase; involved in base excision repair; acts in both nucleus and mitochondrion; creates a double-strand break at mtDNA origins that stimulates replication in response to oxidative stress; required for maintaining mitochondrial genome integrity; NTG1 has a paralog, NTG2, that arose from the whole genome duplication

Location(s)

Start Position 113507
End Position 114706

Sequence: 3200bp with 1000bp flanking sequence

Remove 1kb Flanking
ATGCTGAGAC TTTACAATGG AAAACGAATA AAGCATAGAG ACAGATCTCA CGACAGCAAA TAGATGCGTA AGCACACACG GTATGGATGT GTTGAAGCTG
GGTTATGAAC TGGACCAGCT CTCTGATCTG GTCGAAGAAA GAACAAGGCT AGTGTCGGTG TTGAAGCTCG CCCCGACCTC AAACGATAAC GTTACTTTGA
AACGGCAATT GGGCTCAATA TTGGAGTTAT TGCAGAAGTG TGCGCCCAAT GATGAACTGA TATCCCGATA CAATACCATA CTGGACAAAA TTCCTGATAC
GGCGGTTGAC AAGGAGTTGT ATAGGTTTCA ACAGCAGGTG GCAAGCAATA CTGATGAGGT GTCCAAAGAG TCTTTGAAAA AAGTGCGGTT CAAGAATGAT
GACGAGCTTA CGGTCATGTA TAAGGATGAC GATGAACAAG ACGAGGAGTC GCCGCTGCCT TCGACGCATA CTCCATACAA GGATGAACCA TTGCAATCGC
AGTTACAGTC ACTGTCACAG CCACAGCCAC CACAACCCAT GGTTTCCAAC CAAGAACTAT TTATTAACCA GCAACAGCAG TTGTTAGAGC AAGATTCCCA
CTTGGGCGCA CTGTCTCAGT CTATTGGGAG GACTCATGAC ATTTCGATGG ACCTTAATAA TGAGATCGTT TCTCAGAATG ACTCGCTGCT GGTTGATTTA
GAAAACCTGA TTGATAATAA TGGTAGGAAT TTGAACAGGG CCTCTCGGTC CATGCATGGC TTTAACAATT CTAGGTTCAA GGATAACGGC AACTGCGTGA
TTATTCTTGT GCTGATAGTG GTGCTCCTGT TGCTTCTATT AGTATTATAA CATTATATTC TGTTTTTTAG GCTCGAATAC GAAGTTTGGT TTTGATCTTT
TTTTTTTTCT TTTTCTTTCA CTTAGTAATA ACCTCCTCTT TAATGATTCA TCATATATTT GTATCTATAT ATACTTTATA GCCCAAAAAA AAAAAAAAAT
ATGCAAAAGA TCAGTAAATA CTCATCTATG GCAATTCTGA GGAAAAGACC GCTGGTAAAG ACTGAAACTG GGCCAGAATC AGAACTCCTA CCGGAGAAAA
GGACCAAAAT CAAACAAGAA GAGGTTGTCC CTCAACCCGT GGATATCGAC TGGGTTAAAT CGCTGCCAAA TAAGCAGTAC TTCGAATGGA TTGTGGTTAG
GAACGGCAAT GTGCCCAACA GATGGGCCAC ACCATTGGAC CCCTCGATAC TTGTCACTCC GGCCTCGACT AAAGTCCCTT ACAAGTTTCA AGAAACATAC
GCTAGAATGC GAGTACTGAG ATCTAAGATT CTAGCCCCCG TCGATATAAT TGGTGGATCA TCCATTCCTG TAACGGTTGC CTCTAAGTGT GGTATCTCGA
AAGAGCAGAT ATCACCGAGG GACTACAGAT TACAGGTCCT TCTTGGGGTG ATGCTATCAT CGCAAACAAA AGATGAAGTT ACCGCAATGG CAATGCTTAA
CATAATGCGG TATTGTATAG ACGAACTGCA TAGCGAAGAA GGTATGACAT TAGAGGCCGT TTTACAAATT AATGAGACCA AATTAGACGA ATTGATTCAT
TCAGTTGGGT TCCACACAAG GAAGGCCAAG TATATTTTGT CAACCTGCAA AATCCTTCAA GATCAGTTTT CGAGTGATGT TCCAGCTACG ATTAATGAGC
TATTGGGTCT GCCCGGTGTA GGGCCCAAAA TGGCTTATCT AACATTACAA AAGGCATGGG GCAAGATTGA AGGTATCTGC GTTGACGTTC ACGTGGATAG
ATTGACCAAG CTTTGGAAAT GGGTAGATCC GCAGAAATGC AAGACTCCAG ATCAGACAAG AACTCAATTA CAAAACTGGC TGCCTAAGGG GCTTTGGACA
GAAATAAATG GGTTGTTGGT TGGATTTGGA CAAATAATCA CTAAATCGAG GAACCTTGGT GACATGTTAC AATTCTTGCC ACCGGATGAT CCCAGAAGCT
CCTTAGATTG GGATTTGCAG TCTCAATTGT ACAAGGAAAT CCAGCAAAAT ATCATGAGTT ATCCAAAGTG GGTGAAATAC CTGGAAGGAA AACGTGAACT
GAACGTGGAG GCGGAAATCA ATGTTAAACA CGAGGAGAAA ACAGTTGAAG AAACTATGGT CAAACTGGAA AATGATATTT CTGTTAAAGT AGAGGACTAA
CTGTGGTAAA AAAAAAAAAA AAAAGAAAAG AAAAGAAAGC AGGCCTAGTT GTTAATATGT ATACTTTTTA TTCATTCAAG TGTACATATG TGTATGTATG
TATATATTTA AACTAGTATC AATTTTTTAA AAGTTCTTGA CATTCTGCCA AACTTTTCTT AGCGAAGTAT TTTACATCAA CATCTTCGTC TTGACACAGC
GTTTGCAATG AGGGTAAAAT TGTGTTCTTA ATTAATGCAT CATATTTGGC CTCGTCCTTA ATTAAAACCT TCACTATCAC AGCGTAGGAT TTGGCCACAT
TAAATCTAAT ATTTGGAACA CCGTCATCAG CCAAGTGAGA AATGAATGGT AATAGTTGCT CAGTAACGAC ATCTAACGAT ACCACGGGCA CCAAAGTGGT
TAGGGCAGAG AGTATTGTGA ATCTCGAGAC AAAATTCTCC AGCAATTGTA GATCAAATTT GAGCAGTCTT GAAATAATTT CATCACGACA CCAATCAGAG
CCAAATATTT CCGTTAACCT TTTTAAATTA TTCACTGCGG CTTCTCTGAT AGAATAAACA GTATCCCACA ACCATGAAAG ACATAAATCG CTTAACTGTT
GGTCAAAAAA TTGCATACCT AATTGTTCTG CCAAGATAGG TATGTATTCA ATTATAGCCA TTCTAACTCT CCAATTCACG TCCTTGGCTA ATTCTGTTAT
GGCAGGTAAC AAAGAGTCTG ATAGCAGCTC AATTCCTATT ACGTCATTGA CAACCTTCAA GCTGGCAATG ATATTTAAAC GAACGTCAGG GAACTCATCT
CTTAGCATAT TCAGTAAAAT CGGAAGAAAA TTGTTAATGA CTTGATCTTT ATTCAACAGT AATACAATAT TTGTAATCTT AGAAGCCAAA GCAGATCTCA
CTGTTTCACT TTCGTCCATA CTCAAATTCT GCACAGCAGG TAAGATCTTA TTCAATATAA TTGAAGGATC ATTTAGGAAC TTGGCAAACC CAGAAACTTG