Sign In

gene : MDM10

Sequence Viewer

Annotation Tags

standard_name MDM10
ID gene72
Dbxref SGD:S000000008
Name WN66_00073
Note YAL010C~MDM10,FUN37~Verified
gbkey Gene
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_00073
description Subunit of both the ERMES and the SAM complex; component of ERMES complex which acts as a molecular tether between the mitochondria and the ER, necessary for efficient phospholipid exchange between organelles and for mitophagy; SAM/TOB complex component that functions in the assembly of outer membrane beta-barrel proteins; involved in mitochondrial inheritance and morphology; ERMES complex is often co-localized with peroxisomes and concentrated areas of pyruvate dehydrogenase

Location(s)

Start Position 120789
End Position 122270

Sequence: 1482bp

Add 1kb Flanking
ATGCTACCCT ATATGGACCA AGTACTAAGG GCATTTTATC AGAGCACCCA TTGGAGTACG CAAAATAGCT ACGAGGATAT AACGGCCACA TCGAGAACAT
TATTAGATTT CCGAATTCCC TCAGCAATAC ACCTGCAAAT TTCCAACAAA TCTACTCCCA ATACATTCAA TTCTTTAGAT TTTTCTACGA GGTCCAGGAT
AAATGGTTCT CTGAGTTATT TATACTCCGA TGCACAGCAA TTGGAGAAAT TCATGCGCAA CTCTACTGAT ATCCCATTAC AAGATGCCAC CGAAACATAC
AGACAATTGC AACCAAACCT CAATTTCAGT GTTAGTAGTG GGAATACGTT GAGTAGTGAC AACACCACAG TCGACAATGA CAAGAAATTA CTACATGACT
CGAAATTTGT TAAAAAATCC CTTTATTATG GTAGAATGTA CTACCCCAGC TCTGATTTAG AAGCAATGAT AATAAAACGA CTAAGTCCAC AAACCCAATT
TATGCTTAAG GGTGTCAGTA GTTTCAAAGA AAGCTTAAAC GTTTTAACGT GCTATTTTCA AAGAGATTCT CACCGCAATT TACAGGAGTG GATATTTTCC
ACCAGTGATC TATTATGTGG TTATAGAGTA TTACACAATT TCCTTACCAC GCCTTCCAAG TTTAACACCT CACTGTACAA TAATTCTTCG TTGTCGCTTG
GTGCTGAATT TTGGTTAGGG TTAGTAAGTT TAAGCCCCGG TTGTTCGACA ACTTTAAGAT ATTACACACA TTCTACAAAC ACAGGACGAC CACTAACTTT
GACATTATCT TGGAATCCAT TATTCGGCCA TATATCCTCC ACATATTCGG CCAAGACAGG GACAAATTCT ACTTTTTGCG CGAAGTATGA TTTTAATCTT
TATTCGATTG AATCAAATCT TTCATTTGGG TGCGAATTTT GGCAAAAAAA GCATCATTTG CTTGAAACCA ATAAAAACAA TAATGATAAA TTAGAACCAA
TCTCCGACGA ATTGGCTGAT ATAAATCCAA ACAGCAGAGC GACTAAACTA CTGCACGAAA ACGTACCGGA TCTGAATTTA GCTGTTAACG ATATTCCTTC
TACACTAGAT ATACCTGTTC ACAAACAAAA GCTACTAAAT GATTTAACTT ATGCATTCTC GTCGTCATTA AGAAAAATCG ATGAAGAAAG GTCTACCATC
GAAAAATTTG ATAACAAAAT AAATAGTTCC ATTTTTACCA GTGTTTGGAA ACTAAGCACG TCATTACGTG ACAAGACTTT AAAACTATTA TGGGAAGGCA
AATGGAGGGG ATTTTTAATA TCTGCCGGGA CAGAGCTGGT ATTCACTAGA GGCTTTCAAG AAAGTTTATC CGATGATGAA AAGAATGATA ATGCAATATC
TATATCAGCC ACTGATACAG AAAACGGCAA TATACCAGTT TTCCCGGCAA AGTTTGGCAT ACAATTCCAG TACTCCACAT GA