Sign In

gene : SSA1


Annotation Tags

standard_name SSA1
ID gene77
Dbxref SGD:S000000004
Name WN66_00078
Note YAL005C~SSA1,YG100~Verified
gbkey Gene
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_00078
description ATPase involved in protein folding and NLS-directed nuclear transport; member of HSP70 family; required for ubiquitin-dependent degradation of short-lived proteins; forms chaperone complex with Ydj1p; localized to nucleus, cytoplasm, cell wall; 98% identical to paralog Ssa2p with different functional specificity in propagation of yeast [URE3] prions, vacuolar-mediated degradations of gluconeogenesis enzymes; general targeting factor of Hsp104p to prion fibrils

Location(s)

Start Position 126108
End Position 128036

Sequence: 3929bp with 1000bp flanking sequence

Remove 1kb Flanking
CACTCATATC GGGGGTCTTA CTTCCCATCA TAAACACGGA CCAAAGAATT AAATTCATCA TTCACATAAG CGAAAAAAAG TAATCATTAT TAGTTAACTT
CCCTTTACAT GTAACCATAG GAAAAAAAAA AAAGAAAGAA AAACAACGAT CTATAAAGTA AACTAAATCG GAACATACCC TTCAATGTAT GACTTGTCAG
CCAAAGAAGC GTTTAATTGT TTCAAAGTTT CAATCTTGGA GAAATCGGTG GATGCCATTA TGTGTGTATA TATTCGGTTG GACTCTTCAG TGCTGAAAGG
TAGAAAGCAT GAGGTAAAAA GATAAAGAGT AGAAGGAAAA AAAAAAGAAC CAACTAAATA TAGTGGGTAG ATAACCTTAA ACTATTTATT TAGAGGCGAC
AATGTGAAAA ATTTTTTCTT CAAAGGCTCG GTTGTCGACA AATTGTTACG TTGTGCTTTG ATTTCTAAAG CGCTTCTTCA CCTGCAGGTT CTGAGCCCTA
AGAAAAAAAA TTTCCTTGGT TGAAAATGGC GGAAAAAAAA AATTCAGAAA AAGAAATAAA GCACGTGTGC GCGGTGTGTG GATGATGGTT TCATCATTGT
CAACGGCATT TTCGTTCTTG TGGATTGTTG TAAACTTTCC AGAACATTCT AGAAAGAAAG CACACGGAAC GTTTAGAAGC TGTCATTTGC GTTTTTTCTC
CAGATTTTAG TTGAGAAAGT AATTAAATTA TTCTTCTTTT TCCAGAACGT TCCATCGGCG GCAAAAGGGA GAGAAAGAAC CCAAAAAGAA GGGGGGCCAT
TTAGATTAGC TGATCGTTTC GAGGACTTCA AGGTTATATA AGGGGTGGAT TGATGTATCT TCGAGAAGGG ATTGAGTTGT AGTTTCGTTT CCCAATTCTT
ACTTAAGTTG TTTTATTTTC TCTATTTGTA AGATAAGCAC ATCAAAAGAA AAGTAATCAA GTATTACAAG AAACAAAAAT TCAAGTAAAT AACAGATAAT
ATGTCAAAAG CTGTCGGTAT TGATTTAGGT ACAACATACT CGTGTGTTGC TCACTTTGCT AATGATCGTG TGGACATTAT TGCCAACGAT CAAGGTAACA
GAACCACTCC ATCTTTTGTC GCTTTCACTG ACACTGAAAG ATTGATTGGT GATGCTGCTA AGAATCAAGC TGCTATGAAT CCTTCGAATA CCGTTTTCGA
CGCTAAGCGT TTGATCGGTA GAAACTTCAA CGACCCAGAA GTGCAGGCTG ACATGAAGCA CTTCCCATTC AAGTTGATCG ATGTTGACGG TAAGCCACAA
ATTCAAGTTG AATTTAAGGG TGAAACCAAG AACTTTACCC CAGAACAAAT CTCCTCCATG GTCTTGGGTA AGATGAAGGA AACTGCCGAA TCTTACTTGG
GTGCCAAGGT CAATGACGCT GTCGTCACTG TCCCAGCTTA CTTCAACGAT TCTCAAAGAC AAGCTACCAA GGATGCTGGT ACCATTGCTG GTTTGAATGT
CTTGCGTATT ATTAACGAAC CTACCGCCGC TGCCATTGCT TACGGTTTGG ACAAGAAGGG TAAGGAAGAA CACGTCTTGA TTTTCGACTT GGGTGGTGGT
ACTTTCGATG TCTCTTTGTT GTCCATTGAA GACGGTATCT TTGAAGTTAA GGCCACCGCT GGTGACACCC ATTTGGGTGG TGAAGATTTT GACAACAGAT
TGGTCAACCA CTTCATCCAA GAATTCAAGA GAAAGAACAA GAAGGACTTG TCTACCAACC AAAGAGCTTT GAGAAGATTA AGAACCGCTT GTGAAAGAGC
CAAGAGAACT TTGTCTTCCT CCGCTCAAAC TTCCGTTGAA ATTGACTCTT TGTTCGAAGG TATCGATTTC TACACTTCCA TCACCAGAGC CAGATTCGAA
GAATTGTGTG CTGACTTGTT CAGATCTACT TTGGACCCAG TTGAAAAGGT CTTGAGAGAT GCTAAATTGG ACAAATCTCA AGTCGATGAA ATTGTCTTGG
TCGGTGGTTC TACCAGAATT CCAAAGGTCC AAAAATTGGT CACTGACTAC TTCAACGGTA AGGAACCAAA CAGATCTATC AACCCAGATG AAGCTGTTGC
TTACGGTGCT GCTGTTCAAG CTGCTATTTT GACTGGTGAC GAATCTTCCA AGACTCAAGA TCTATTGTTG TTGGATGTCG CTCCATTATC CTTGGGTATT
GAAACTGCTG GTGGTGTCAT GACCAAGTTG ATTCCAAGAA ACTCTACCAT TCCAACAAAG AAGTCCGAGA TCTTTTCCAC TTATGCTGAT AACCAACCAG
GTGTCTTGAT TCAAGTCTTT GAAGGTGAAA GAGCCAAGAC TAAGGACAAC AACTTGTTGG GTAAGTTCGA ATTGAGTGGT ATTCCACCAG CTCCAAGAGG
TGTCCCACAA ATTGAAGTCA CTTTCGATGT CGACTCTAAC GGTATTTTGA ATGTTTCCGC CGTCGAAAAG GGTACTGGTA AGTCTAACAA GATCACTATT
ACCAACGACA AGGGTAGATT GTCCAAGGAA GATATCGAAA AGATGGTTGC TGAAGCCGAA AAATTCAAGG AAGAAGATGA AAAGGAATCT CAAAGAATTG
CTTCCAAGAA CCAATTGGAA TCCATTGCTT ACTCTTTGAA GAACACCATT TCTGAAGCTG GTGACAAATT GGAACAAGCT GACAAGGACA CCGTCACCAA
GAAGGCTGAA GAGACTATTT CTTGGTTAGA CAGCAACACC ACTGCCAGCA AGGAAGAATT CGATGACAAG TTGAAGGAGT TGCAAGACAT TGCCAACCCA
ATCATGTCTA AGTTGTACCA AGCTGGTGGT GCTCCAGGTG GCGCTGCAGG TGGTGCTCCA GGCGGTTTCC CAGGTGGTGC TCCTCCAGCT CCAGAGGCTG
AAGGTCCAAC CGTTGAAGAA GTTGATTAAG CCAATTGGTG CGGCAATTGA TAATAACGAA AATGTCTTTT AATGATCTGG GTATAATGAG GAATTTTCCG
AACGTTTTTA CTTTATATAT ATATATACAT GTAACATATA TTCTATACGC TATAGAGAAA GGAAATTTTT CAATTAAAAA AAAAATAGAG AAAGAGTTTC
ACTTCTTGAT TATCGCTAAC ACTAATGGTT GAAGTACTGC TACTTTAATT TTATAGATAG GCAAAAAAAA ATTATTCGGG GCGAGCTGGG AATTGAACCC
AGGGCCTCTC GCATGCTTTG TCTTCCTGTT TAATCAGGAA GTCGCCCAAA GCGAGAATCA TACCACTAGA CCACACGCCC GTACTAATTG ATGTCTTCCT
TTTCGGATAG ATGTATATAT ATACAAATTG GTCAGATTGC TTTTGGCTCC CTTTCGTACG TAACTCATTT AGACTACGGA TCACTAGCAC TATCTCACCA
AGTTTTTAAA AGATCCACTG TGATCATTAA AGATTCTATT TCAAATAAAA ATCAATTATC ATCTATCGAC TAGTTTTCAT GGTACTAGTA TATTATCATG
TACAGTGTGA GGGCTCGACA TGAAGATTGA GAAGACAGTC ATCGTTTTCA ATGGAAGCTG AAATACAAGC ACTGAATAAA AAGAGATAAC AATATTTTAA
TGTCGTGATA TTGGTTCCCT TCTGCTGGTC TTCGAGGAAA ATTTCTGGTA TGTTTTGTGT ATCTAATATT ATATAGCCTT AAATCACTAC CTATTTTTCA
GATCCGCCAA GGAAGCCACT CTGTGAACTT TAAATAATAT TACAAATTGC TACAGCATCT CGAATTCAAG TGTTTTCAGA CTTATTTATT TAATTCAAGA
AAATGTTCAT AAACTTTCAT AAAGCAATCC TCAATCCTCT CAGCGCTAAT GTTCACTGCA CCTTACATGA TAGCGTTTGG TTATATTTCA ATCCTTTTCA
GCGACGTGTC CCGAAACACG AAAAAGTAC