Sign In

gene : VPS8


Annotation Tags

standard_name VPS8
ID gene81
Dbxref SGD:S000000002
Name WN66_00082
Note YAL002W~VPS8,FUN15,VPL8,VPT8~Verified
gbkey Gene
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_00082
description Membrane-binding component of the CORVET complex; involved in endosomal vesicle tethering and fusion in the endosome to vacuole protein targeting pathway; interacts with Vps21p; contains RING finger motif

Location(s)

Start Position 130315
End Position 134139

Sequence: 5825bp with 1000bp flanking sequence

Remove 1kb Flanking
CAAGGCCGAT GAATTCGACT CTTTCCCAGC TGCCTCTGCT GCCGCTGCCG AAGAAGAAGA AGATGACGAT GACGTCGATT TATTCGGTTC CGACGATGAA
GAAGCTGACG CTGAAGCTGA AAAGTTGAAG GCTGAAAGAA TTGCCGCATA CAACGCTAAG AAGGCTGCTA AGCCAGCTAA GCCAGCTGCT AAGTCCATTG
TCACTCTAGA TGTCAAGCCA TGGGATGATG AAACCAATTT GGAAGAAATG GTTGCTAACG TCAAGGCCAT CGAAATGGAA GGTTTGACCT GGGGTGCTCA
CCAATTTATC CCAATTGGTT TCGGTATCAA GAAGTTGCAA ATTAACTGTG TTGTCGAAGA TGACAAGGTT TCCTTGGATG ACTTGCAACA AAGCATTGAA
GAAGACGAAG ACCACGTCCA ATCTACCGAT ATTGCTGCTA TGCAAAAATT ATAAAAGGCT TTTTTATAAA CTTTTTATAA TTAACATTAA AGCAAAAACA
ACATTGTAAA GATTAACAAA TAAATGAAAA AAACAACGAA ATAACTTAGG TTTTAGGCTA AAAAAAACAG AAGGAATTTT GAACGATAAA CTTTTCGACT
GCACACGAAA CATTATTACT AATTTGTGTA ACCACTATAT AAGGAATCGT GTTTATTAAT TGAATTTATT CCGGGAATAT TCAAGTTATG TATATCTCTT
TTCATATTCT TAAATACACA TACTCATAAT ATCTTGTCGA AAATACGCGG TGTAGGGAGT TATGGTGGAT AACTTTTTCA CGATTAGAAG AAAAGGAAAA
TTTCATTATT CGTAGCTTAA CATGGCAAAA ACGAGAAAGA CATATAATCA AAACGTGAGT TTCCTGTGGA AAAAAAAAAA AGGGAACCTC TGGTTACGAT
GATATACCTG CGTGAAAAAG GACAGTTATT ACCAATACAT ACAAAGGCTT AATAAGTGTA AAATATATAT CTGCCGAGAC CATTACTCAT TACACCTAGA
ATGGAGCAAA ATGGCCTTGA CCACGACAGC AGATCTAGCA TCGATACGAC TATTAATGAC ACTCAAAAGA CTTTCCTAGA ATTTAGATCG TATACCCAAT
TAAGTGAAAA ACTGGCATCT AGTTCTTCAT ATACGGCACC TCCCCTGAAC GAAGATGGTC CTAAAGGGGT AGCTTCTGCA GTGTCACAAG GCTCCGAATC
CGTAGTCTCA TGGACAACTT TAACACACGT ATATTCCATC CTGGGTGCTT ATGGAGGGCC CACGTGCTTG TATCCGACAG CCACGTATTT TTTGATGGGC
ACTTCTAAAG GATGCGTACT CATTTTTAAT TATAATGAAC ATTTGCAGAC AATCCTAGTG CCGACCTTAT CTGAGGACCC TTCTATTCAC TCAATAAGAA
GTCCAGTGAA ATCAATTGTC ATATGTTCCG ATGGTACTCA TGTAGCTGCC TCATACGAGA CCGGAAATAT ATGCATTTGG AACTTGAACG TAGGGTATAG
AGTGAAACCC ACTTCTGAAC CAACAAATGG TATGACCCCA ACGCCTGCCT TACCGGCAGT CTTACACATC GATGACCATG TGAACAAGGA AATCACAGGG
TTAGACTTTT TTGGTGCTCG GCATACAGCC CTGATTGTTA GTGATAGGAC AGGTAAAGTA TCACTCTATA ACGGTTACAG AAGAGGCTTT TGGCAGTTGG
TGTATAATTC AAAAAAAATT TTAGATGTGA ACTCTTCCAA GGAGAAATTA ATAAGGTCAA AGTTGTCTCC ACTAATATCA CGGGAGAAAA TTTCCACTAA
TTTGTTGAGT GTACTCACAA CTACACATTT TGCCCTTATT TTATTATCGC CACACGTTTC TTTGATGTTT CAAGAAACTG TTGAACCCTC AGTACAAAAT
TCTCTAGTCG TGAATAGCTC TATTTCATGG ACTCAAAACT GTTCCAGGGT TGCTTATTCC GTAAATAATA AAATTTCTGT TATTTCCATA TCTTCATCAG
ACTTCAATGT TCAGTCCGCT AGCCATTCTC CTGAATTTGC AGAATCTATA TTATCCATTC AATGGATTGA CCAGCTCCTA CTTGGTGTTT TAACCATATC
GCACCAATTT TTGGTATTGG ACCCCCAACA TGACTTCAAG ATCCTGTTAA GATTGGATTT TCTGATTCAC GATTTGATGA TCCCACCTAA TAAATATTTT
GTAATAAGTA GAAGAAGTTT CTACCTGTTA ACAAACTACT CATTTAAAAT TGGCAAATTT GTGTCTTGGT CAGATATTAC TTTAAGACAT ATTTTGAAAG
GCGACTACTT GGGTGCATTG GAGTTCATAG AATCACTTTT GCAACCTTAC TGTCCACTGG CAAACTTGTT GAAGCTAGAT AATAATACGG AAGAGAGGAC
TAAGCAACTT ATGGAACCAT TTTACAATCT GTCCTTGGCT GCCCTAAGGT TTCTTATAAA AAAAGATAAT GCCGACTACA ATAGGGTTTA CCAATTATTA
ATGGTAGTTG TTCGTGTTTT GCAGCAATCT TCCAAAAAAC TAGACTCAAT TCCTTCTCTA GACGTCTTTT TGGAACAGGG TCTGGAGTTC TTTGAATTGA
AGGACAACGC GGTATATTTT GAAGTTGTAG CAAATATTGT TGCCCAAGGA TCAGTTACGT CAATTTCCCC AGTTCTTTTC AGGTCCATAA TTGATTACTA
TGCTAAGGAG GAGAATTTAA AAGTAATTGA AGACTTAATC ATCATGTTAA ATCCTACTAC GCTTGATGTT GATCTTGCCG TCAAACTATG CCAAAAGTAT
AATTTGTTCG ATTTATTAAT ATATATTTGG AACAAGATCT TTGATGATTA TCAAACCCCA GTGGTGGACT TGATATACAG GATTTCTAAC CAAAGTGAAA
AATGTGTGAT CTTCAATGGT CCTCAAGTAC CTCCTGAAAC GACTATATTT GATTACGTAA CGTATATCCT TACTGGCAGG CAATATCCAC AAAACTTGTC
TATATCACCA AGTGATAAAT GCTCCAAAAT ACAAAGGGAA CTTTCAGCAT TTATTTTTAG TGGCTTCTCC ATAAAATGGC CGTCGAACAG CAATCATAAA
CTTTACATAT GCGAAAATCC AGAAGAAGAG CCAGCATTTC CTTACTTTCA CCTTTTATTG AAATCGAATC CGAGTAGGTT CTTAGCAATG CTCAATGAAG
TGTTTGAAGC GTCCTTGTTT AACGATGACA ATGACATGGT TGCATCAGTT GGAGAAGCAG AATTGGTAAG TAGGCAATAT GTTATTGATC TACTATTGGA
TGCTATGAAA GATACGGGAA ATTCAGACAA CATCAGGGTA CTTGTTGCAA TTTTCATTGC AACTAGTATA TCAAAATATC CTCAATTTAT TAAAGTGTCT
AACCAAGCCC TCGACTGCGT TGTTAATACC ATATGCTCCT CTAGGGTTCA AGGTATATAT GAAATTTCTC AAATAGCTCT GGAGTCGCTT TTACCCTATT
ATCATTCAAG AACAACAGAA AATTTTATAC TGGAACTAAA AGAAAAAAAT TTCAATAAAG TTCTTTTCCA TATCTATAAA AGTGAAAATA AGTACGCCAG
TGCGCTTTCA CTTATTTTAG AAACTAAGGA CATCGAAAAA GAATATAACA CGGACATTGT ATCCATAACC GACTACATAC TCAAAAAATG CCCACCTGGA
AGTTTAGAAT GTGGCAAAGT TACTGAAGTT ATCGAGACGA ACTTTGATCT TCTTCTCTCA AGGATCGGTA TCGAAAAATG CGTCACAATT TTTTCTGACT
TTGACTATAA TCTTCATCAA GAAATCCTGA AAGTAAAGAA TGAGGAGACT CAGCAAAAGT ATTTGGATAA GCTTTTTTCT ACGCCAAATA TCAACAATAA
GGTCGATAAG CGTTTAAGAA ATTTACACAT CGAATTGAAC TGTAAATACA AGAGCAAAAG GGAAATGATT CTTTGGCTTA ATGGTACAGT TCTCAGCAAC
GCTGAGAGCT TACAAATTCT GGACTTATTG AATCAAGACT CTAATTTTGA AGCTGCAGCT ATAATTCACG AACGCTTGGA AAGTTTTAAC CTAGCAGTCA
GGGATTTATT AAGTTTTATT GAACAATGTC TAAATGAAGG GAAAACAAAT ATATCTACTT TATTGGAATC TTTGAGGAGG GCCTTTGATG ATTGTAATTC
TGCTGGTACC GAGAAAAAAT CGTGTTGGAT ATTATTGATT ACATTCCTGA TCACTCTATA TGGGAAATAT CCTTCACACG ATGAAAGGAA AGATTTATGT
AATAAACTAC TTCAAGAAGC ATTTTTGGGA TTGGTTAGGT CCAAGAGTTC CTCTCAGAAG GATTCAGGTG GGGAATTCTG GGAAATAATG TCTTCTGTTC
TTGAGCACCA AGACGTTATT TTAATGAAAG TTCAGGATTT AAAGCAACTG CTACTGCATG TTTTTAATAC TTATAAATTG GAAAGATCTC TTTCTGAGTT
GATTCAAAAG ATTATAGAGG ATTCTTCGCA AGATCTTGTT CAACAGTATA GAAAATTTCT GAGTGAAGGG TGGTCTATAC ACACCGACGA CTGCGAAATC
TGCGGGAAAA AAATATGGGG AGCTGGTCTG GACCCATTAC TTTTTCTAGC TTGGGAAAAT GTACAGCGCC ACCAAGATAT GATTAGTGTA GATCTCAAAA
CTCCCCTCGT CATATTCAAA TGTCACCATG GCTTTCACCA GACTTGCCTC GAAAACTTGG CCCAGAAACC CGATGAATAT TCTTGTTTAA TTTGCCAGAC
TGAATCTAAC CCAAAAATAG TATAACATTT CTAAATATTT AATACAACTT TGGTTACATA AAAGTAAAAT TTATACACCT CATTTCATTA TATAGATTCA
AATATAGAAT ACCAATTATG ATTGACCCAA TAGCCATCAA AATCAGTACT TATTAATACT TGTCTTTCTA GGAGCCATTT GCATATTTCT GATATTTCAT
GAAGCGAAAG AACTTCACGG CACCTAGATT GCAATCTACT CAATGTTATC CCAGGATGAA ATATTATTTC GTTAACGACC ATAGTAACTA CCTGCTTCCA
TATGTTTGGC CTAATGGAAC CAGATCCATT CACCCATAAA CGAGAAAATG GTTTGCCCAG TGGAACTTTG ACAGCAGACT TCCTTGCTGT ATTCAATTTT
GTCTGAGAAT TGGCATATAT AATCAGAGGG GGAGTTAATG TTCGTATTTC AAATCTCCTT GAAGTATACG TTAAAGGTCG AACATTTCTC ACCATTGGAA
TTACATCCAT ATTCAATAGC TCTCCCGAAA TCAAATCAAT TAAAACCCAA GAGGATATAT CGGACGGCTC TTGATTGATA ACAATAGCGT TTCCGGCCTC
CAATAATTCA TTAACCTTAC ATCTATACTG AAAAGCTACT CCAAAATCTT TATAATTTCC TCTATTTTCC AAAATGTCTG GTAAAGTATC AGTACATTCA
AGTTTTGAGC CATGGAGATA AATTTGCTTT TCCTTAGCCA TATCCATGAT GACGTTATCT ATTGATTCGT TTCCAACGTT CTTCAACGCC TCTATTTCAT
TTCTAGTGGT CGAAGGACTT TCTATTAATA TGGACCGGAT CACTGTGCGA ATATAATCGT CGCTTTGACT CTTCGATAAG TCCTTAGTAG AAGCGGAAAT
CTTTCTAGTG TAAGTTTTTT TTAAAGAAGA GATCTCTCTT TGAATCATAG AAGACATGGC CAGATCGTTG CCAGAATGTG TAAGTGTGTC ATCACGTACC
AGAGTAAATT TTTTTCTATT CTCTT