Sign In

gene : NUP60


Annotation Tags

standard_name NUP60
ID gene83
Dbxref SGD:S000000063
Name WN66_00084
Note YAR002W~NUP60~Verified
gbkey Gene
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_00084
description FG-nucleoporin component of central core of the nuclear pore complex; contributes directly to nucleocytoplasmic transport and maintenance of the nuclear pore complex (NPC) permeability barrier and is involved in gene tethering at the nuclear periphery; relocalizes to the cytosol in response to hypoxia; both NUP1 and NUP60 are homologous to human NUP153

Location(s)

Start Position 138865
End Position 140484

Sequence: 3620bp with 1000bp flanking sequence

Remove 1kb Flanking
TTTCGCGACT GAAAGCGCCG CCCTTTATGA TGCAAAAAAC CAAGCGGTAT TTGAAAATGC AGATTTGCAG AAATAAAAGA AATAAAAATA AAAATCTTAT
AATTTTACCA GCTTCAATAA CTCGATTTGC ATAAGTGTGC CTTAGTATGC TTATTATATT GACTTTGACA TTGAACTTCA AAACCTTTTA TGTAATGATT
TAAGTCTTGT CACATGACAT AATAATAAAT AATTTTAAAA ATATAAAATA TTTTTAATAG TTTTTAAATA TTTTACAGTT TATTTTTTAA ATTTATTTAT
ATGTTTTTGT TTTCCGAAGC AGTCAAAGTA TTTTAATTTT CGGAGCTTTC ATTTCAAGCG CCTTTTTTTT ACACATAATA CGATCAAGAT AAATTATTAT
AGTGGTACAG AACTCTTAAG CACTAGGCGG TGGACCTTAT TAGCTCAATC TTGAGTCAGT CCATGTATCG TTTTATAATA CTTTTTTAAG CACTTTCTTT
AATAAATATT CCATTGAAGT ACTGTTACTG AAATGAGATG AACTGTTCAG AATGTAGAAA TGGCGCCAGA AATCAATCAT TGTTTAGCAA AAACACCTTT
CGTCTGCTGC CTCGGGTGTT TTTTCAAATT ATTTCAGCAG GTAAATTAAG ATAGTTATTC GAGTGATTGC CAAATATCAT GTTCTACTTC GAAGACTTAT
AGCTAATTAA TTTTTTCATA ATGAAGGTGT CGTTAATTGT TCTGATTAGT AACATGAAAC TCAAAAATCA TCAAAAAAAG AAAAGCTAAA TGTATACTTT
TTTGTCTACA TTAGTTACCT TTTATTACAT GAGAAAGTTA TTTTTCTTCT TTTTTTTTTT TTTTTTTTGA AACTTTTTCC TCTCGGAAAA TAAAAGATGT
ATTTACAAGT GAAAGCTTAT TGTAATGTGT ACTTTTAAAC ATCAAATAAC AGACCTTTAC ATCAAATAAG CACCGCAAGA TATCCTAAAA TCGACATCCA
ATGCATCGTA AATCATTGAG GAGGGCTAGC GCTACTGTGC CTTCCGCTCC CTATCGAAAG CAGATTATTA GCAATGCACA CAATAAACCA AGCCTTTTCT
CTAAAATTAA AACTTTCTTT ACCCAAAAAG ATTCAGCCAG AGTGAGTCCA AGGAATAATG TTGCTAATAA ACAACCACGC AATGAGTCTT TTAACAGAAG
AATCTCAAGT ATGCCTGGAG GTTATTTCCA TTCTGAGATA TCCCCAGATT CTACTGTAAA CCGTTCCGTA GTTGTTTCTG CAGTGGGTGA AGCCAGAAAC
GACATTGAGA ATAAAGAAGA GGAGTATGAT GAAACACATG AAACTAACAT CTCCAATGCA AAGCTTGCAA ACTTTTTTAG TAAAAAAGGT AATGAGCCTT
TATCAGAAAT TGAAATAGAG GGTGTGATGT CATTGTTACA AAAATCAAGC AAATCCATGA TAACTTCGGA AGGAGAACAA AAATCAGCCG AAGGTAATAA
TATCGACCAG TCGCTTATCT TGAAGGAGTC AGGAAGTACA CCAATCAGCA TATCTAATGC GCCGACCTTC AACCCAAAAT ATGATACTTC AAATGCGTCA
ATGAATACGA CTTTGGGAAG CATTGGTTCA AGAAAATACA GTTTCAATTA TTCTAGCCTG CCCTCACCAT ACAAAACAAC CGTTTATAGA TATAGTGCAG
CGAAAAAGAT CCCCGATACA TACACAGCCA ACACATCTGC TCAAAGTATA GCATCTGCTA AATCGGTAAG AAGTGGTGTT TCAAAGTCAG CTCCTAGTAA
GAAAATAAGT AATACAGCTG CGGCATTGGT CTCACTATTA GATGAAAATG ACAGTAAGAA GAATAATGCA GCTTCAGAAC TTGCTAATCC ATACTCCTCA
TATGTAAGCC AAATACGCAA ACATAAGAGA GTTTCTCCAA ATGCTGCACC AAGGCAAGAG ATCAGTGAAG AAGAAACTAC TGTTAAGCCA TTATTTCAAA
ACGTTCCTGA ACAAGGCGAA GAACCAATGA AACAACTGAA CGCCACCAAA ATTTCACCAT CTGCGCCAAG CAAAGATTCT TTTACTAAAT ACAAACCTGC
AAGGTCCTCA TCCTTACGCT CAAATGTCGT CGTAGCTGAA ACCTCACCTG AAAAGAAGGA TGGTGGAGAT AAACCTCCAT CCTCTGCTTT TAACTTCTCG
TTTAATACTT CAAGAAACGT TGAACCTACT GAGAATGCTT ATAAGAGCGA GAACGCACCA TCTGCATCAT CAAAGGAATT CAATTTTACC AACCTACAGG
CGAAGCCGTT AGTTGGAAAG CCAAAAACCG AACTTACAAA GGGCGATTCT ACTCCCGTCC AACCAGATCT TTCGGTTACT CCTCAAAAAA GTTCATCGAA
AGGCTTTGTT TTTAATAGTG TTCAAAAGAA ATCACGGTCC AATCTTTCAC AAGAAAACGA TAATGAAGGT AAACATATCA GCGCCTCAAT TGATAACGAC
TTTTCAGAGG AAAAGGCGGA AGAGTTTGAT TTCAATGTTC CCGTGGTGTC TAAGCAGCTA GGAAATGGCT TGGTTGATGA AAATAAAGTT GAGGCTTTCA
AGTCCCTATA TACCTTTTGA TAATGAAAAT TTTAGCCGTG ACATAATTAC CGTATAGCCC AACTCAATAC GTAAGTTTGT GTAAAATACC ATTCCAAGAT
GATATTATTT AGTCATTTTT TTTCCACTTT CTCAAAAAGA AGGAATACCT TTAGCGGCTC TTATAAACTA TAAATTTCTA GAAGATACAT AAAAGGTTTT
TAGTCTGATC ATAAAATTTT TTGCTTAACA AAAAATTTGC CCAGGTGTTT CATTTGCCAG CCACAAGTAA CAGCGAGAAC AATTAATTGA ATGACAATCC
ACCACATAGC ACGAGAATTA ACAGCTTCAG AGGCGTCTCT AAAGGTAGCT TCACGATCTC TCATCAATTT TTGCTCTCTT CTAATTTCGC CGATCTTGGA
GTTTAGGACG TTAACCTTGG CATGTAGAAT GTCAATAGTG GCTTTACCCT TAGAATCTAA CTTTTCATCA GAGCCCACTT GGAATTCAAC GTCAATCTTC
GTTTTAGCCT TAATCAACCA GCCACCAGCT TCGGGCTGAA TACAGATTTT ATGTTCACCC GAATCAGACG CAAGGAAAGT TAAATCACCA CTTGCTGAAC
CTTTCTGATG AACAACCAGG TGGTTATCAT CAAAAGTTTC CTCAATATCA ATCAAGACAC CAAAATCTTG CGCACCAGCG TCTCTGTAAT TTTGTAATTG
GTCATCGTAA ATTTGTGCCT TGTAAGTTGC TTGGAACAAA GTACCTTTAG ACAATTCCTT GTGGAAGCAC TTACGTTCAG CACCAGAAGT ATAATAATAG
AACGCAGTAA CTTGAGCTGG TAAAACTAGA CAGCAGGCAA AAACCTGTAA AAGAGAGGTT AAAAGCATGA TTAGTAGAGA GATTGGTTAC CTTTAAATAC
TTTTCCAAAC TACAGAGGGA AGATAGAGTA AGTTTTGTAT GTACACATTT CTGCTGATGT GTTTTTTTTT TTCAACTTAT TACGCGATTC GTTTTTTTTT
TACGGTAACA GAATACAGAA