Sign In

gene : BUD14

Sequence Viewer

Annotation Tags

standard_name BUD14
ID gene89
Dbxref SGD:S000000069
Name WN66_00090
Note YAR014C~BUD14~Verified
gbkey Gene
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_00090
description Protein involved in bud-site selection; Bud14p-Glc7p complex is a cortical regulator of dynein; forms a complex with Kel1p and Kel2p that regulates Bnr1p (formin) to affect actin cable assembly, cytokinesis, and polarized growth; diploid mutants display a random budding pattern instead of the wild-type bipolar pattern; relative distribution to the nucleus increases upon DNA replication stress

Location(s)

Start Position 147418
End Position 149547

Sequence: 2130bp

Add 1kb Flanking
ATGAGTAATA AGGAAGAGCA TGTTGATGAG ACTTCCGCAA GTGGTGTCAA GGAGGTTAGT TCTATAGCTG CTAGACATGA CAATTGTTAC GCGCCTTCGT
TAATAACGTC GACGTCGGGC ATGGACTCCT TTCAATCGCA CGCGCTACTG AATGATCCAA CCCTAATAGA GGATTATTCA GATATCATTA ATAATAGGCC
TACAAGTGGA AGTAAACTTA CTTTAGGAAA CGAGGATTCG GAGAGTATGG GCGGAAGTGT TGTGGTGACT CCGACTTCGA ATAAGGGTTC GCCCTTCAAT
TCGAAACTTA ATATACTGAG TAATGCGGCA GAAAAGGGCC ATGATGTTCT GCGAAATAGA GATGATGACA AAGAGTTAGA GGAGGAGAAC GTGGAAAAAC
ATATGCATAG CAACAGTAAA AGGGATCAGC GACATTACAA AGAAAATTCT TCGGAATTGC CCGACTCATA TGATTATTCG GATTCTGAAT TTGAGGACAA
TTTGGAAAGA AGGCTACAAG AGATCGAAAC TGATTCCGTG GATAGTGCCG ATAAGGATGA GGTGCATTTT TCAGTGAATA ATACAATGAA CCCTGACGTT
GACGATTTCA GTGGTGGCTT GAAATACGCC ATCTCGGAGG ACGAGGATGA AGAGGAAAAC CACTCTGATG ACGATGACTT TGACAGAAAA TTTCAAGATT
CAGGGTTTCA AGGGGAGAAA GACGATTTGG AGGAGGAAAA CGACGATTAC CAACCCTTAT CGCCGCCAAG AGAACTGGAC CCTGATAAAC TATATGCTTT
ATATGCGTTC AATGGCCATG ATTCTTCACA TTGTCAATTA GGACAAGACG AACCTTGTAT ACTTTTGAAT GACCAGGATG CCTATTGGTG GCTGGTTAAG
AGGATCACTG ATGGTAAAAT CGGGTTTGCG CCAGCGGAAA TTCTAGAAAC CTTTCCAGAA AGACTAGCTC GATTGAATTG CTGGAAAAAT GAAAACATGT
CTTCTCAATC GGTTGCTTCC TCCGATTCGA AAGATGATTC CATCAGCTCT GGTAACAAGA ATCAAAGTGA TGCAGAGAGT ATAATTCCGA CACCTGCACT
GAATGGATAT GGTAAGGGGA ACAAATCTGT TAGTTTCAAT GATGTTGTCG GTTATGCAGA CAGGTTTATA GATGATGCAA TTGAAGATAC CTCGTTAGAT
AGTAACGATG ATGGCGGTGA AGGCAATGGA CAGTCCTACG ACGATGATGT TGATAACGAC AAGGAAACAA AAGTAACGCA CCGGGACGAA TACACTGAAG
CGAAGTTAAA TTTTGGCAAA TTCCAGGATG ATGATACGAG CGATGTAGTG AGCGACGTCT CCTTTAGTAC ATCTTTGAAT ACACCACTAA ATGTGAAAAA
AGTTCGGAGA CAAGACAACA AAAACGAAAG TGAGCCTAAG ACATCATCGA GTAAAGACAG AGAAGATGAT TATAATGCAA ATCGGTATGT GGGGCAAGAA
AAGTCTGAAC CGGTTGACAG TGATTACGAT ACCGATCTGA AAAAAGTATT TGAAGCGCCT CGTATGCCAT TTGCGAATGG TATGGCAAAA TCAGACTCTC
AAAATTCCCT TTCAACAATT GGCGAGTTTT CACCGTCGTC GTCAGAATGG ACAAACGAAT CACCATCCAC TCCAATAGTT GAAGAAAGCA GCGGTATTCC
ATCATCTAGA GCAATAAAGG ACATTTCACA ATATATTCAT GCAAAATCGA AAATTGAAGA GACAACAAAC GTGGAAAACA CAGAGGGGCA AGTTCAAGCC
AGCTTGGAGT CTAGTGGAGG AATGGCAAAT CAAACTGACG CAGAACAACC TAAAGAGGAG CTAGAAAAAC ATCACAGTAC CCCCGAAGAA GAAAAGCAAT
CAACCTTATC GTTACACTCA TCATCTGAAG AAGATTTTTA CATGGATGAA CAAAGGGCGG TATCATCAGC AAGCATAAAT AGTTCACTTT CCGGATCAAG
GGCATTGTCT AATACCAATA TGTCCGATCC GGCTTCGAAG CCCAATTCTT TAGTTCAACA TCTCTATGCT CCAGTTTTTG ACAGAATGGA TGTGTTGATG
AAACAATTGG ATGAAATTAT TCGTAAATGA