Sign In

gene : ADE1

Sequence Viewer

Annotation Tags

ID gene90
Name WN66_00091
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_00091
standard_name ADE1
Note YAR015W~ADE1~Verified
description N-succinyl-5-aminoimidazole-4-carboxamide ribotide synthetase; required for 'de novo' purine nucleotide biosynthesis; red pigment accumulates in mutant cells deprived of adenine; protein abundance increases in response to DNA replication stress
Dbxref SGD:S000000070
gbkey Gene

Location(s)

Start Position 150051
End Position 150971

Sequence: 921bp

Add 1kb Flanking
ATGTCAATTA CGAAGACTGA ACTGGACGGT ATATTGCCAT TGGTGGCTAG AGGTAAAGTT AGAGACATAT ATGAGGTAGA CGCTGGTACG TTGCTGTTTG
TCGCTACGGA TCGTATCTCT GCATATGACG TTATTATGGA AAACAGCATT CCTGAAAAGG GGATCCTATT GACCAAACTG TCAGAGTTCT GGTTCAAGTT
CCTGTCCAAC GATGTTCGTA ATCATTTGGT CGACATCGCC CCAGGTAAGA CTATTTTCGA TTACCTACCT GCAAAATTGA GCGAACCAAA GTACAAAACG
CAACTAGAAG ACCGTTCTCT ATTGGTTCAC AAACATAAAC TAATTCCATT GGAAGTAATT GTCAGAGGCT ACATCACCGG ATCTGCTTGG AAAGAGTACG
TAAAAACAGG TACTGTGCAT GGTTTGAAAC AACCTCAAGG ACTTAAAGAA TCTCAGGAGT TCCCAGAACC AATCTTCACC CCATCGACCA AGGCTGAACA
AGGTGAACAT GATGAAAACA TCTCTCCTGC CCAGGCCGCT GAGCTGGTGG GTGAAGATTT GTCACGTAGA GTGGCAGAAC TGGCTGTAAA ACTGTACTCC
AAGTGCAAAG ATTATGCCAA GGAGAAGGGC ATCATCATCG CAGACACCAA ATTCGAATTC GGTATTGACG AAAAGACCAA TGAAATTATT CTAGTGGACG
AGGTGCTAAC GCCAGACTCC TCTAGATTCT GGAACGGTGC CTCTTATAAG GTAGGAGAAT CCCAAGATTC TTACGATAAG CAATTTTTAA GAGACTGGCT
TACTGCTAAT AAGTTGAACG GTGTTAACGG CGTCAAAATG CCCCAAGACA TTGTCGACAG GACAAGGGCC AAATATATAG AGGCTTATGA AACATTGACA
GGGTCTAAAT GGTCTCACTA A