Sign In

gene : KIN3

Sequence Viewer

Annotation Tags

ID gene91
Name WN66_00092
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_00092
standard_name KIN3
Note YAR018C~KIN3,FUN52,NPK1~Verified
description Nonessential serine/threonine protein kinase; possible role in DNA damage response; influences tolerance to high levels of ethanol
Dbxref SGD:S000000071
gbkey Gene

Location(s)

Start Position 151072
End Position 152379

Sequence: 1308bp

Add 1kb Flanking
ATGCATAGAC GACAGTTTTT CCAAGAATAC CGTAGTCCTC AGCAGCAGCA GGGACACCCA CCAAGGTCAG AATACCAAGT TCTCGAAGAA ATTGGGAGAG
GTTCATTTGG GTCTGTACGA AAAGTCATCC ATATACCTAC CAAGAAACTT TTGGTTAGAA AGGATATCAA ATATGGCCAT ATGAATAGCA AAGAGAGACA
ACAGCTGATC GCTGAATGTA GCATTCTATC GCAGTTGAAG CATGAAAATA TTGTAGAATT TTATAACTGG GACTTCGATG AACAAAAAGA AGTGTTATAC
CTTTATATGG AATACTGTTC CAGGGGTGAT TTATCCCAGA TGATTAAGCA CTACAAACAG GAGCATAAAT ATATACCAGA AAAAATTGTG TGGGGTATCC
TGGCCCAATT ATTGACTGCG CTCTATAAAT GTCATTATGG TGTTGAATTG CCAACTTTGA CCACAATATA TGACCGGATG AAACCACCGG TAAAAGGCAA
AAACATCGTT ATCCATCGTG ATCTGAAACC AGGAAATATA TTCTTAAGCT ATGATGATAG CGATTACAAT ATTAATGAAC AAGTAGACGG TCACGAGGAA
GTGAATAGTA ATTATTACAG AGACCATAGA GTGAATTCAG GGAAAAGGGG GAGCCCTATG GACTATAGTC AAGTTGTGGT AAAGTTAGGT GATTTTGGGT
TAGCCAAATC TCTGGAAACT AGTATTCAAT TTGCCACAAC ATACGTCGGT ACACCATATT ACATGTCGCC TGAAGTGTTG ATGGACCAAC CATACTCCCC
ACTATCCGAC ATCTGGTCAC TAGGTTGTGT TATTTTTGAG ATGTGTTCGT TGCACCCCCC ATTTCAGGCA AAAAATTATC TCGAGCTACA AACTAAGATT
AAAAACGGGA AATGTGACAC CGTCCCTGAG TATTACTCTA GAGGGCTTAA TGCCATAATA CATTCAATGA TAGATGTGAA CTTAAGAACC AGGCCTTCCA
CTTTTGAATT ACTGCAAGAT ATTCAGATAC GAACGGCAAG AAAGTCGTTG CAATTAGAGA GATTTGAAAG GAAGTTACTG GACTATGAAA ATGAGCTGAC
AAACATTGAA AAAATCCTCG AGAAGCAAGC TATTGAATAT GAAAGAGAAC TGAGTCAGTT GAAGGAACAA TTTACCCAGG CAGTGGAGGA GCGAGCCAGG
GAAGTAATTA GCGGTAAGAA AGTTGGTAAG GTTCCAGAAT CTATAAACGG ATATTATGGT AAAAAATTTG CCAAACCTGC ATACCACTGG CAAACAAGAT
ATCGATAA