Sign In

gene : CDC15

Sequence Viewer

Annotation Tags

ID gene92
Name WN66_00093
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_00093
standard_name CDC15
Note YAR019C~CDC15,LYT1~Verified
description Protein kinase of the Mitotic Exit Network; localized to the spindle pole bodies at late anaphase; promotes mitotic exit by directly switching on the kinase activity of Dbf2p; required for spindle disassembly after meiosis II; relocalizes to the cytoplasm upon DNA replication stress
Dbxref SGD:S000000072
gbkey Gene

Location(s)

Start Position 152886
End Position 155810

Sequence: 2925bp

Add 1kb Flanking
ATGAACAGTA TGGCCGATAC CGATAGAGTC AACTTGACTC CCATCCAGAG GGCATCTGAG AAATCCGTGC AATACCACTT GAAGCAGGTC ATTGGGAGGG
GTTCTTACGG GGTAGTTTAC AAAGCCATTA ATAAACATAC TGACCAAGTC GTGGCAATAA AGGAGGTCGT GTACGAAAAT GATGAGGAAC TTAATGATAT
TATGGCAGAA ATTAGCCTGT TAAAAAATTT AAACCATAAC AATATTGTTA AATACCACGG CTTCATACGA AAAAGCTATG AATTGTATAT CCTCCTCGAA
TACTGCGCTA ATGGTTCTTT GAGGAGGCTC ATTTCAAGGA GCTCTACCGG ATTAAGTGAA AATGAATCGA AAACCTATGT GACACAGACC CTATTGGGGC
TGAAATATTT ACACGGTGAA GGAGTCATCC ACAGGGACAT CAAGGCGGCT AACATCCTGC TGAGTGCTGA TAACACTGTC AAACTTGCTG ATTTTGGCGT
TTCCACTATT GTGAACTCCA GCGCCTTAAC GCTAGCGGGC ACACTCAATT GGATGGCTCC AGAGATCCTG GGCAACAGGG GAGCTTCTAC GCTCAGCGAC
ATTTGGTCTC TAGGTGCCAC TGTAGTTGAA ATGCTCACAA AGAATCCACC CTACCACAAT TTGACAGACG CCAATATCTA CTACGCTGTT GAAAATGATA
CCTACTACCC ACCTAGCTCT TTCTCTGAGC CACTAAAGGA TTTCTTATCT AAATGCTTTG TGAAGAACAT GTACAAGAGG CCGACAGCCG ACCAGTTACT
CAAGCATGTG TGGATCAACT CTACCGAAAA TGTGAAGGTC GACAAGCTCA ACAAGTTCAA GGAGGACTTT ACCGACGCTG ATTATCATTG GGATGCCGAT
TTTCAAGAAG AGAAACTAAA TATATCACCC TCTAAATTCA GTCTTGCAGC GGCTCCCGCT GCCTGGGCAG AAAACAATCA AGAACTAGAT TTAATGCCCC
CCACTGAAAG TCAATTGCTG AGCCAATTGA AGAGTTCATC TAAGCCTTTG ACGGACTTGC ATGTGCTTTT CAGTGTTTGC TCCCTCGAGA ACATCGCTGA
TACAATTATC GAGTGTCTGT CGCGCACAAC TGTTGATAAA CGATTAATAA CTGCATTTGG CTCCATTTTT GTTTACGATA CCCAGCATAA CCACTCTAGG
TTGCGACTGA AATTCATCGC TATGGGAGGA ATTCCACTGA TCATTAAATT CGAACATTTA GCCAAAGAGT TCGTCATCGA CTACCCTCAG ACTTTAATTG
AATGTGGAAT AATGTATCCT CCGAATTTTG CATCGCTGAA AACCCCAAAG TATATTTTAG AACTCGTCTA TAGGTTCTAC GATTTAACAT CCACAGCCTT
CTGGTGTCGC TGGTGTTTCA AACACCTCGA TATATCACTC CTTCTGAATA ACATCCATGA AAGAAGAGCC CAATCCATAC TACTAAAGCT ATCGTCATAT
GCACCATGGT CTTTTGAGAA AATTTTGCCC TCTTTAATTG ACTCTAAGCT AAAAAAGAAA ATTTTAATCA GTCCTCAAAT TACTTACGTA GTCTTCAAAT
CAATAAACTA TATGATAACC ACGAATGACG ATAAAATACA CAAGTCCGCT ATTCCTTCTT CTTCCTCTCT ACCGTTATCC TCCTCACCCA CGAGGAACTC
ACCAGTGAAT TCGGTACAGT CTCCATCAAG GTCCCCTGTT CATTCTTTGA TGGCAACGCG TCCCTCTTCT CCAATGCGAC ACAAGAGCAT TTCAAACTTT
CCCCATCTGA CCATATCTTC AAAATCAAGA CTACTAATTG AATTACCGGA GGGTTTCTTT ACCTGGCTAA CATCTTTTTT TGTTGACATG GCCCAAATCA
AAGATTTATC TGTGTTAAAG TACTTCACCA AGCTTTGTTA CCTTACAGTA CATATAAACA GCACTTTTTT AAATGATCTG CTTGACAACG ATGCTTTTTT
TGCTTTTATC CGGAATATTG ATACCATCAT TCCCTTTATC GACGACGCAA AGACAGCAGC TTTCATTTGG AAACAAATCA CTGCTATATG CGTTGAAATG
AGTTTGGATA TGGACCAAAT GAGTGCTTCT TTATTTTCTA CAGCTATGAA TTTCATCAGA AAAAAGAATA ACACCTCCAT AAGTGGACTG GAGATCATAC
TGAACTGCTT GCATTTTACG TTACGCAATG TAAATGATGA TGTGGCTCCT ACAGTGGGCT CATCAGAGTC TCATAGTGTT TTCCTCATAA AGGTCAACAA
TGACGCTGCT ATTGAATTAC CGATTGATCA ATTAGTTGAC CTGTTTTATG CATTGAATGA CGATGACGTT AACCTCAGTA AACTAATTAG CATTTTCACG
AAGATATGCT CATTGCCCGG TTTTGAAAAC CTTACAATTA ATATCATATT TCACCCGAAC TTTTATGAAA AGATTGTTTC TTTCTTTGAT ACCTATTTCA
ACAGTTTACT TATTCAAATC GATCTATTGA AATTCATAAA GCTAATATTC TCAAAATCGT TATTGAAGCT ATATGACTAC ACAGGACAGC CGGATCCTAT
AAAGCAAACC GAACCAAATC GTCGTAATAA GGCCACTGTT TTCAAACTTC GTGCCATTTT AGTACAAATA ACGGAGTTTT TAAACAACAA CTGGAACAAG
GATGACCCAA AAAGGAATTC AAATCAAGTT GGGGGGGACT CAGTTTTGAT CTGTCAGCTA TGTGAGGATA TCCGTTCATT ATCAAAAAAA GGAAGCCTGC
AAAAAGTTTC AAGCGTCACT GCAGCAATTG GTAGTTCTCC AACAAAAGAT GAGCGTAGTA ATTTGCGATC CTCCAAAGAT AAAAGTGACG GCTTTTCCGT
CCCCATTACA ACATTTCAAA CATAA