Sign In

gene : -

Sequence Viewer

Annotation Tags

ID gene111
Name WN66_00112
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_00112
Note YAR060C~Dubious
description Dubious open reading frame; unlikely to encode a functional protein, based on available experimental and comparative sequence data; YAR060C has a paralog, YHR212C, that arose from a segmental duplication
Dbxref SGD:S000000086
gbkey Gene

Location(s)

Start Position 195160
End Position 195495

Sequence: 336bp

Add 1kb Flanking
ATGTCAAAAA CCGATGTCAA AAAATCTCGT GAGGCCTCCG GAATTTTGAC GCTGCAAGTC AATCTACGGG AAAGAAGAAA TTTTTTAAAC TTAATGCAAA
ATAAGCTTTT TTCTTGGAAA ATAAGATTTT CGGCAATAAA AGGTAAATGC AGCCAAAAAT CAAAATACTT CAGAAGAAGT CGTAGCGAGG ACTGCTACGT
GGAAGCGGAT TTGAAGATCC TTTCCAGAAC AAGAAGGAGC CGAAAGCTGC CAGGAACTGT TCCTGATTTT TTAGGAAAAC AATTAATAGG TATCTCGTCT
AGCGTAGTAT CTCGAGTTTC CAGAAGTTGC AGATAA