Sign In

gene : PHO11

Sequence Viewer

Annotation Tags

ID gene119
Name WN66_00120
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_00120
standard_name PHO11
Note YAR071W~PHO11~Verified
description One of three repressible acid phosphatases; glycoprotein that is transported to the cell surface by the secretory pathway; induced by phosphate starvation and coordinately regulated by PHO4 and PHO2; PHO11 has a paralog, PHO12, that arose from a segmental duplication
Dbxref SGD:S000000094
gbkey Gene

Location(s)

Start Position 203462
End Position 204865

Sequence: 1404bp

Add 1kb Flanking
ATGTTGAAGT CAGCCGTTTA TTCAATTTTA GCCGCTTCTT TGGTTAATGC AGGTACCATA CCCCTCGGAA AGTTATCTGA CATTGACAAA ATCGGAACTC
AAACGGAAAT TTTCCCATTT TTGGGTGGTT CTGGGCCATA CTACTCTTTC CCTGGTGATT ATGGTATTTC TCGTGATTTG CCGGAAAGTT GTGAAATGAA
GCAAGTGCAA ATGGTTGGTA GACACGGTGA AAGATACCCC ACTGTCAGCA AAGCCAAAAG TATCATGACA ACATGGTACA AATTGAGTAA CTATACCGGT
CAATTCAGCG GAGCATTGTC TTTCTTGAAC GATGACTACG AATTTTTCAT TCGTGACACC AAAAACCTAG AAATGGAAAC CACACTTGCC AATTCGGTCA
ATGTTTTGAA CCCATATACC GGTGAGATGA ATGCTAAGAG ACACGCTCGT GATTTCTTGG CGCAATATGG CTACATGGTC GAAAACCAAA CCAGTTTTGC
CGTTTTTACG TCTAACTCGA ACAGATGTCA TGATACTGCC CAGTATTTCA TTGACGGTTT GGGTGATAAA TTCAACATAT CCTTGCAAAC CATCAGTGAA
GCCGAGTCTG CTGGTGCCAA TACTCTGAGT GCCCACCATT CGTGTCCTGC TTGGGACGAT GATGTCAACG ATGACATTTT GAAAAAATAT GATACCAAAT
ATTTGAGTGG TATTGCCAAG AGATTAAACA AGGAAAACAA GGGTTTGAAT CTGACTTCAA GTGATGCAAA CACTTTTTTT GCATGGTGTG CATATGAAAT
AAACGCTAGA GGTTACAGTG ACATCTGTAA CATCTTCACC AAAGATGAAT TGGTCCGTTT CTCCTACGGC CAAGACTTGG AAACTTATTA TCAAACGGGA
CCAGGCTATG ACGTCGTCAG ATCCGTCGGT GCCAACTTGT TCAACGCTTC AGTGAAACTA CTAAAGGAAA GTGAGGTCCA GGACCAAAAG GTTTGGTTGA
GTTTCACCCA CGATACCGAT ATTCTGAACT ATTTGACCAC TATCGGCATA ATCGATGACC AAAATAACTT GACCGCCGAA CATGTTCCAT TCATGGAAAA
CACTTTCCAC AGATCCTGGT ACGTTCCACA AGGTGCTCGT GTTTACACTG AAAAGTTCCA GTGTTCCAAT GACACCTATG TTAGATACGT CATCAACGAT
GCTGTCGTTC CAATTGAAAC CTGTTCTACT GGTCCAGGGT TCTCTTGTGA AATAAATGAC TTCTACGGCT ATGCTGAAAA GAGAGTAGCC GGTACTGACT
TCCTAAAGGT CTGTAACGTC AGCAGCGTCA GTAACTCTAC TGAATTGACC TTTTTCTGGG ACTGGAATAC CAAGCACTAC AACGACACTT TATTAAAACA
GTAA