Sign In

gene : IMD1

Sequence Viewer

Annotation Tags

ID gene120
Name WN66_00121
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_00121
standard_name IMD1
Note YAR073W|YAR075W~IMD1
description Nonfunctional protein with homology to IMP dehydrogenase; blocked reading frame, located close to the telomere; not expressed at detectable levels; YAR073W and YAR075W comprise a continuous reading frame in most strains of S. cerevisiae; YAR073W/YAR075W together have a paralog, IMD2, that arose from a segmental duplication
Dbxref SGD:S000000095
gbkey Gene

Location(s)

Start Position 205749
End Position 207320

Sequence: 1572bp

Add 1kb Flanking
ATGGCCGCCA TTAGAGACTA CAAGACCGCA CTAGACTTTA CCAAGAGCCT ACCAAGACCG GATGGTTTGT CAGTGCAGGA ATTGATGGAC TCCAAGATCA
GAGGTGGGTT GACTTATAAC GATTTTTTAA TCTTACCAGG TTTAGTCGAT TTTGCGTCCT CTGAAGTTAG CCTACAGACC AAGCTAACCA GGAATATTAC
TTTAAATATT CCATTAGTTT CCTCTCCAAT GGACACGGTG ACAGAGTCAG AAATGGCCAC TTTTATGGCT CTGTTGGGTG GTATCGGTTT CATTCACCAT
AACTGTACCC CAGAGGACCA AGCTGACATG GTCAGAAGAG TCAAGAACTA TGAAAATGGG TTTATTAACA ACCCTATAGT GATTTCTCCA ACTACGACCG
TTGGTGAAGC TAAGAGCATG AAGGAAAAGT ATGGATTTGC AGGCTTCCCT GTCACGACAG ATGGAAAGAG AAATGCAAAG TTGGTGGGTG TCATCACCTC
TCGTGATATA CAATTCGTTG AGGACAACTC TTTACTCGTT CAGGATGTCA TGACCAAAAA CCCTGTTACC GGCGCACAAG GTATCACATT ATCAGAAGGT
AACGAAATTC TAAAGAAAAT CAAAAAGGGT AGGCTATTGG TTGTTGATGA AAAGGGTAAC TTAGTTTCTA TGCTTTCCCG AACTGATTTA ATGAAAAATC
AGAACTACCC ATTAGCGTCC AAATCTGCCA ACACCAAGCA ACTGTTATGT GGTGCTTCTA TTGGGACTAT GGACGCTGAT AAAGAAAGAC TAAGATTATT
GGTAAAAGCT GGGTTGGATG TCGTCATATT GGATTCATCC CAAGGAAACT CTATCTTCGA ATTGAACATG CTCAAGTGGG TCAAAGAGAG TTTCCCAGGT
CTGGAAGTCA TCGCTGGTAA CGTTGTCACC AGGGAACAAG CTGCCAATTT GATTGCTGCC GGTGCGGACG GTTTGAGAAT TGGTATGGGA ACTGGCTCTA
TTTGTATTAC CCAAGAAGTT ATGGCTTGTG GTAGGCCACA AGGTACAGCC GTCTACAACG TGTGTGAATT TGCTAACCAA TTCGGTGTTC CATGTATGGC
TGATGGTGGT GTTCAAAACA TTGGTCATAT TACCAAAGCT TTGGCTCTTG GTTCTTCTAC TGTTATGATG GGTGGTATGT TGGCCGGTAC TACCGAATCA
CCAGGTGAAT ATTTCTATCA AGATGGTAAA AGATTGAAGG CATATCGTGG TATGGGTTCC ATTGACGCCA TGCAAAAGAC TGGAACTAAA GGTAATGCAT
CTACCTCCCG TTACTTTTCC GAATCAGACA GTGTTTTGGT TGCACAGGGT GTTTCTGGAG CTGTCGTTGA CAAAGGATCC ATTAAGAAAT TTATTCCATA
TTTGTACAAT GGTTTACAAC ATTCCTGTCA AGACATCGGC TGTAAGTCGC TAAGTTTATT AAAGGAGAAT GTTCAAAGGG GTAAAGTTAG ATTTGAATTC
AGAACCGCTT CTGCTCAACT AGAAGGTGGC GTTCATAATT TACATTCTTA CGAAAAGCGT TTACATAACT GA