Sign In

gene : MIX23

Sequence Viewer

Annotation Tags

ID gene134
Name WN66_00134
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_00134
standard_name MIX23
Note YBL107C~Verified
description Mitochondrial intermembrane space protein of unknown function; imported via the MIA import machinery; contains an unusual twin cysteine motif (CX13C CX14C)
Dbxref SGD:S000000203
gbkey Gene

Location(s)

Start Position 23866
End Position 24456

Sequence: 591bp

Add 1kb Flanking
ATGGTTGATA ATAGGCGTAC GTTTACGGCA CCCCAAAGCT TACTTGAAAC AAATCTTACT TTTCCGAATG ATGAACCGTC ACTTACTACA ATCACAGTTA
CGCGAGAAAG ATGTGTTGAT CCAAGCTTGA TAGATTCATT TTTGAGGTTT CTAAGGCATG GAAGTGATGA TATAATAAGA CAAAAATTAA ACAACTATAG
GAAAGGCTCT ATTAATGGAA AAAATAAGTG TAAGGAATTT TTGAAGCAAG AACTATATCC GAATTGGCAA ATACGGAATA ATATAATTTC ATTTTGCGAA
AAAGAGGCAG CAGAGATGAA GAACGAGACC GATCAGCAGT GTGGTAATAA TAAAAAGACT ACTGCGGAAC CACTTATAGA CGCAAGAATT GATCCTTACG
CTGCAAGAGA AAGAGAGGAG AAACAGGATG CTCAATATAA GGATTGGACG AAGGTGACAG AGTGGGTGGC AAATAATAGA AAAATAGAAC AAATTTTAAC
TTCTACAACA GAGGGCATTT TAAGGCAAAA CTGCGAGCAA AATAATGACT ACTTGAAGGA GTTTACGCAA TTCTGCAAGG ACAACAGTTG A