Sign In

gene : SRO77

Sequence Viewer

Annotation Tags

ID gene135
Name WN66_00135
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_00135
standard_name SRO77
Note YBL106C~SRO77,SNI2,SOP2~Verified
description Protein with roles in exocytosis and cation homeostasis; functions in docking and fusion of post-Golgi vesicles with plasma membrane; regulates cell proliferation and colony development via the Rho1-Tor1 pathway; interacts with SNARE protein Sec9p; homolog of Drosophila lethal giant larvae tumor suppressor; SRO77 has a paralog, SRO7, that arose from the whole genome duplication
Dbxref SGD:S000000202
gbkey Gene

Location(s)

Start Position 24752
End Position 27784

Sequence: 3033bp

Add 1kb Flanking
ATGTTTAAGA AAAGCAGGCA TTTGAAGAAT GTGTCAAATG CTATCAAATC CGCGAGAGTT CATGACGTCT CAAATGGTAT TAACTCCAAA TTTTTCGATA
CTAAGAAAAT ATGCACATAC GGCATAAATG GACGAATCAC TGTTACCACA TTCGACTATA CTCAAAGCCT TTTGGCGGTT GCAACTACTG CTGGGGAGAT
ACATGTTTAT GGGCAAAAGC AAATAGAGGT CGTATTTACG TTAAAAAATC GACCTCAAAT TAAACACATG CGGTTTATTA AAGGAATTTA TCTGATAGCT
GTAGATGAGA AGAGCAACAT AATAGTTCTT TCAGTACACT CGAAACAGAT TCTAACTACT GTTTTCTGTC CAAACAGCAT CACTTGTATT GAGACTGATC
CGTCCTTGGA TTGGATGCTG ATTGGCCTCG AGAGTGGATC CATATTGATC TATGATGTGG ATAGAAATCA AATGTCCAAA TTGAAAATTG AAAACTTCCA
GAAAAGTGTG TTTTTGCCAA AAGAGAGGCT ATCACCGGTT ATTTCTATCC AATGGAATCC TAGAGACATA GGAAAGATAC TTATATCATA TGAGCATATT
ACAGTCATAT ATTCTTTCAT TGACTACAAA GTCAAGCAAC ATTTTTTTTA CCAATTAGAA CCGTATGCTC CGGGCGGTGA TCTATCCACA AACATAGAAA
AGAAACGCAC TCCAAAGGTC ATTCAGTCAC TTTATCACCC AAATTCCTTA CATATATTAA CTGTCCATGA AGATAATTCC TTGGTATTTT GGGATGTCAA
TAGCGGTAAA CTGATTCAAG CTAGAAGTAT ATTTGAAACA CATGTGAATT TTCCAAATCC TGTCTTGAAA GAATGTTCCT TTACAGAAAC ACCCGCTATC
TTTAAAGTAA GCTGGCTTTG CCAGCGTAAT CCTGAGTATA CATCGTTGTT GATTGCAACA AAAGCTACAG AAAATCCCTG TTTACCTCAG GAAATAACCA
TGATTGACTT AGGCGGCACA CCAATGTATT CTGTGACATC ATTTGACGCA ATGAGCAAGT ACTATGCTAA ACCGGTTCAA CAAAAACTAT TTTCGTTGAT
TGGCAAAGCT CCACTAATAA ATTTTCTACC CTTGCCGAAG GCTTCTCCAT ATTTTGGTGG ATGCCATGAC ACAAACCTCA TTTTATTACT TTTAGAAGAT
GGCGAACTTG AAACATTGAT ATACCCAGCA GGCTCTTTTA GTTCCAAGGC CTCCATTTTC CCTCGGAGCT TAGCATGGGT TCGACCAACG GTTACTACTT
GTATAGCGCA ATCAGTTCAA AAAAATCTTT GGCTGGGGAT GATGACAATC GCTCAAAGTG AATCGTTTTT AAAAGGTGGT ATTCCTGCCA CCAGAAATAT
TAGAAGGCAT GAGACCAGAT CTGCTTTACT AACTGGGCAT AGTAATGGTT CAGTCAGAAT ATGGGATGCT TCACACAGTG AAGTAACTGA CAACGCTGTA
TTTGAAGTGA ATACTGCTAA AGTACTTAAC AGAGCTACTA ACCTGGCCAT AAAAAATATC TCCTTTGCAT CGGAAACATT GGAATTGGCG GTATCATCTG
AGGTTGGGGA TGTTATTCTT TTCAAATTCG AAACAAACAA GTTTTACGGA CAACTTCCCA AAAGCGATGC ATTGCAATTG AAGTTTAGCA GATTTTCATT
GGATGATTCA AAAACTATTT TAGTTGATGT TTCGGATAGA GGGCCTACGA ACGTTAAACA AGGCTTTATA CCAAGTACGG TAATACATGC TAAAAAAGGT
GCGGTGTCCG CAATCATGAA TAGTAATATC GGGTTCGTTG CCGTTGGTTT CATTGAAGGA ACCTTAATAA TATTGGACAG AAGAGGCCCG GCTATAATCT
TCAATGAAAA TATTAGGGTC ATTTCTAAAG CTGGTAGCTC TTACGTTTCA ACCGTTCACT TTTGCGTCAT GGAATATGGA GATGATGGGT TCTCTAGTAT
TTTGATGCTA TGTGGAACGG ATATCGGGGA ATTGATGACT TTCAAAATAC TGCCTGCAAC TAATGGAAGA TTTGAGATTA AATTCACTGA TGCAACAAAG
ACCAACAATC AAGGAAAAAT TCTAGGAATA GATTCTTTTG CCAAAGATAC TGGCTACAGT TGTTCTGCTA CTATATCAAA GATGCAGGGT TTAAGCAAGG
GTATCGCAAT ACCTGGATTT GTTACTATCA GTGGCGCAAA TGACATTCGT TTAGTATCAC CAGGTAAATC TAAGGACACT CATGCGCTTT TCAAGTATCC
AATTGCCACT AGTGGATTAT CATTTATTCC CATTGTTGAC GGTAAAGGAG AAAGAAAGCT TTCAACTATT ATGATCGTTT TGCTAATTAA TGGAGATATT
AAAGTTTTGG CAGTACCTGA GCTTAAGGAA GTCAAAAATC TACGTTGCCC GGTCCCTCTA AGCGCTCAAT ACGTTGAAAA TTCATCTATA TTAGAAAATG
GTGACATTGT CATTCGCAGT GGGAAATTCC AAGCCTCTTT GATTTCAGTA CTTAATGAAA GTGCCACCGG AACGAATCAT ACTGCTGACA TATCACAACA
TACTCCTATT GATACCTTGT ACAATCCTGA TTTAAAGATT GGTTATAGGC CTCAAGTGAA TTCCTTACAA TGGGCTAGAG GAACTATTTA TTGCACACCA
TATCAACTTG ATGAGCTACT GGGCGGTATA GAAAGGCCCG AATCGAAGTA TGAGGAAAGC GCAATTGCTC GAGGATGCAT ATCTTCCAGT AGTAGTAATG
CAGCCAGAAA GTTACCTCCC GGTACGGAAG ATCACAGGTA CGCCAGACCT GTAAGAAGCT CTGGAAGAAG TAATGGATAT GGTGTCCTTA AAAGTGTTTC
TAGGGCAATT GAAACTCGTT TAGACACGGT AGAAACTACT ATTAATGACT ATGCAACCAC GATGGGACAA ACCATGAATG ACGCAATGGA AGAAACGGGA
AGGGATATGA TGAAGAGCGC TGTAGGTTTT TAG