Sign In

gene : PKC1

Sequence Viewer

Annotation Tags

ID gene136
Name WN66_00136
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_00136
standard_name PKC1
Note YBL105C~PKC1,CLY15,HPO2,STT1~Verified
description Protein serine/threonine kinase; essential for cell wall remodeling during growth; localized to sites of polarized growth and the mother-daughter bud neck; homolog of the alpha, beta, and gamma isoforms of mammalian protein kinase C (PKC)
Dbxref SGD:S000000201
gbkey Gene

Location(s)

Start Position 28146
End Position 31601

Sequence: 3456bp

Add 1kb Flanking
ATGAGTTTTT CACAATTGGA GCAGAACATT AAAAAAAAGA TAGCCGTCGA AGAAAATATT ATTCGGGGAG CTTCTGCCCT CAAGAAAAAG ACTAGCAATG
TTATGGTCAT TCAGAAATGT AATACGAATA TTAGAGAGGC ACGTCAAAAT CTTGAGTACT TGGAGGATAG CTTAAAAAAA TTACGGTTGA AGACCGCTCA
ACAAAGTCAG GGTGAAAATG GCAGCGAAGA TAATGTGCGA TGCAATTCGA AGGAATACGG GTTTCTTTCT ACCAAATCGC CAAATGAACA CATATTTTCT
CGTTTGGATT TAGTAAAATA TGATTGCCCT TCTTTGGCGC AAAGAATCCA ATACATGTTG CAACAATTAG AATTCAAATT ACAGGTGGAA AAGCAATACC
AAGAAGCCAA TACTAAATTG ACTAAATTGT ATCAAATTGA CGGTGATCAA CGTAGTAGTT CTGTGGCAGA AGGGGGTGCT ATGGAATCCA AATACAGGAT
TCAAATGCTT AACAAAGCTT TGAAGAAATA CCAAGCTATT AACGTTGACT TTGATCAATT TAAACACCAA CCCAATGACA TAATGGATAA TCAACAACCG
AAATTCCGAA GAAAACAACT GACTGGCGTT CTAACAATTG GAATAACTGC TGCTAGAGAT GTTGACCATA TACAATCACC GATGTTTGCC AGGAAGCCAG
AGAGCTACGT TACTATAAAA ATCGATGATA CGATCAAAGC CAGAACGAAG CCTTCTAGAA ATGACAGGTG GAGTGCAGAT TTTCAAATTC CAGTTGAAAA
AGGGAATGAA ATCGAGATTA CTGTATATGA TAAGGTGAAC GACTCGCTCA TTCCAGTGGC TATAATGTGG TTACTGCTTT CCGATATCGC TGAAGAAATT
CGTAAGAAGA AAGCCGGACA AACAAATGAA CAACAAGGAT GGGTCAATGC TTCAAACATT AATGGTGGTT CTTCTCTCGC TAGCGAAGAG GGAAGCACAT
TGACTTCTAC ATACTCAAAC TCAGCCATTC AGTCTACTTC AGCAAAGAAT GTGCAAGGCG AAAATACATC AACTAGTCAA ATCAGTACGA ATTCATGGTT
TGTCTTAGAA CCATCCGGGC AGATTTTGTT AACACTAGGA TTCCACAAGT CTTCTCAAAT AGAAAGGAAG CAGTTGATGG GTGGACTACA TCGTCATGGT
GCTATTATCA ATAGGAAAGA AGAGATATTC GAACAGCATG GCCACCACTT TGTACAAAAA TCATTTTACA ACATTATGTG CTGTGCATAT TGTGGTGATT
TCCTCCGGTA TACTGGGTTC CAATGTCAAG ATTGTAAATT TTTATGTCAC AAAAAATGTT ACACCAATGT TGTTACTAAG TGTATTGCTA AAACTTCTAC
TGATACGGAT CCGGACGAGG CAAAGTTGAA CCACCGTATT CCTCATAGAT TCCTGCCTAC TTCAAACCGT GGTACTAAAT GGTGCTGTCA CTGTGGTTAT
ATTTTACCAT GGGGTAGACA TAAAGTACGC AAATGTTCTG AATGTGGTAT AATGTGTCAT GCTCAATGTG CTCATTTGGT TCCCGATTTC TGTGGCATGT
CGATGGAAAT GGCTAATAAA ATTCTGAAAA CGATTCAAGA CACAAAACGT AATCAAGAGA AAAAGAAGAG GACAGTTCCG TCGGCACAGT TGGGGTCATC
TATTGGTACT GCCAATGGTA GTGATCTTTC CCCATCCAAA TTAGCTGAAA GGGCAAACGC TCCTTTGCCT CCTCAGCCAA GAAAACATGA TAAAACTCCT
TCGCCTCAGA AGGTAGGAAG AGATTCTCCA ACTAAGCAGC ATGATCCTAT TATTGATAAA AGAATTCCAC TACAAACGCA CGGGCGTGAG AAACTAAATA
AATTTATCGA TGAAAATGAG GCCTATTTAA ATTTTACAGA AGGTGCACAA CAAACCGCCG AATTTTCATC ACCAGAGAAA ACACTGGATC CAACGTCGAA
TAGACGTTCC TTGGGACTCA CTGATTTATC TATTGAGCAT AGTCAAACTT GGGAATCTAA AGATGATTTA ATGAGAGATG AACTTGAACT GTGGAAAGCA
CAACGTGAGG AAATGGAACT TGAAATAAAA CAAGATAGTG GGGAAATCCA AGAGGATCTA GAAGTTGATC ACATTGATCT AGAGACAAAA CAGAAACTAG
ACTGGGAGAA CAAAAATGAT TTCCGTGAAG CTGATTTGAC AATAGATTCC ACACACACAA ATCCATTCCG CGATATGAAT AGTGAAACCT TTCAAATTGA
ACAAGACCAT GCTTCAAAGG AAGTACTACA AGAAACAGTG TCCTTGGCTC CTACAAGTAC TCATGCCTCC AGAACTACTG ATCAACAATC TCCGCAGAAA
TCACAAACCA GCACAAGCGC AAAGCATAAA AAGAGAGCGG CTAAACGTCG TAAGGTTTCA TTGGATAATT TCGTTTTACT CAAAGTTCTT GGTAAAGGTA
ATTTTGGTAA AGTTATTTTA TCTAAATCAA AGAATACTGA CAGGCTTTGT GCCATAAAAG TTCTGAAGAA AGATAATATT ATTCAAAATC ATGACATCGA
GAGTGCAAGA GCAGAAAAGA AAGTATTTTT GTTAGCCACA AAAACTAAAC ACCCATTCTT AACCAATCTA TACTGCTCTT TTCAAACTGA AAACCGTATA
TATTTTGCTA TGGAGTTTAT TGGGGGCGGT GACTTAATGT GGCATGTTCA AAACCAAAGA CTATCTGTAA GAAGGGCCAA ATTTTATGCC GCCGAGGTCT
TACTGGCTCT GAAATATTTT CATGATAATG GTGTGATATA CCGTGATTTG AAGTTGGAAA ACATTCTATT AACTCCAGAA GGTCATATAA AAATTGCCGA
TTATGGTTTG TGTAAAGATG AAATGTGGTA TGGTAATAGA ACTTCTACAT TTTGTGGCAC ACCAGAATTT ATGGCTCCAG AAATTTTAAA AGAGCAAGAA
TATACCAAAG CTGTCGATTG GTGGGCATTT GGGGTGCTGC TATATCAAAT GCTACTGTGC CAATCTCCAT TCTCAGGAGA TGACGAAGAT GAAGTTTTTA
ACGCTATCCT TACCGATGAA CCCTTATACC CAATAGATAT GGCAGGTGAG ATTGTACAAA TATTCCAAGG CCTATTAACA AAAGATCCTG AAAAGAGGTT
GGGTGCTGGT CGCAGGGACG CAGATGAAGT TATGGAAGAA CCTTTCTTCC GTAACATCAA CTTTGACGAT ATCTTAAACC TTCGCGTGAA ACCACCCTAC
ATCCCAGAAA TTAAATCTCC GGAAGATACA TCATATTTCG AGCAAGAATT CACCTCTGCG CCACCCACAC TTACACCTCT GCCCTCTGTT TTGACAACGA
GCCAGCAAGA AGAGTTTAGA GGATTTTCCT TTATGCCAGA TGATTTGGAT TTATGA