Sign In

gene : SEA4

Sequence Viewer

Annotation Tags

ID gene137
Name WN66_00137
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_00137
standard_name SEA4
Note YBL104C~YBL103C-A~Verified
description Subunit of SEACAT, a subcomplex of the SEA complex; Sea4p, along with Rtc1p and Mtc5p, redundantly inhibit the TORC1 inhibitory role of the Iml1p/SEACIT (Iml1p-Npr2p-Npr3p) subcomplex, a GAP for GTPase Gtr1p (EGOC subunit) in response to amino acid limitation, thereby resulting in activation of TORC1 signaling; SEA is a coatomer-related complex that associates dynamically with the vacuole; contains an N-terminal beta-propeller fold and a C-terminal RING motif
Dbxref SGD:S000000200
gbkey Gene

Location(s)

Start Position 32082
End Position 35198

Sequence: 3117bp

Add 1kb Flanking
ATGGGTCTCA TCAAAAAAGT GACCCATTGG TCATATGATA ATTTGATTGA TTATGTTTCA GTGAATCCTA CAAGAGATGA AGTGACCCAC TATAAAGTGG
ATCCGGAAAA TGAATCTGAT GAATCAATTA TTAAATTACA CACTATGAAA GACTTCGGCA GTATCACCTG CTTAGACTAT TCAGAATCAG AAATTGGTAT
GATTGGAGTT GGTGAAAAGA ATGGATATTT AAGGATTTTT AATATCTCTG GACAAAATTC CTCATCGCCA GCGAGCCATG CGCCAGTGGG CTTAAATGCC
AATAACGAGA CTTCTATGAC AAATGCCAGC GGTGGTAAGG CAGCTCAGGC GGAAAATATA GTTGGATCTG TCTCAAATTT AAAGGATACC CAAGGGTACC
CTGTTTCAGA AACCAATTAT GATATACGTG TACGAGCAAA GAAGCAGCGG TGTATAAACT CTCTGGGAAT AAATACGAAT GGTCTTATAG CAATGGGTCT
TGACAGAAAT AAGCATGATT CATCTTTACA AATTTGGGAC ATGAATTATC ATGATGATTC GCATGAAACT ATCAACCCAA TGTTTAGTTA TTGCACAAAT
GAAAGCATAG TATCCCTAAA GTTCCTCAAC GATACCAGTG TATTGGCTGC AAGTACGAAA TTTTTGAAAG AAATTGACGT CAGATCCCCC AACCCAATTT
ATCAACATCC GACACGATTG ACGTATGATA TCAAACTGAA CCCGTTTAAC GATTGGCAAT TTAGTACTTA TGGGGATGAT GGGACCTTAG CTATTTGGGA
TAGGAGAAAA TTATCTGACC TAGCTTCACT TGGTGATTTA AATGTAGCCT CCCCTTTATT AACTTTTGAA AAATTGGTTG GATCCGGTGC AGCGTCAAGG
AAATACATGA ACTCTTGCTT TAGGTGGTCA TGTGTGAGGA ACAATGAATT TGCCACCTTA CATAGAGGTG ATACCATCAA AAGATGGAGG TTAGGCTATT
ACTGCGATAG CAATCGTGAT ATTGCGGCAG ATGACGATAA CGAGATGAAT ATTGAGAATT TGTTTGTTTC TTCCGTGCAT GACACAAATA CGATGTACGA
TAGAGTTGCT ACATTTGATT ATATTCCAAG AAGTAATAAT GGAACAAGTC TAATCTGTAT GAGACAATCG GGAACAATAT ACAGAATGCC AATTTCAGAG
GTATGCTCCA AGGCTATACT CAATAATAGG AACTCTCTCC TATTGTCAAA TTTTGAAAAT ACTGAGATAG ATGAAATTAG AGTCAACAAT GAGCATGAAA
AGTCCAACTT AGAGAATGTA AAAACAGTCC TAAAGAATCT ATCGTTTGAG GATTTAGATG TTAGCGAAGA TTACTTTCCG TCTGGACATG ATGAACCTAA
TAATGAAATT GAGTACTCCG AGTTGAGTGA AGAGGAAAAT GAAGGGAGTA ATGATGTCCT TGACAGTAAG CGTGGATTTG AACTGTTCTG GAAGCCAGAA
AAACTTCTGG AAAAAGATAT AAGTGTAATA ATGAGGACGC GAGCTTCATT GGGATATGGT TTGGATCCAA TGAACACGGT AGAGATGATT GATTCTTCTA
AAAATCTACA AAACAATGCT TATATAAGGA ACACATGGAG GTGGATCGCG ATTGCAAAGG CTTCTGTTGA CGATGGTACG ATGGTTTCTG GTGATCTTGA
CTTAGGTTAC GAAGGTGTGA TAGGTATTTG GAATGGTATA AACGGAATAT CGAACCAAGA CAGATATAGA CAAGAGACAA TTCTTTCTGA TAAACAACTA
AATAAAGAAA TGGAAAAAAT CATCAAACTA AGAAGGAAAA ATAGGGATCG GAACAGTCCT ATTGCCAAAG CCGCTGGTTC ACCAAAGTAC GTTCAGAGAA
GACTCTGTTT AATTATCTCA GGATGGGACC TTTCCAGATC TGATTATGAA GACAAGTACA ACATAATTAT GAAAAACGGC CATTATGAAA AAGCTGCCGC
TTGGGCGGTA TTTTTTGGTG ATATCCCAAA GGCTGTAGAA ATATTGGGAT CTGCAAAAAA GGAAAGATTG AGACTAATTG CCACCGCTAT TGCAGGTTAC
TTGGCGTATA AGGATCTGCC AGGTAACAAT GCATGGAGGC AGCAATGCAG AAAAATGTCC TCCGAATTAG ATGATCCTTA CTTGAGAGTT ATTTTCGCCT
TTATCGCAGA CAATGATTGG TGGGATATTC TTTATGAACC TGCCATATCT TTGAGAGAAC GATTAGGGGT AGCTCTAAGG TTTTTGAATG ATACAGACCT
AACCACTTTC TTAGATAGAA CTTCATCTAC AGTTATTGAA AACGGCGAAT TAGAAGGTTT AATTCTCACC GGAATAACAC CTAATGGTAT CGATCTACTG
CAATCATACG TTAATAAAAC CAGCGATGTT CAGAGTGCCG CACTGATATC AATTTTCGGC TCCCCTAGAT ATTTCCGCGA CCAACGAGTA GATGAATGGA
TACAAACTTA TAGAGATATG CTTAAATCGT GGGAATTATT CTCCATGCGA GCCAGGTTCG ATGTTTTAAG ATCAAAATTA TCGAGAACTA AAACTGGTGT
ATTAACTGCA GACATAAAGC CCCGGCAAAT ATATATCCAA TGTCAAAACT GTAAACAAAA CATCAACACT CCGCGCACAT CCTCACCTTC TAGCGCCGTC
TCTACTAGTG CTGGAAATTA CAAAAATGGT GAAGCCTATA GAAGAAATAA CGCTGACTAC AAGAAATTTA ATACTGGAAG CTCTGAAGCA CAAGCAGCTG
ATGAAAAGCC AAGACATAAG TATTGTTGCC CACACTGTGG GTCTTCATTT CCAAGATGTG CCATATGTCT CATGCCTCTA GGAACGTCAA ACTTACCTTT
TGTAATAAAT GGGACGCAAT CACGCGATCC AATGCAGACA GAAGACTCTC AAGATGGTGC AAATCGCGAA CTCGTAAGTA GAAAACTAAA GTTGAACGAG
TGGTTCAGCT TCTGTTTGAG TTGCAACCAT GGTATGCATG CCGGTCACGC TGAAGAATGG TTTGACAGAC ATAATGTTTG TCCCACTCCA GGTTGCACCT
GCCAGTGTAA TAAGTAG