Sign In

gene : RTG3

Sequence Viewer

Annotation Tags

ID gene138
Name WN66_00138
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_00138
standard_name RTG3
Note YBL103C~RTG3~Verified
description bHLH/Zip transcription factor for retrograde (RTG) and TOR pathways; forms a complex with another bHLH/Zip protein, Rtg1p, to activate the pathways; target of Hog1p
Dbxref SGD:S000000199
gbkey Gene

Location(s)

Start Position 35981
End Position 37441

Sequence: 1461bp

Add 1kb Flanking
ATGATGAACA ATAACGAAAG TGAGGCTGAG AACCAACGTC TACTGGACGA ATTAATGAAC CAGACAAAAG TCCTCCAGGA AACTTTAGAT TTTTCGTTAG
TGACACCCAC TCCACACCAC AATGATGATT ACAAGATACA CGGAAGTGCC TACCCAGGTG GTGAGACTCC TGCCCAACAG CATGAAAAAC TCTCATACAT
CAATACGCAC AACTCTAACG ATAATAATAA CTTAATGGGC AGTCAAGCGA GGTCCAATTC ACAAACTCCT ACAGCTTCGA CCATATATGA GGAAGCAGAA
TCGCAATCGT CTTACCTGGA TGATATGTTT AGAACAAGCC AAGGCGGTAG ACCTGTCACT CAAAATTCCA TATCTTCCAT AGGGCAGGGT CCATTGAGAT
CATCTTATTC TATGGCTTAC GACTCACCTG TGGATAGAGC AATGAATACT CCATTACAGC AACAAGAAGG CTTAAAAGCT GAGTTACCAC ATGACTTTTT
ATTTCAGCAT GGCACCGATG ACACAATGTA TAACTTAACT GATGATTTGA GCTCCTCTTT ATCTTCTAGC ATCAATTCTG ATATAATGAC ACCAAACACA
TATTCATCAT CATTTTCTTA TAATCCACAA AGCTTGGGCC CAGCATCCGT ATCTTCCACA TATTCCCCAA AGGTAAGATC ACCATCATCG TCATTTCGTG
CAGGAAGTTT CCTTTCATCT TCTTTTAGGC ATGGTAGCAT AAACACACCC AGAACAAGAC ACACTTCAAT AAGTAGCAAT ATGACTGAAA ATATAGGACC
TGGAAGTATT CCAAAGATTT TAGGCGGGTT AACTTCTGAT GAGAAACTGA GGCGCAAAAG AGAGTTTCAT AATGCCGTCG AAAGGAGAAG AAGAGAATTA
ATAAAGCAAA AGATAAAAGA ACTCGGCCAG TTGGTTCCAC CATCTTTATT GAATTACGAT GACCTAGGTA AACAAATCAA ACCAAATAAG GGTATCATTT
TGGATAGAAC GGTCGAATAT TTACAATACC TGGCCGAAAT TTTAGAAATA CAAGCACGAA AAAAGAAGGC GTTATTGGCG AAGATAAAAG AATTGGAAGA
GAAGAAAAGT TCTGTCGCAG CGTTATCTCC TTTTACCAAT AACCACCATG CCAGTTCGGG GCAAAATAAT AGCGAGAATA GTGAGGAAAG AATTATAGAT
ATTAGATCTG TCCCAAATGC TTTGATGAAT GAACAAAATA GTAAGGCTGA ATTGCACAAT TGGGAGCCAC CGTTATATGA TTCGGTCGGT AACCACAATC
ATGCTGGCAC TATGGAGAGT CATCCACATA CAAACATTCA TGAAGAATTA AAGGAGTTCT TATCAGGCGA TTTGATTGAA GCCGAAGATA ATGCAAAATT
AATGTTTGGA GATGACAACT CTAATCCAGC TGACTATCTT TTAGAATTTG GTTCGGGGTA G