Sign In

gene : ECM21

Sequence Viewer

Annotation Tags

ID gene140
Name WN66_00140
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_00140
standard_name ECM21
Note YBL101C~ECM21,ART2~Verified
description Protein involved in regulating endocytosis of plasma membrane proteins; identified as a substrate for ubiquitination by Rsp5p and deubiquitination by Ubp2p; promoter contains several Gcn4p binding elements; ECM21 has a paralog, CSR2, that arose from the whole genome duplication
Dbxref SGD:S000000197
gbkey Gene

Location(s)

Start Position 38862
End Position 42215

Sequence: 3354bp

Add 1kb Flanking
ATGCCGTTTA TAACATCAAG ACCGGTGGCG AAAAATTCAT CCCACTCTTT ATCAGAAACA GATTTAAACC AGTCTAAAGG ACAGCCGTTT CAACCCTCTC
CCACCAAGAA ATTAGGGTCC ATGCAACAAC GAAGAAGATC CTCCACCATT AGGCACGCGC TATCATCTTT ACTTGGTGGC GCTAATGTTC ACTCACCTGC
CGTCTTGAAC AACACAACGA AAGGCGGCAA TAATAACGGC AACATCAGAA GCAGCAATAC AGACGCCCAA CTCCTTGGCA AAAAACAGAA CAAACAGCCG
CCGCCCAACG CAAGGCGACA CAGTACCACT GCCATACAGG GCTCTATCAG CGATAGTGCT ACTACGACTC CGAGATCCTC GACTTCCGAC ACCTACCGTC
GCACTTCGGG AAGATTGTCG GTAGACCAAG AGCCCAGAAT CTCTGGGGGA CGCTATTCAC AGATTGAGGA GGATAGCACA GTACTAGATT TTGATGATGA
CCATAACTCA TCAGCTGTAG TGTCAAGCGA TTTATCATCA ACTTCTCTAA CAAGGTTGGC AAACTCGAAA AAGTTTAACG AGCAATTTCT CATAGAATAT
TTAACCGCTA GAGGTCTCCT GGGCCCAAAA ACCGTTCTAT CCAATGAGTA CTTGAAGATT TCTATTTCTA CAAGCGGTGA AAGCGTTTTC TTACCAACGA
TATCCTCGAA TGACGATGAG TACCTATCCA GACTAAACGG ACTCAATGAT GGTACGGACG ATGCTGAGGC GGATTTTTTT ATGGATGGTA TAGACCAGCA
AGAAGGTAAC ACTCCATCTC TCGCTACAAC GGCAGCGGCT ACCGAAAGTG GTGGCAGCAT AAATGAAAAT AGAGACACAC TCCTGAGAGA AAATAATTCA
GGAGACCATC CAGGCTCCGG CTCGGAACTT AATACAAGGT CTGTTGAAAT CGACAGTTCC ATGGTCTCTT ACAGCATAGC AGTTATAGTA TCCGTTAAAA
AACCAACCCG ATTTACGGAT ATGCAATTGG AATTATGTTC AAGGGTTAAA GTGTTTTGGA ATACAGGTGT TCCTCCTACA AAGACGTTTA ATGAAGAATT
TTATAATGCT GCCTCAATGA AATGGAATTT GAATGATGAA AACTTCGATT TGTTTGTACC ATTAAGCATA TCCCCAGATG ATCAAATGAT TGAAAACAAC
TCCAACGATC GTCAAATGAG GTTGTTCAAG AATATTCCTA CAGAGGAGAG ACTGTATTTG GACAAGACTA AAACAAAAGC CAGCCTTTTA AACGCCATAG
ACGTAAATAA GACTCATCTT TACCAACCTG GAGACTATGT ATTCTTAGTA CCAGTGGTTT TCTCTAATCA TATTCCGGAG ACTATCTATT TACCCTCTGC
ACGTGTTAGT TACAGACTAA GGCTTGCAAC AAAGGCAATC AATAGAAAGG GTTTCTATCG TCAAGATTCA AACTCTCCGC AACCCATTGT GTCGCCAGAC
TCTTCTTCAT CACTAAGCTC CACTACATCT TCATTAAAAC TTACCGAAAC AGAATCCGCT CAGGCCCATA GGAGGATAAG CAACACTTTG TTTAGTAAAG
TTAAAAATCA TCTACACATG AGCTCACATC AACTGAAAAA TGAAGAATCA GGAGAAGAGG ACATTTTCGC AGAGTATCCA ATAAAAGTTA TTAGAACTCC
ACCGCCCGTT GCCGTATCCA CTGCGAATAA ACCAATCTAT ATTAATAGGA TTTGGACAGA TTCTTTGTCA TACGAGATTT CTTTTGCTCA GAAATACGTG
TCACTAAACA GTGAAGTCCC AATCAAGATA AAATTGGCAC CGATATGCAA AAACGTTTGT GTTAAACGTA TTCATGTCAG TATTACTGAA AGAGTCACAT
TTGTTAGTAA AGGTTATGAA TATGAGTATG ATCAAACAGA TCCCGTTGCT AAAGACCCTT ATAATCCGTA TTATTTAGAT TTCGCCTCCA AGAGAAGAAA
GGAAAGAAGT GTATCATTAT TTGAAATCAG AACTAAGGAG AAGGGCACGA GAGCTCTAAG GGAGGAAATT GTTGAAAATT CATTCAATGA CAATCTCTTA
TCTTATAGTC CTTTTGATGA CGACAGCGAT TCAAAAGGCA ATCCGAAAGA AAGGCTCGGT ATAACGGAAC CAATAATTAT TGAAACAAAA TTGAAGTTCC
CCAAATACGA AGATTTGGAT AAAAGAACCG CAAAGATAAT ACCACCTTAT GGTATCGATG CATACACGAG CATCCCCAAT CCCGAACATA CCGTAGCCAA
TGGAGCCTCA CACCGTCGTC CCAGTGTAAT AGGCTTTTTA TCCGGTCATA AAGGCTCGAA AAGTCATGAA GAAAATGAAA AACCTGTTTA TGATCCAAGA
TTCCATCAAA CAATAATCAA ATCCAATTCT GGTTTGCCCG TGAAAACACA TACCAGATTA AACACACCGA AAAGAGGCTT GTACTTGGAT AGTTTACACT
TCAGTAATGT TTACTGTAGA CATAAGCTGG AAATTATGCT ACGAATCAGT AAACCTGATC CTGAGTGTCC GTCCAAATTA AGACATTATG AGGTTCTAAT
CGATACGCCC ATATTCCTGG TGTCTGAACA GTGCAACAGT GGTAATATGG AGTTACCCAC TTATGATATG GCCACAATGG AAGGCAAAGG CAACCAGGTT
CCTCTAAGTA TGAACAGCGA CTTTTTTGGT AACACATGTC CACCTCCGCC AACTTTTGAA GAAGCCATAT CCGTTCCAGC TTCTCCCATT GTCTCACCGA
TGGGATCACC TAATATCATG GCCTCGTATG ACCCTGATTT ACTATCTATT CAACAATTGA ACTTATCAAG AACTACGTCA GTTAGTGGGC CATCCGGATA
CAGCGATGAT GCCGGTGTGC CAAATGTTAA TCGGAACAGT ATTTCAAATG CCAACGCCAT GAACGGCAGT ATTTCGAATT CCGCATTTGT TTCGGGCAAT
AGTGGCCAAG GTGTTGCTAG AGCAAGAGCA ACGTCAGTGA ATGACAGGTC AAGATTCAAT AATCTCGATA AATTATTGAG CACTCCATCG CCCGTCAATA
GATCTCACAA TTCATCACCA ACAAATGGCT TATCACAAGC AAATGGTACT GTGAGGATTC CAAACGCTAC CACTGAAAAC TCTAAGGACA AACAGAACGA
ATTTTTCAAA AAGGGTTACA CTTTAGCGAA TGTAAAAGAT GATGAAGAAC AAGAAGGAAT AGTAAGTTCG AGCTCCGCAG ATTCGCTACT CTCTCATGGT
AACGAGCCTC CGCGTTATGA CGAAATAGTG CCTTTGATGA GTGATGAAGA ATGA