Sign In

gene : BNA4

Sequence Viewer

Annotation Tags

ID gene146
Name WN66_00145
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_00145
standard_name BNA4
Note YBL098W~BNA4~Verified
description Kynurenine 3-monooxygenase; required for the de novo biosynthesis of NAD from tryptophan via kynurenine; expression regulated by Hst1p; putative therapeutic target for Huntington disease
Dbxref SGD:S000000194
gbkey Gene

Location(s)

Start Position 52656
End Position 54038

Sequence: 1383bp

Add 1kb Flanking
ATGTCTGAAT CAGTGGCCAT TATAGGTGCA GGATTAGTAG GCTGCCTTGC AGCTTTGGCA TTCTCCAAAG AAGGCTACAA TGTCACACTT TATGATTTTA
GACAAGATCC TCGATTGGAC ACCACCAAAA ATAAAAATTT GAAATCCATT AATTTGGCTA TTTCTGCTCG TGGCATTGAT GCTCTGAAAT CAATAGATCC
GGATGCTTGT GAACATATTC TGCAAGATAT GATTCCCATG AAAGGCAGGA TGATTCATGA TTTGAAAGGC AGACAGGAAT CACAATTGTA TGGCTTGCAT
GGAGAAGCTA TTAATTCTAT CAATAGATCT GTATTAAATA ATAGCCTTTT GGACGAATTA GAAAAATCTA CAACAGAACT GAAGTTCGGT CACAAATTAG
TCAAAGTCGA ATGGACAGAT GATAAACAAA TCTGTCATTT TGCCATTGGG GAAGATTTGA AAACCCCACA TACTGAAAAG TATGATTTTG TCATAGGTTG
TGACGGAGCA TACTCTGCGA CGAGATCGCA AATGCAACGT AAAGTTGAGA TGGATTTTTC ACAAGAATAT ATGAATTTAC GTTACATTGA ACTTTACATC
CCGCCTACTG AGGAATTCAA GCCAAACTAT GGCGGAAATT TTGCAATAGC TCCTGACCAT TTGCACATTT GGCCTCGTCA TAAATTCATG TTAATTGCGC
TCGCCAACAG TGACGGCTCG TTCACTTCAA CCTTTTTCGG TTCTAAAGAT CAAATATCAG ATCTGATAAC CTCCAAGTCA CGTGTGAGGG AATTCTTAAT
CGAGAACTTT CCCGATATTA TTAATATTAT GGATTTGGAC GATGCTGTCA AAAGGTTTAT CACTTATCCA AAGGAAAGTC TTGTCTGTGT AAACTGTAAG
CCATACGATG TACCAGGCGG AAAGGCCATC CTACTCGGCG ACGCTGCCCA TGCAATGGTT CCATTTTACG GCCAAGGTAT GAATTGCGGA TTTGAAGATG
TGAGAATTCT TATGGCGCTA TTGAAAAAGC ATTCAGGAGA TCGTTCAAGA GCCTTTACTG AGTACACTCA AACAAGACAT AAGGACCTAG TTTCTATTAC
TGAGCTGGCA AAAAGAAACT ATAAAGAAAT GTCACATGAC GTTACATCCA AGCGGTTTTT ATTAAGGAAA AAGCTAGATG CTCTCTTTAG TATTATAATG
AAGGATAAGT GGATACCTTT GTATACAATG ATATCTTTCA GATCCGATAT CTCGTATTCT AGAGCTTTAG AAAGGGCTGG AAAGCAAACA CGTATCTTGA
AATTCTTAGA ATCTCTGACA CTCGGTATGT TATCTATTGG CGGTTACAAG CTTTTCAAAT TTTTGACAAG AGAACGTTCC TGA