Sign In

gene : BRN1

Sequence Viewer

Annotation Tags

ID gene147
Name WN66_00146
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_00146
standard_name BRN1
Note YBL097W~BRN1~Verified
description Subunit of the condensin complex; required for chromosome condensation and for clustering of tRNA genes at the nucleolus; may influence multiple aspects of chromosome transmission
Dbxref SGD:S000000193
gbkey Gene

Location(s)

Start Position 54331
End Position 56595

Sequence: 2265bp

Add 1kb Flanking
ATGACTACAC AACTAAGGTA TGAAAATAAC GATGACGATG AAAGAGTAGA ACATAATCTC TTTACCAATA GATCCACCAT GATGGCAAAT TTTGAAGAAT
GGATCAAAAT GGCTACAGAT AATAAAATCA ATTCCCGAAA TAGTTGGAAT TTCGCATTGA TCGACTATTT TTATGACTTG GACGTTTTGA AAGATGGCGA
GAATAACATC AATTTTCAGA AAGCATCTGC AACCTTGGAT GGGTGTATTA AGATTTACTC TTCGAGAGTT GATTCAGTGA CAACGGAAAC AGGTAAGTTA
TTGAGCGGGT TGACACAAAG AAAGACGAAT GGGGCATCTA ACGGAGATGA CAGTAACGGG GGAAATGGTG AAGGGCTTGG AGGTGACAGT GACGAAGCAA
ATATAGAGAT TGATCCCTTA ACTGGTATGC CTATATCTAA TGATCCTGAT GTGAATAACA CTAGGCGGAG AGTGTACAAC AGAGTTTTAG AAACAACATT
GGTGGAGTTC GAAACGATCA GGATGAAAGA GCTAGACCAG GAATTAATAA TTGATCCATT ATTCAAAAAG GCCTTGGTTG ATTTCGATGA AGGTGGCGCC
AAGAGTTTAT TGTTGAACAC ATTAAACATA GACAACACTG CAAGAGTCAT TTTTGATGCA TCAATTAAGG ATACACAAAA CGTAGGGCAA GGTAAACTTC
AAAGGAAAGA AGAAGAATTA ATTGAAAGAG ATAGTTTAGT AGATGATGAA AATGAACCTA GCCAGTCATT GATAAGTACT CGTAATGACT CAACCGTAAA
TGATTCCGTT ATTAGTGCAC CTTCCATGGA AGATGAGATT TTATCTCTTG GTATGGATTT TATAAAATTT GATCAAATTG CGGTGTGTGA AATTTCAGGA
TCGATTGAGC AACTAAGGAA CGTTGTCGAA GATATTAATC AAGCGAAAGA CTTTATCGAA AATGTTAACA ACAGATTTGA TAACTTCTTA ACTGAAGAAG
AATTGCAAGC AGCTGTCCCA GATAATGCAG AAGATGATAG CGATGGCTTT GATATGGGCA TGCAACAGGA GCTGTGCTAT CCGGACGAAT ATCATGACAA
TACATCACAT GATGAACAAG ATGATGATAA TGTCAACAGT ACCACAGGAA GTATATTCGA AAAAGATTTG ATGGCATACT TTGACGAAAA TCTAAATAGA
AACTGGAGAG GGAGAGAACA TTGGAAAGTA CGAAACTTTA AGAAAGCAAA CTTAGTGAAT AAAGAATCCG ACCTGTTGGA AGAAACGCGA ACTACTATAG
GAGATACTAC TGACAAAAAC ACAACGGACG ACAAATCGAT GGATACGAAG AAGAAGCATA AACAAAAAAA GGTTCTGGAA ATTGATTTCT TCAAAACGGA
TGATAGTTTT GAAGACAAAG TCTTTGCCTC AAAAGGAAGG ACAAAGATTG ACATGCCGAT TAAGAACAGA AAGAACAACA CACATTATTT ACTGCCGGAT
GACTTCCATT TTTCCACTGA TAGAATAACA AGATTGTTCA TTAAACCGGG ACAGAAAATG AGTCTGTTCA GTCATAGGAA GCATACCAGA GGCGACGTTA
GTTCGGGGCT TTTTGAAAAA AGCACAGTTT CTGCCAACCA TTCAAATAAC GACATTCCTA CTATTGCAGA TGAGCACTTT TGGGCGGATA ATTACGAAAG
GAAAGAACAA GAGGAAAAAG AAAAGGAGCA GTCTAAAGAG GTTGGTGATG TGGTGGGTGG AGCGCTCGAT AATCCGTTTG AAGATGACAT GGACGGTGTT
GACTTCAACC AAGCTTTCGA AGGAACAGAT GATAACGAGG AGGCCAGTGT GAAACTTGAT TTACAGGATG ACGAAGATCA TAAGTTCCCC ATTCGAGAAA
ATAAAGTTAC TTATTCAAGA GTTTCGAAAA AAGTTGACGT AAGAAGATTA AAGAAAAACG TATGGAGATC GATCAACAAT TTGATACAAG AACATGACAG
TAGGAAAAAT AGAGAACAAA GCTCTAATGA CAGTGAAACC CACACAGAAG ATGAATCAAC AAAGGAGCTC AAGTTTTCTG ATATCATTCA AGGTATAAGT
AAAATGTATT CGGATGATAC ACTAAAGGAC ATTTCAACAA GCTTTTGTTT TATATGCCTT CTACACTTAG CCAATGAGCA TGGGTTGCAG ATAACTCATA
CCGAAAACTA TAATGACTTG ATAGTGAATT ATGAGGATCT AGCGACAACA CAGGCAGCGT CATAG