Sign In

gene : SCS22

Sequence Viewer

Annotation Tags

ID gene153
Name WN66_00152
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_00152
standard_name SCS22
Note YBL091C-A~SCS22~Verified
description Protein involved in regulation of phospholipid metabolism; one of 6 proteins (Ist2p, Scs2p, Scs22p, Tcb1p, Tcb2p, Tcb3p) that connect the ER and plasma membrane (PM); regulates PM PI4P levels by controlling access of the Sac1p phosphatase to its substrate, PI4P; human VAP homolog; similar to D. melanogaster inturned protein; SWAT-GFP and mCherry fusion proteins localize to the cytosol; SCS22 has a paralog, SCS2, that arose from the whole genome duplication
Dbxref SGD:S000007228
gbkey Gene

Location(s)

Start Position 60061
End Position 60676

Sequence: 616bp

Add 1kb Flanking
ATGAGAATAG TGCCAGAAAA GCTGGTGTTC AAGGGTATGT TTGACGAGAA TTGCTAGTGT GCGGGAAACT TTGCTACCTT TTTTGGTGCG ATGCAACAGG
TTACTAATAT GTAATACTCC AGCTCCCCTT AATAAACAAT CAACAGAGTA TATAAAGCTC GAGAACGATG GTGAAAAGAG AGTTATATTT AAAGTGAGGA
CTAGTGCTCC CACAAAGTAT TGTGTGAGGC CCAATGTGGC CATCATAGGT TCTCATGAAA GTGTAAATGT CCAAATTGTT TTCCTTGGAT TACCCAAGTC
AACCGCTGAC GATGAAATGG ACCAAAAACG AGACAAATTC TTGATCGTTA CACTTCCTAT CCCGGCAGCT TACCAAAACG TGGAGGATGG CGAGCTGTTG
TCCGATTGGC CTAATCTGGA AGAGCAGTAC AAAGATGACA TAGTCTTCAA GAAGATCAAA GTATTTCACT CCGTGTTACC GAAAAGAAAA CCGTCTGGAA
ACCACGATGC AGAATCAGCA AGAGCGCCAT CAGCAGGTAA CGGGCAAAGT CTGAGTTCCA GAGCATTGCT TATCATCGCC GTTATCGCAT TGCTCGTCGG
CTGGATATAC TACTGA