Sign In

gene : MAP2

Sequence Viewer

Annotation Tags

ID gene154
Name WN66_00153
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_00153
standard_name MAP2
Note YBL091C~MAP2~Verified
description Methionine aminopeptidase; catalyzes the cotranslational removal of N-terminal methionine from nascent polypeptides; function is partially redundant with that of Map1p
Dbxref SGD:S000000187
gbkey Gene

Location(s)

Start Position 60859
End Position 62124

Sequence: 1266bp

Add 1kb Flanking
ATGACAGACG CTGAAATAGA AAATTCCCCT GCTTCTGATT TAAAAGAATT GAATTTGGAG AATGAAGGCG TTGAACAGCA AGACCAGGCA AAAGCTGACG
AGTCAGACCC AGTAGAAAGC AAAAAGAAGA AGAACAAGAA AAAGAAGAAG AAGAAAAGCA ATGTGAAAAA GATTGAATTA CTGTTTCCAG ATGGAAAGTA
CCCAGAAGGT GCGTGGATGG ACTATCATCA AGATTTCAAT CTGCAAAGAA CCACGGATGA AGAATCACGT TATTTGAAAA GGGATCTGGA AAGGGCCGAA
CATTGGAATG ATGTCAGAAA GGGTGCTGAG ATACATCGTC GTGTGAGAAG GGCCATCAAG GACAGAATCG TTCCTGGGAT GAAGTTAATG GATATCGCTG
ACATGATCGA AAATACTACA AGAAAGTATA CAGGTGCCGA AAATTTATTA GCGATGGAGG ATCCCAAATC TCAAGGTATT GGGTTTCCAA CGGGTCTCTC
TCTCAACCAT TGTGCTGCAC ATTTCACACC CAATGCAGGC GACAAAACCG TTCTGAAATA CGAAGACGTG ATGAAGGTAG ATTATGGTGT GCAGGTAAAC
GGTAACATCA TTGATTCTGC CTTTACTGTT TCCTTTGATC CACAATACGA TAACCTGTTA GCCGCTGTAA AGGACGCTAC TTACACGGGT ATTAAAGAAG
CGGGTATCGA TGTGAGATTA ACCGACATCG GTGAAGCCAT CCAAGAAGTT ATGGAATCCT ACGAAGTGGA AATCAATGGT GAGACTTACC AGGTTAAACC
TTGTCGTAAT CTATGTGGCC ACAGTATCGC ACCATATCGT ATCCACGGCG GTAAATCCGT TCCCATCGTC AAAAATGGGG ACACTACAAA AATGGAGGAA
GGTGAGCACT TTGCCATTGA AACTTTTGGT TCTACTGGTA GAGGTTATGT TACTGCCGGT GGGGAAGTTT CTCATTATGC CAGATCTGCT GAAGACCATC
AGGTAATGCC CACGTTGGAC AGCGCCAAGA ACTTGTTAAA AACGATAGAC CGCAACTTTG GGACTTTACC GTTCTGTCGC CGATACCTAG ACAGACTTGG
CCAAGAGAAA TACTTATTTG CGTTGAATAA CTTGGTTAGA CACGGTTTAG TACAGGATTA TCCACCATTG AACGATATCC CCGGATCCTA CACTGCACAA
TTCGAACACA CCATCTTGTT GCATGCTCAC AAAAAGGAAG TCGTTTCGAA AGGTGATGAC TACTGA