Sign In

gene : MRP21

Sequence Viewer

Annotation Tags

ID gene155
Name WN66_00154
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_00154
standard_name MRP21
Note YBL090W~MRP21,MRP50~Verified
description Mitochondrial ribosomal protein of the small subunit; MRP21 exhibits genetic interactions with mutations in the COX2 and COX3 mRNA 5'-untranslated leader sequences
Dbxref SGD:S000000186
gbkey Gene

Location(s)

Start Position 62321
End Position 62854

Sequence: 534bp

Add 1kb Flanking
ATGTTGAAGA GCACGCTGAG GCTTTCAAGA ATCTCTCTCA GAAGAGGTTT CACAACCATC GATTGTTTAC GCCAACAAAA TTCGGATATC GATAAAATCA
TACTAAATCC AATCAAATTA GCTCAGGGAA GCAACAGCGA TCGTGGCCAA ACCTCTAAAA GCAAAACTGA TAATGCAGAT ATTTTATCAA TGGAAATTCC
AATAGACATG ATGCAATCTG CTGGGAGAAT AAACAAGAGG GAGCTTCTAT CCGAGGCGGA AATTGCTAGA AGTAGCGTGG AGAATGCACA AATGAGATTC
AATTCTGGAA AATCTATAAT CGTGAATAAG AACAACCCTG CAGAATCATT TAAGAGATTA AACAGGATCA TGTTTGAGAA CAATATTCCC GGAGATAAAA
GAAGTCAACG GTTTTACATG AAGCCGGGGA AAGTGGCTGA ATTGAAGAGA TCTCAAAGGC ATAGGAAGGA ATTCATGATG GGCTTCAAGA GGTTGATTGA
AATTGTTAAA GATGCCAAGA GGAAAGGATA CTAA