Sign In

gene : TEL1

Sequence Viewer

Annotation Tags

ID gene157
Name WN66_00156
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_00156
standard_name TEL1
Note YBL088C~TEL1~Verified
description Protein kinase primarily involved in telomere length regulation; contributes to cell cycle checkpoint control in response to DNA damage; acts with Red1p and Mec1p to promote interhomolog recombination by phosphorylation of Hop1; functionally redundant with Mec1p; regulates P-body formation induced by replication stress; homolog of human ataxia-telangiectasia mutated (ATM) gene
Dbxref SGD:S000000184
gbkey Gene

Location(s)

Start Position 64515
End Position 72878

Sequence: 8364bp

Add 1kb Flanking
ATGGAGGATC ATGGGATTGT AGAAACTTTA AACTTTCTAT CATCAACAAA AATCAAAGAG AGAAACAATG CTTTAGATGA GCTAACAACA ATTTTAAAAG
AAGATCCGGA AAGGATACCA ACCAAGGCCC TATCTACAAC GGCAGAAGCT TTGGTAGAGT TACTTGCATC TGAACACACA AAATACTGTG AGCTTCTTCG
AAACTTGACA GTGTCAACGA CAAACAAGCT ATCACTTAGT GAGAACAGAC TCTCCACGAT ATCGTACGTT TTAAGATTAT TTGTAGAAAA ATCATGTGAG
AGATTTAAAG TGAAAACGTT GAAGTTACTT TTAGCAGTAG TACCTGAATT AATGGTCAAA GATGGTTCCA AAAGTTTATT GAATGCCGTT TCAGTACATT
TATCGTTTGC TTTGGATGCC CTAATTAAAA GTGACCCTTT CAAACTGAAA TTCATGATAC ACCAATGGAT ATCCTTAGTC GACAAAATTT GCGAGTACTT
TCAAAGCCAA ATGAAATTAT CTATGGTAGA CAAAACATTG ACCAATTTCA TATCGATCCT CCTGAATTTA TTGGCGTTAG ACACAGTTGG TATATATCAA
GTGACAAGGA CAATTACTTG GACCGTAATA GATTTTTTGA GGCTCAGCAA AAAAGAAAAT GGAAATACGA GATTAATAAT GTCATTAATA AATCAATTAA
TTTTGAAGTG CCATTGTTTT AGTGTTATTG ATACGCTAAT GCTTATAAAA GAAGCATGGA GTTACAACCT GACAATTGGC TGTACTTCCA ATGAGCTAGT
ACAAGACCAA TTATCACTGT TTGATGTTAT GTCAAGTGAA CTAATGAACC ATAAACTTCC TTATATGATT GGTCAAGAGA ATTATGCTGA AGAGCTTCGG
TCCGAATCTC TTGTATCTCT ATACCGTGAG TACATTCTAC TGCGCTTAAG TAATTATAAG CCTCAATTAT TTACCGTAAA CCATGTGGAA TTCTCATATA
TTCGAGGTTC AAGGGATAAA AATTCATGGT TTGCATTACC TGATTTTAGA CTTAGAGATA GGGGAGGCAG ATCGGTGTGG TTAAAAATAC TCGGAATTAC
CAAATCATTG TTAACATATT TTGCATTGAA CAGAAAAAAT GAAAATTACT CATTATTATT TAAAAGAAGA AAATGTGATT CGGATATACC TTCTATCCTA
CGAATTTCTG ACGATATGGA CACATTTCTT ATTCATCTTT TAGAGGAGAA CAGCTCACAT GAGTTTGAAG TGCTAGGATT ACAATTGTGC TCATTTTATG
GAACTTTACA AGACTTCACT AAAAGTTTTG CAGAACAGCT GAAAGAACTT CTGTTTTCAA AATTCGAAAA AATCCAATGC TTTAATTGGG TTTGTTTTTC
TTTTATTCCT TTATTATCCC AAAAAGAATG CGAATTAAGC AATGGCGACA TGGCACGCCT ATTTAAAGTT TGCTTACCAT TAGTAAAATC AAATGAATCT
TGCCAGTTAA GTTGTCTTTT ATTAGCCAAC TCCATAAAGT TTTCAAAGCA GCTTTTATCC GATGAGAAAA CTATCAATCA GATATATGAT CTTTACGAAT
TATCCGATAT TTTGGGTCCC ATATTAGTTA CTAATGAATC ATTCATGCTA TGGGGATACC TTCAGTACGT TGGTAAAGAC TTCCAATCTA TGAACGGTAT
ATCGTCCGGT GATAGAATTT TTGAGTGGCT AAAATCAAAG TGGAACCAGT TGCGCGGAAC TGATGCTAAA CAGGATCAGT TCTGCAATTT TATATCCTGG
TTAGGTAACA AATATGACCC AGAGAACCCT TTCAACGATA AAAAAGGCGA AGGAGCTAAT CCTGTCTCAC TATGTTGGGA TGAAAGCCAC AAGATTTGGC
AACATTTTCA AGAGCAGAGG GAATTTCTTT TAGGCGTAAA ACCAGAAGAA AAGTCAGAAT GTTTTAACAC TCCCTTTTTT AATTTACCAA AAATTTCCTT
AGACCTCACA CGTTATAATG AAATTCTTTA CAGATTACTG GAAAATATTG AAAGTGATGC ATTTTCGTCT CCACTACAAA AATTTACTTG GGTAGCAAAA
TTAATACAAA TAGTTGATAA TCTTTGTGGA GATTCCACTT TTTCTGAGTT TATTGCAGCA TATAAGAGAA CAACCTTAAT AACTATTCCA CAACTTAGTT
TTGATAGCCA AAACTCCTAC CAATCATTTT TTGAGGAGGT TTTATCGATA CGGACCATAA ATGTAGACCA TTTAGTGCTT GACAAAATTA ATATGAAGGA
AATCGTTAAT GATTTTATCA GGATGCAAAA AAACAAATCT CAAACAGGAA CTTCTGCCAT CAATTACTTC GAAGCCTCTT CAGAAGACAC TACCCAGAAT
AATAGTCCGT ACACAATTGG AAGTAGATTT CAGAAGCCTC AGCACTCCAC TATAGATAAA GCAGTGCGAG CTTACCTATG GTCTTCAAGA AATAAATCCA
TTTCAGAGCG TTTGGTAACC ATATTGGAAT TTTCTGATTG CGTTAGCACA GATGTATTTA TATCTTATCT TGGCACTGTT TGCCAGTGGT TAAAACAAGC
AATCGGGGAG AAATCTTCTT ACAACAAAAT CCTGGAAGAA TTCACTGAAG TCTTGGGTGA AAAATTGCTT TGCAACCACT ATAGTTCTTC CAATCAAGCT
ATGCTTTTAC TTACATCTTA TATCGAAGCA ATAAGACCTC AATGGTTATC TTACCCCGAG CAGCCTTTGA ATTCGGACTG TAATGATATC CTGGACTGGA
TCATATCAAG ATTTGAGGAC AATTCTTTCA CTGGTGTGGC CCCTACGGTC AACCTTTCTA TGCTGCTGCT TAGCCTACTT CAAAATCATG ATCTTTCCCA
TGGATCAATC AGAGGTGGGA AGCAGAGAGT CTTTGCAACT TTTATTAAAT GCCTGCAAAA GCTAGACTCC TCCAATATTA TTAACATAAT GAACAGTATT
TCGAGTTATA TGGCCCAAGT GAGCTATAAG AATCAAAGTA TCATATTTTA TGAGATTAAG AGCTTATTTG GTCCGCCTCA GCAAAGTATT GAAAAGTCCG
CTTTCTACTC TCTTGCAATG TCCATGTTGT CTTTGGTGTC TTACCCAAGC TTAGTTTTTT CTTTGGAGGA TATGATGACA TACTCTGGCT TCAATCATAC
TCGTGCGTTT ATCCAACAAG CTCTGAACAA AATTACGGTC GCTTTTCGCT ACCAAAACCT TACAGAGCTC TTCGAATATT GTAAGTTTGA TTTGATTATG
TACTGGTTTA ACAGAACAAA AGTCCCTACT TCTAAATTGG AGAAAGAATG GGATATATCT CTTTTTGGAT TTGCCGATAT TCATGAATTT TTAGGAAGAT
ACTTTGTAGA AATTTCTGCA ATCTACTTTT CTCAAGGTTT CAACCAAAAA TGGATCTTAG ACATGTTACA CGCGATTACT GGAAACGGTG ATGCTTATCT
GGTGGATAAC AGCTATTACT TGTGTATTCC ACTTGCCTTT ATCAGTGGCG GTGTGAATGA ACTAATATTT GATATATTGC CCCAAATATC AGGTAAAACA
ACAGTAAAAT ACCATAAAAA ATACCGTCTA CTGATGTTAA AGTGGATCAT AAGATTTACT GATTTGGGCT CACTTACTGA ACTTAGATCG ACTGTTGAAA
AATTATTCCC AACTTCATAC CTTTCGCCAT ATTTATTTGA AAATTCCAGT GTTTCAATGA GGTATCAATA CCCACTTCAT ATACCCTTGG CATTAGGAGC
AACCTTAGTT CAGACGCAGT TTGCTCATGA AAAGAACAAC ACACAGGAAT TCAAGCTTTT GTTTTTATCG GTTATTACAG ACCTTGAAAA GACATCGACT
TACATAGGAA AACTGCGATG TGCAAGGGAG TTAAAATATC TTTTTGTGTT GTATGAGAAT GTACTTGTAA AATCATCAAC TTTAAACTTC ATCATAATTC
GGCTTTCAAA ATTCTTAATA GATACACAAA TTCACGATGA AGTAATAACA ATTTTCAGCT CATTGTTAAA TCTGGCTGAC AAAAATACGT TTGAAATAGA
GCCATCTCTG CCCAATTTAT TTTGCAAAAT ATTCATTTAT TTGAGGGAAA ACAAACAGCT CAGTCCATCC TTCCAGCAGG CTATAAAGCT ACTAGAGCAT
CGGGATCTCA TCAAAGTAAA AACTTGGAAA TACTGCCTTG ATGCAATATT CGGAAATATA GTCCAAGATG ATATTTATGA AAATACGGAA CTTTTGGATG
CTAGTGATTG TGGCGTAGAC GATGTTGTAT TGGTTTCTTT ACTCTTTTCT TATGCCAGGA GACCGGTAGC TTCAAAAATC GGTTGTTCGC TTTCCAAAGC
TGCTGCAATT AACATTTTGA AACACCATGT TCCAAAGGAA TATTTGAGTA AAAACTTCAA ACTATGGTTC GCTGCTCTTT CAAGAAGAAT TTTACAGCAA
GAAGTTCAAA GAGAGAGATC TACAAACTTT AATAATGAAG TTCATTTGAA AAACTTTGAA ATGGTATTTT GCCATCCCGA ACAACCACAT ATGATATACC
AACGTATTTC GACCTTCAAT AAAGAAGCTG AGTTATATGA TTCTACTGAA GTGTTTTTTA TTTCTGAGTG CATTCTAACG TACCTAGTGG GCTACTCAAT
GGGAAATAGC GAAAGTGAAT TTTGTTTTAG GGATAACATA ATGAACGAGA ACAAAGATAA AGTTGCTCCA TTGGATAAGG ATGTACTGAA TGCTATATAC
CCGTTGGCAA ACAATTTTGG GATGGAATCA TTCATATGCG ATACTTATTT GTCAGTGAAC GAACCCTACA ACTGCTGGCT AAGCAAATTC GCCCGTAGTT
TGATTCACCA AATATCATTT AATATACCTC CTATTGTTTG CTTGTATCCT TTATGCAAAG GATCAACAGC TTTTTGTGAA TTAGTACTTA CTGACCTCTT
TTTTCTTTCA ACGACTTACG ATCCGAAAAG CTGTTTGAAT TGGAGCAATC GAATATTCAC TCAAATAGCA ATGTTGCTGC ATGTTAAAGA TTCTGAGATA
AAGCTAAAGA TGCTTCTCAA TGTAATTAAA ATGATTAGGA TGGGTTCTAG ATGCAAGGAA CGAAACTGTC TGCGCATATA TTCTAGCTTA GATTTACAAG
AAATATGTCA AATTTCTCTT AAAATAGAAG AGTTCAAGTT TGGCTATTTG TTATTTGAGG AAATGAACAT GCCAAACATA AGAGAAATGA ATATAAATAC
ACTTCAGAAG ATTTACGAAT GCATAAATGA CGGCGATTTT TTAGCAGGTT TACCTGTTCC ACACTCAATA GAGGGTGTTT TGAACTCTAT CAATAGAATT
GACTCAGATA CGTGGAAACG TTTTCTTTTC AACAACGCCG ATTTTGATGC CAATTACACT ACTTCACTAG AAGAGGAAAA GGAATCATTA ATCAAGGCCA
CAGAAGATAG CGGTTTCTAC GGGTTGACAA GCTTATTGGA AAGTAGACTT TCTGGATCCA GTGATGTTTA CAAATGGAAT GTAGAATTGG GAGACTGGAA
GCTATTGACT CCAAAAGTTG TTGATTACAA AGCCAAAGGT TTATACTATG CCATAAAAAA TTTACCACAG GACGTTGGTT TTGCTGAAAA AAGTTTAGAA
AAATCCTTAT TAACTATTTT TGATTCTCGA CAACATTTTA TTAGCCAAAC TGAATGGATG GATACTCTGA ACGCGATTAT TGAATTTATA AAAATAGCAG
CAATCCCTCA GGACGTTACT TCCTTCCCGC AAACATTGAT GTCTATTATG AAGGCCGATA AGGAGAGACT GAATACAATA GACTTCTATG ATCACAAAAC
AACGTTAAAG AGTAGACATA CTTTAATGAA TGTGCTCTCG AGGAATTCAT TAGATGAAAA CGTAAAATGC TCGAAATATT TACGCCTTGG ATCCATTATT
CAGCTTGCTA ATTACGTTCA GCTGGCAATT GCCAATGGTG CGCCTCAAGA TGCGTTACGA AATGCCACTC TAATGAGCAA AACAGTGAAG AATATTGCAA
AATTATACGA TGATCCCTCT GTAGTATCTC AAATTGAGAA ATTGGCAAGT TTCACATCTG CTAATGCCCT CTGGGAGTCT CGAGAGTACA AGGCACCTGT
AATGATAATG AGAGATCTTT TAGCTCAAAA TGAGGAGAAT ATTAGCGAAA GTATCCTTTA TGACGATTTT AAGCTACTCA TTAATGTGCC TATGGACCAA
ATTAAAGCTC GACTAGTTAA ATGGAGCTCA GAATCAAGGC TTGAATCAGC TGCTGCAATA TATGAGAAAA TCATTGTCAA TTGGGATATA AATGTCGAAG
ATCATGAATC ATGTTCTGAT GTTTTCTACA CACTCGGAAG TTTTCTGGAT GAACAGGCAC AAAAGTTACG ATCAAATGGA GAAATCGAAG ATAGAGAACA
TAGGTCATAT ACTGGAAAAT CTACCTTGAA AGCTTTGGAG CTGATATATA AAAACACAAA ATTACCAGAA AATGAAAGAA AAGATGCGAA AAGGCATTAT
AATCGTGTCT TGCTACAATA TAATAGAGAT TCTGAAGTAC TAAAGGCACT GCTTCTTCAA AAAGAAAAAT TTTTATGGCA TGCACTCCAT TTCTATCTCA
ATACCTTAGT TTTCAGCAAC AGATATGATA ATGACATTAT TGATAAGTTT TGTGGTTTAT GGTTCGAGAA TGATGACAAT AGCAAGATCA ATCAATTACT
ATATAAAGAA ATTGGAACAA TACCGAGCTG GAAGTTTTTG CCCTGGGTCA ATCAGATTGC GTCAAAAATA TCTATGGAGG AGAATGAATT TCAAAAGCCA
TTGCAACTAA CCATGAAACG ACTTCTTTAC AAACTACCGT ATGACTCCCT TTATTCAGTG ATGAGCATAC TACTATATGA AAAGCAATCC AATAAGGACA
CCAACATATC CCAAAAAATT CAAGCTGTCA AAAAGATTCT TTTAGAATTG CAAGGATATG ACAAGGGTGC CTTTGCGAAA AAGTATTTAC TTCCTGTGCA
AGAGTTTTGC GAGATGTCTG TAGAGTTAGC TAATCTTAAG TTTGTGCAAA ATACGAAGAC GTTACACTTA GCTAATTTGA AGATTGGCCA ATATTGGCTG
AAACAGCTAA ACATGGAGAA GCTTCCCCTA CCGACCAGTA ATTTTACAGT CAAAAGTTCT GCTGATGGAA GAAAATCCCG CCCTTATATT GTATCCGTCG
ATGAAACAGT AGGCATTACT ACCACAGGAT TGTCCCTGCC GAAAATAGTC ACCTTCAACA TCTCAGATGG TACAACGCAG AAAGCTTTGA TGAAAGGAAG
TAATGATGAT TTGAGACAAG ATGCAATTAT GGAACAAGTG TTTCAACAAG TTAATAAAGT TCTACAAAAT GATAAAGTAT TAAGAAATCT AGATCTGGGT
ATTAGAACAT ACAAAGTGGT TCCATTAGGA CCAAAGGCAG GAATCATTGA ATTTGTCGCA AATTCTACAT CATTACATCA AATTTTGAGT AAGCTACATA
CCAACGATAA GATAACCTTC GATCAGGCAA GAAAAGGCAT GAAAGCAGTT CAAACAAAAT CAAATGAAGA GAGGCTGAAA GCTTATTTAA AAATCACTAA
TGAAATAAAA CCGCAGTTAA GAAACTTTTT TTTTGATTCC TTTCCCGATC CGTTGGATTG GTTTGAAGCT AAGAAAACGT ACACAAAAGG TGTCGCAGCT
AGCTCTATCG TTGGATACAT ATTAGGCCTC GGTGATAGGC ACTTGAACAA TATCCTGCTT GACTGCTCAA CAGGGGAGCC TATTCATATA GACCTGGGAA
TTGCGTTTGA TCAGGGAAAA TTACTCCCCA TTCCAGAGTT GGTCCCTTTC AGATTAACTA GAGATATCGT TGATGGATTT GGAGTCACAG GCGTGGATGG
CCTATTCAGG CGGAGTTGTG AAAGAGTTTA CGCAGTATTA AGAAAAGATT ATGTCAAGGT GATGTGTGTT TTGAATATCT TAAAATGGGA TCCCCTTTAT
TCCTGGGTAA TGTCACCAGT TAAAAAATAC GAACACTTAT TTGAAGAAGA ACATGAAATT ACAAATTTCG ATAACGTCAG CAAGTTCATA AGTAACAACG
ACAGGAACGA AAACCAAGAG TCTTATAGGG CCCTTAAAGG TGTAGAAGAG AAGCTTATGG GTAATGGACT AAGTGTAGAG TCTAGCGTAC AAGATTTGAT
TCAGCAAGCC ACGGATCCAT CAAATTTGAG TGTTATATAT ATGGGATGGT CACCTTTTTA TTAA