Sign In

gene : -

Sequence Viewer

Annotation Tags

ID gene159
Name WN66_00158
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_00158
Note YBL086C~Uncharacterized
description Protein of unknown function; green fluorescent protein (GFP)-fusion protein localizes to the cell periphery
Dbxref SGD:S000000182
gbkey Gene

Location(s)

Start Position 74709
End Position 76109

Sequence: 1401bp

Add 1kb Flanking
ATGCCATTTA ATCATAATAG CAAGGCAAAA AGACCAAAGT TTCTACTGGA CCTGCAAATC AAAGAATTGG TAAATATTCC TCAATCTTCT GGCTATTGCT
ACACGAAATG GCGTTTGAAG GATGGAACAG GTACGTCGGG ACACAAAGTG GCTCTGGACG GTGAGCATCA AACCACTTCG ACCCAGAGTA GAGGTACAAC
AAAACACGTG CATGTGCAAC ACCATAGAGC ACAATGGAAT TATTCATTAG ACAAACCAAT CCTGGTGAAG CTCCACTTGG ATAAAAACGG CAGATTCTTG
AAGAAAATTT TGGTGTTGGA TGTTTTTTTT GAGTTTGCTG ATGCGAATTC CTCGTTGACT TCTAGTTCTA GTCCCAATGG CAAAGTGAAG AAAACGACCT
ATGCTAACGC CACTGCACTA ACGGCCACAG GAAACAATTC ATATTCTCAA AAGATAACGG GTAAACTTCT ATTGGGAACA GTAGACATAG ATATAACAGA
ATACGTCAAA GAAGACGAAA CTCCCACAAC AAACAGATTT CTCCTAAAGC ACTCAAAGGT CAATTCTATA ATCAACGTCT CATTGCAGTT GAAGCTAGTT
AGGGGCTCTT ACGAAGATTT CAACATTTCC AAATCGTTTA CTAATGGCCA GCTCGCTAAT TACAGGCCAG GAATAAATAC TATACTGGAT AACACGTCTG
AACTATCTAG CCCCACATCA ACAACAAACC AGATGTCACC CAAGAATACA TTCTCCAATT TTAACGGAAT TGGAACAACT GTAGCGAAAC CCAGTACAAA
TGCGACAGGA AACAGCACAA GTATTAAATC ACCGACTTCT ACCAACCACA AGAGTAGCGA AATGACAACA AAGCCAGGGC TGTCAACAAC AATATCTTCC
TCTATGAGCC CACTGATTGA GAGCTTGTAC CAGAAAACGT TTAAATTACC GTGGGATCCT CGACCAGGTG AATTTACGCC AAGAGAATGC GTGGAAGATA
TTTTACAAGG CGGAAACGGT TGGGCTAAGA ACGAGAAGGG CATAAATTTA ATCGATTTAC AGGCATTGAG ATTGAACGAA ATGGAAGAAG AGTACTACAA
TCCAAATTAT GGCAATAACC TTGGGAACAA GGCAAGTAGT TGGCCTCCAA ATCCAGGCGA TGACGGCTAC AGCACAATGG GCAAAAGAGA GTATTTGGAG
AAAAAGCAGA ATTGGAGTCA TATGTCGCGA GCACAACGTG CAAAACTGAG GACTCATAAT GACGAGGATA ACGAAAATAC GGCTAATGAT AAAGGGAGTG
ACAAGGATAA TAACTTTGTC GAAGACAATA ACCCCACGGA CTTTTTAACA GATAGAATAA GAGAAAACAA AAACTGGTCT ATAATAACCC CATCAGGCTA
A