Sign In

gene : CDC27

Sequence Viewer

Annotation Tags

ID gene161
Name WN66_00160
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_00160
standard_name CDC27
Note YBL084C~CDC27,APC3,SNB1~Verified
description Subunit of the Anaphase-Promoting Complex/Cyclosome (APC/C); APC/C is a ubiquitin-protein ligase required for degradation of anaphase inhibitors, including mitotic cyclins, during the metaphase/anaphase transition
Dbxref SGD:S000000180
gbkey Gene

Location(s)

Start Position 80674
End Position 82941

Sequence: 2268bp

Add 1kb Flanking
ATGGCGGTAA ATCCTGAGTT AGCACCGTTC ACCCTCTCGA GAGGAATCCC CAGCTTTGAT GATCAAGCTT TGAGCACCAT CATACAGCTT CAGGACTGCA
TTCAGCAGGC TATTCAGCAG TTGAACTACA GTACCGCAGA GTTTTTGGCC GAACTGCTCT ATGCTGAGTG CTCCATTCTC GATAAATCAA GTGTTTACTG
GTCCGATGCG GTATATCTAT ATGCACTTTC GCTGTTTCTG AATAAAAGCT ACCACACTGC GTTCCAGATA TCCAAAGAAT TCAAGGAGTA TCATCTTGGT
ATCGCTTACA TATTCGGCCG TTGTGCTTTA CAGCTTTCGC AGGGAGTTAA CGAAGCTATC CTCACTCTTC TCTCAATAAT AAATGTATTT TCTTCGAACA
GCAGTAATAC GCGCATAAAT ATGGTGTTGA ATTCTAATCT CGTCCATATT CCCGATTTGG CCACTTTGAA TTGCCTGTTA GGCAATCTTT ATATGAAACT
GGACCATTCT AAGGAGGGAG CATTTTATCA TTCTGAAGCA TTAGCCATTA ATCCTTACCT TTGGGAATCT TACGAAGCGA TTTGTAAAAT GAGAGCTACC
GTGGATCTCA AAAGGGTTTT TTTCGACATT GCAGGGAAAA AAAGTAATAG TCATAATAAT AATGCAGCTT CATCGTTTCC GTCTACATCA CTATCGCATT
TCGAACCTCG TTCACAACCT AGCTTATATT CAAAAACAAA CAAAAACGGC AATAATAATA TCAATAATAA TGTTAATACA CTGGTTCAGT CGTCTAATTC
TCCCCCTTCT ACATCGGCAT CTTCTTTTTC TTCCATTCAG CATTTCTCAA GGTCACAGCA GCAACAAGCG AACACATCAA TAAGGACCTG CCAGAACAAA
AATACTCAAA CTCCTAAAAA CCCTGCAATC AACAGTAAGA CGTCTTCTGC GCTACCAAAT AACATTTCCA TGAACTTAGT GTCTCCATCC TCCAAACAGC
CTACAATAAG CTCGTTGGCC AAAGTTTATA ACAGAAACAA ACTTTTAACG ACTCCTCCAT CGAAACTGTT AAATAACGAT AGGAACCACC AAAATAACAA
TAATAATAAT AATAATAATA ATAATAATAA TAATAATAAT AATAATAATA ATAATATTAT AAATAAAACA ACTTTCAAAA CTCCAAGAAA CTTATATTCC
TCAACAGGAA GGTTAACAAC TTCCAAGAAA AATCCAAGGT CTTTAATAAT CAGTAACTCA ATACTAACGA GTGATTATTC AATTACGCTG CCTGAAATCA
TGTATAATTT CGCTTTAATA TTAAGGTCGT CATCACAATA CAATTCGTTC AAGGCAATAA GACTGTTCGA GTCTCAAATC CCATCTCATA TTAAAGACAC
AATGCCATGG TGTCTAGTGC AATTAGGAAA ACTTCATTTT GAGATCATTA ATTATGATAT GTCCTTAAAG TATTTCAATA GATTGAAAGA CCTACAACCG
GCAAGGGTAA AAGATATGGA AATTTTTTCT ACTTTGCTGT GGCATTTGCA TGACAAGGTT AAATCTTCAA ATTTGGCAAA TGGGCTAATG GATACAATGC
CTAATAAGCC CGAAACATGG TGTTGTATAG GTAATTTGCT ATCATTGCAA AAGGATCATG ATGCCGCAAT AAAAGCCTTC GAAAAAGCTA CTCAGTTAGA
CCCAAATTTT GCATACGCGT ATACTTTGCA AGGTCATGAA CATTCTTCCA ACGATTCTTC GGATTCTGCC AAGACATGCT ATAGAAAGGC GCTAGCTTGT
GATCCTCAGC ATTACAATGC ATATTACGGA TTGGGTACGA GCGCTATGAA ATTAGGTCAA TATGAAGAAG CGTTGTTATA TTTTGAAAAG GCAAGGTCAA
TTAATCCCGT CAATGTTGTG TTAATCTGTT GTTGCGGTGG TTCTTTAGAA AAGCTGGGCT ATAAGGAAAA GGCTCTACAA TATTATGAAC TAGCATGTCA
TTTGCAACCG ACTTCCTCGC TATCCAAATA TAAGATGGGC CAGTTGCTCT ATTCCATGAC AAGATATAAT GTTGCTTTGC AAACTTTTGA AGAATTGGTG
AAACTCGTTC CTGATGATGC CACAGCGCAT TATTTGCTGG GTCAAACATA TAGAATAGTT GGGAGGAAAA AAGATGCAAT CAAGGAGCTA ACTGTTGCTA
TGAATTTGGA TCCAAAGGGT AACCAAGTTA TCATCGATGA ATTACAAAAA TGTCATATGC AAGAATAA