Sign In

gene : PET112

Sequence Viewer

Annotation Tags

ID gene164
Name WN66_00163
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_00163
standard_name PET112
Note YBL080C~PET112~Verified
description Subunit of the trimeric GatFAB AmidoTransferase(AdT) complex; involved in the formation of Q-tRNAQ; mutation is functionally complemented by the bacterial GatB ortholog
Dbxref SGD:S000000176
gbkey Gene

Location(s)

Start Position 86569
End Position 88194

Sequence: 1626bp

Add 1kb Flanking
ATGTTGCGGC TTGCACGTTT TTATTCTTTG GCCAGAACCA AAGCCATACA TAGTCACGGT GCACCCTTCA GGCCGGAATA TGCATTGAAG TGTGGATTGG
AGATTCATAC TCAATTGAAC ACCAAAAACA AGCTTTTTTC ACAATCAACG AATAGCGCCA CATCTCTGGT GGATGCACCA AACCATCATA CTAGTTATTA
TGACATAGCT CTACCGGGAA CGCAGCCGGT TTTGAATCTG GAAGCAATCT TGTTCGCCAT GAAACTATCC TTGGCACTGG GTTCTCAAGT GAATAGCATA
TCTCAGTTTG ATAGGAAGCA TTATTTTTAT GGAGATCAAC CTCAAGGCTA TCAACTGACG CAGCACTACA GGCCGTTTGC TCGGGGTGGG AAGATCAATC
TGTCTAAGGA ATTGGATGAT ATCGATGAAT CAACCAAGGA AATCGGTATC TTACAGTTGC AGATAGAGCA GGACACGGGG AAGTCACACT ATACAGAGAC
AGATAAAGAC GTTATTACTT TGGTTGATTT AAATAGGTCG AACGTCCCGC TTATCGAATT GGTAACTAAA CCAGATTTCA GTGATATTAA ACAGGTTAGA
GCGTTTATTA AAAAATATCA GAATTTGGTA CGTCATTTGC ACATTTCCTC TGGGGACCTG GAAACGGGCG CCATGCGAGT GGACGTTAAC CTCTCAATTA
ATGAATATGC ACGCGTTGAG TTGAAGAATT TACCCAATAC TAGTTCCATC ATCAATGCAA TCAAGTACGA ATATCAGCGG CAAGTTGAGT TGATTTCTGT
GGGTGACACT AGCTCACTGA TGGAGCCAGA AACAAGGGGC TGGACAGGCT CATCAACGGT GAAGTTGAGA AGCAAAGAAA CCACGATCGA TTACAGGTAC
ATGCCTGATC CAGAATTGCC GTATATCAAC CTCGCACCAG ACGTTATCAG TGGTGTGAGA GGGTTGATGC CCCAATTACC GGACGATATA ATGAGAATTC
TTATGAAGAA ACCCTATCAA TTATCATTGA AGGACGCCAA GATTCTGACT TATAATAGTA ACCAAAACGA TATGTACAAT CATGAGGCGT TGAGATCGTA
CTACTTAGGC ACCTTCCGTG AATTTTCCAA GCTTGCTGGT GAACGTAGTA ACGCGAAATT ACCTACGAAT TGGATAATCC ATGAATTCTT GGGAGATTTG
AACAAGCTAC AAATTCCATT GGCCAAAGCA AAAGAAATTT TGCCTCCTCC GGTTTTCGCC CAGTTTTTGA AGTTATTGCA TGAAGAGGTT ATATCCGCAA
CTAGTGGTAA AATGTTACTG TTTCACATAT TGGAAAATTT CAAGCAGAGT AACTGCCAAG ATTTGTCTAT TCCAGATTTT TCAAAACTAA TCGAGAAATT
TGAATTGCAT GCGATTAATC AGGTCGACCC TCAAGAATTG ATGGATCTCT GTAATGATGT CATTGCACAG CACACAGATG ACACTTTTAT ACGGAACCTG
GTTACTGGTA AAAAGAAGTC CTCTTTAAAA TTCCTAATTG GACAAGGAAT GAGACGAAGC CAGGGACGTA TAAAGGCAAA CGAATTCGAG AAAAAATTCA
AAGAGATCTT AAATATTCAA TGGTAA