Sign In

gene : NUP170

Sequence Viewer

Annotation Tags

ID gene165
Name WN66_00164
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_00164
standard_name NUP170
Note YBL079W~NUP170,NLE3~Verified
description Subunit of inner ring of nuclear pore complex (NPC); contributes to NPC assembly and nucleocytoplasmic transport; interacts with genomic regions that contain ribosomal protein and subtelomeric genes, where it functions in nucleosome positioning and as a repressor of transcription; both Nup170p and NUP157p are similar to human Nup155p; NUP170 has a paralog, NUP157, that arose from the whole genome duplication
Dbxref SGD:S000000175
gbkey Gene

Location(s)

Start Position 88759
End Position 93267

Sequence: 4509bp

Add 1kb Flanking
ATGTTTCAAA GTTTTTTCCA CAACAATGGG CCCGCTGCTG CCGGTGAAAC GTTTTCAGAT AGCAGATCGT ACCCTTTAAC GAATCATCAA GAAGTACCCA
GGAATGGACT GAATGAGTTG GCCTCATCTG CAACCAAGGC GCAACAACAA CCTACACACA TATTAAACTC ATATCCAATT ACCGGGTCCA ACCCACTCAT
GAGGGCAAGC GCAATGGGGG CGACCTCTGG CAGCATCAAT CCTAATATGT CCAACATGAA TGAGCACATT CGTGTTTCCG GGATGGGGAC TTCTAAGCCC
CTGGACTTAG CGGGAAAGTA CATTGACCAT CTACAACATA AAGATAGTAA CACTCCCGTA CTCGACGAAC GATCTTATTA TAACAGCGGG GTAGATTATA
ACTTCAGCAG AGAAAAAAAC GGCTTAGGAG CGTTTACTCC ATTTGAAAAG CAAGATGTGT TCAACATTCC GGACGAGATT TTGCATGAAT TTTCCACTTC
ACAGACAAAA ACTGATATGG GTATTTTCCC GGAGTTAAAT CGATGTTGGA TAACTATTGA TAATAAACTG ATACTCTGGA ATATTAACAA TGACAATGAG
TATCAGGTGG TAGATGATAT GAAGCATACC ATTCAAAAAG TCGCCTTGGT AAGACCTAAG CCAAACACCT TTGTGCCTGC CGTGAAGCAT CTACTTTTGA
TAAGCACGAC AATGGAGCTT TTCATGTTTG CTATTTCCTT AGACAAAGCC ACCAACGAAC TCAGTGTATT CAATACACAT CTATCAGTCC CTGTACAAGG
CATTGATGTA ATAGACATTG TGTCTCATGA AAGATCGGGT AGAATTTTCT TCGCAGGCCA AGCCAGTGGC CTGAATATCT GGGAGTTGCA CTACTCAGGT
TCCGATGACT GGTTCAATAG TAAATGTAGT AAGGTCTGTC TGACAAAGTC TGCCCTATTA AGTCTTCTAC CTACTAACAT GTTATCGCAG ATTCCAGGTG
TTGATTTTAT TCAGGCTTTG TTCGAAGATA ATTCTAACGG TAATGGCGGA TTTTCTCAAG AGACCATCAC GCAACTAACT ATTGACCAAC AAAGAGGAAT
CATCTATTCA TTATCCTCCA AATCCACCAT TAGAGCATAC GTAATAACAG AAAAATCACT GGAAGGACCC ATGTCAATTG AGCCTGCCTA CATCAGTAGG
ATCATAGGTA CCACGACGGC AAGGGCAGCA CCGATTTTGG GCCCCAAATA CCTAAAAATT GTCAAGATAA GCTCTGTTGC ACCAGAAGAA AACAACAATT
TGTTTTTAGT TGCTTTAACA GTAGGTGGTG TGCGTTTGTA CTTTAATGGT TCCATGGGCA GATTTAACAT CGAAGCTTTG AGGTTAGAAT CGATCAAGTT
CCCCCCTAGT TCTGTAACTC CTGAAGTCAT CCAACAAGAA TTACTACATC AACAACAGGA ACAGGCGAAG AGAAGCTTTC CTTTCTTTTC AAATCTAATG
TCTTCCGAAC CAGTCCTCTT AAAATTCCAA AAGAAATCAT CTGTATTACT AGAGACTACA AAAGCAAGTA CAATTATTTC CCCAGGCATA TTTTTTTCCG
CTGTGATCAA ATCATCTCAG CAAACTCATC AACAAGAAAA AAAAGAGAAC TCATCTGTTA CTGGAACGAC CGCTACCGCA GGGTCTAAAA CTGTCAAACA
ACAGCCAGTT ACTTTACAAC ATAAGCTTTT CGTTAGTGTT CCAGATTATG GTATCTTGAA AACACACGGT AAGTACGTTG AAAATGCCAC GTTTTTGGAA
ACTGCGGGCC CAGTTCAACA AATTATTCCC TTATCGGGGT TGTTTAATGC AACGACAAAG CCACAAGGAT TTGCTAACGA ATTTGCGACA CAGTACACAT
CAGAAACTTT AAGGGTAGCA GTTTTGACGA GCACTTCTAT CGAAATTTAT AAATATCGTA CTCCTGATGA AATTTTTGAG GATCTAATCG ATAATCCGCT
GCCATTCGTC TTAAATTATG GTGCCGCGGA AGCTTGTTCC ACTGCATTGT TTGTTACTTG CAAATCAAAT AAATCTGAAA AATTAAGATC TAATGCCCTG
ACTTTTTTAA CTATGGGTAT TCCTGGCGTT GTTGACATCA AACCTGTCTA CAACCGTTAT TCTGTATCTA CAGTATCCTC TTTATTGTCA AAGCCCACTT
TATCAACCGC AACAACTAAT CTCCAACAAT CAATAACTGG CTTTAGTAAA CCCTCCCCTG CAAGCAAGGA AGATTTTGAC TTAGATGACG TAATATTATC
CCCCAGATTT TACGGTATTG CATTATTGAT TACCAGACTA CTTCGAGATA TTTGGGGGAG ACATGTCTTC ATGACTTTTA CAGATAATAG GGTGACATCC
CATGCTTTCA TTTCTTCTTC TGATCCAATC ACTCCATCTA TTAATAACCT AAAAAGTGAT GAAATTTCAC AAAATAGGAA CATAATATCA AAGGTTTCTA
TTTCCAAGGA TTGTATCGAG TACTATCTAT CTTCAATTAA CATTTTAAAT GAATTTTTCA TCACTTATGG TGATTCAATT TCCCAAATAT CAGCTCCCTA
CGTATTAGCG AACAATTCTA ACGGCAGGGT TATTGATAAA ACAGAAGAAG TTGCAAACCA AGCGGAAAGT ATAGCGATTA ATGCGATGAT CAAAATGGTA
CAGTCCATAA AGGAAGGTCT ATCATTCTTG AACGTTTTAT ACGAGGAAAG CGAAGTCGAA GGATTCGACA ACCAATACCT TGGTTTCAAG GATATAATCA
GTTTTGTAAG CTTGGACGTC CAAAAAGATT TAGTCAAACT AGATTTTAAA GATTTATTTG CTCCAAATGA CAAAACAAAA TCATTAATTA GAGAAATTTT
ATTATCCATC ATCAATAGGA ATATCACCAA AGGTGCGTCG ATAGAGTATA CCGCAACAGC TTTACAAGAA CGCTGTGGAT CATTCTGCTC TGCAAGTGAT
ATATTAGGAT TTAGAGCCAT TGAACATCTT AGAAGGGCTA AAGAAATTGG CTTGCGCAAC TATGATTCTC TAAACTATCA CCTGAAAAAT GCTACTGCTT
TACTTGAACA AATTGTGGAT GATCTTTCTA TCGAGAAACT GAAAGAAGCT GTATCAATGA TGCTGAGTGT AAATTATTAC CCAAAATCTA TTGAATTCTT
ATTGAATATT GCCAACTCTA TGGACAAAGG CAAACTAGCT TGTCAATATG TGGCAAATGG ATTTTTAGAA AATGATGATA GGAAACAATA TTACGACAAA
CGTATCTTAG TTTATGACCT AGTTTTGGAT ACTTTAATAA AAGTAGACGA ACTTGCCGAA AAAAAACAGT CATCAAAAAC TCAAAACCAA ATTTCGATAT
CGAATGACGA TGAAGTGAAA CTGAGACAAG AAAGTTATGA AGCCGCCCTA AAATATAACG ATAGATTATT CCACTATCAT ATGTATGATT GGCTTGTGTC
TCAGAACAGA GAGGAAAAAC TATTAGATAT TGAAACTCCA TTCATACTCC CTTATTTAAT GGAAAAGGCA GGTAGTTCAT TGAAGATATC TAATATACTC
TGGGTCTATT ATTCAAGAAG ATCTAAATTT TTCGAATCTG CTGAAATTCT TTACCGTTTA GCTACATCGA ATTTTGACAT CACATTGTTT GAAAGAATTG
AGTTTCTTTC ACGCGCCAAT GGTTTTTGCA ACAGTGTGTC ACCATTAAGC CAGAAACAAA GAATTGTACA ATTAGCTAGT AGGATCCAAG ATGCATGTGA
AGTTGCTGGT ATTCAAGGTG ATATATTGTC GCTCGTGTAT ACAGACGCAA GAATAGATTC AGCCATTAAA GATGAGCTGA TCAAAACTCT AGATGGTAAA
ATATTGAGCA CAAGTGAGCT GTTTAATGAT TTTGCTGTAC CCTTAAGTTA CCATGAAATT GCCCTATTCA TTTTCAAGAT AGCAGATTTT AGGGACCATG
AAGTAATTAT GGCCAAGTGG GATGAGCTAT TCCAATCTTT GAGGATGGAA TTTAATAATA CCGGAAAGAA AGAAGATTCA ATGAACTTCA TCAACTTACT
GTCTAATGTA CTGATTAAAA TTGGTAAAAA TGTTCAGGAT TCTGAATTCA TTTTCCCCAT TTTCGAACTC TTTCCCATTG TCTGTAATTT TTTCTACGAA
ACACTTCCTA AAGAACATAT TGTATCAGGG TCGATAGTTT CTATATTCAT AACAGCGGGT GTTTCTTTCA ACAAAATGTA CTATATTTTA AAAGAACTAA
TCGAGACATC AGATTCCGAT AATTCCGTAT TTAATAAAGA AATGACCTGG TTAATTCACG AATGGTACAA ATCGGACAGG AAATTTAGGG ACATTATTTC
CTACAACGAT ATCATTCACT TGAAGGAATA CAACATTGAT AATGATCCAA TTGAAAAGTA CGTTAAGAAC AGCGGCAATA ATTTGGGGAT TTGTTTCTAC
AAAGAATAA