Sign In

gene : SSA3

Sequence Viewer

Annotation Tags

ID gene169
Name WN66_00168
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_00168
standard_name SSA3
Note YBL075C~SSA3,YG106~Verified
description ATPase involved in protein folding and the response to stress; plays a role in SRP-dependent cotranslational protein-membrane targeting and translocation; member of the heat shock protein 70 (HSP70) family; localized to the cytoplasm; SSA3 has a paralog, SSA4, that arose from the whole genome duplication
Dbxref SGD:S000000171
gbkey Gene

Location(s)

Start Position 98002
End Position 99951

Sequence: 1950bp

Add 1kb Flanking
ATGTCTAGAG CAGTTGGTAT TGATTTGGGA ACGACTTACT CGTGTGTTGC TCATTTTTCC AATGATAGGG TAGAGATAAT TGCAAATGAT CAAGGTAATA
GGACCACTCC ATCGTATGTG GCTTTCACAG ACACCGAAAG ATTAATTGGT GACGCCGCCA AAAATCAAGC TGCAATCAAT CCTCATAATA CAGTTTTCGA
TGCAAAGCGG TTAATTGGTC GTAAATTTGA TGATCCTGAA GTGACGACAG ATGCCAAGCA CTTCCCTTTC AAAGTTATAT CCAGAGATGG TAAACCTGTA
GTGCAAGTAG AATATAAGGG TGAAACGAAA ACATTTACGC CTGAGGAAAT TTCTTCCATG GTTTTAAGCA AAATGAAGGA AACTGCTGAG AACTATTTGG
GAACTACGGT CAATGATGCT GTTGTAACTG TTCCTGCATA TTTCAATGAT TCTCAAAGAC AAGCCACTAA GGATGCAGGA ACTATTGCAG GGATGAACGT
TTTACGTATT ATCAATGAAC CCACTGCAGC AGCAATTGCT TATGGTTTGG ATAAGAAAGG CAGGGCTGAG CACAATGTCC TGATTTTTGA TTTGGGTGGT
GGTACTTTTG ACGTCTCTTT ACTTTCAATT GACGAGGGTG TTTTTGAGGT TAAGGCTACC GCAGGAGACA CTCATTTAGG TGGTGAAGAT TTTGATAATA
GGTTGGTGAA CCATTTAGCC ACTGAATTCA AAAGGAAAAC GAAAAAGGAC ATCTCTAATA ATCAAAGATC GTTAAGAAGA TTGAGAACTG CGGCAGAAAG
AGCTAAGAGA GCGCTTTCTT CCTCATCTCA AACCTCGATC GAGATCGATT CTTTATTTGA AGGTATGGAT TTCTACACTT CGTTAACAAG GGCAAGGTTT
GAAGAGCTAT GTGCTGATTT GTTCAGATCC ACATTGGAAC CAGTGGAAAA GGTTCTTAAA GATTCGAAGC TGGACAAGTC CCAAATTGAT GAGATTGTGT
TAGTCGGTGG ATCTACCAGA ATCCCAAAGA TTCAGAAATT AGTTTCTGAC TTCTTCAATG GCAAAGAGCC TAATCGTTCT ATCAACCCGG ATGAGGCTGT
TGCTTATGGC GCAGCCGTTC AAGCTGCCAT TTTAACCGGC GATCAATCAA CAAAGACACA AGATTTACTA TTATTGGATG TTGCGCCATT GTCCCTAGGA
ATTGAAACTG CAGGCGGCAT AATGACTAAG CTAATTCCTA GAAACTCAAC GATTCCAACA AAGAAATCGG AAACCTTCTC TACCTATGCA GATAATCAAC
CTGGTGTTTT AATTCAAGTC TTTGAAGGTG AAAGAACAAG AACAAAGGAT AATAACTTAC TTGGTAAATT CGAATTAAGT GGCATTCCAC CTGCTCCCAG
AGGTGTGCCT CAAATTGATG TTACCTTTGA TATCGACGCT AATGGTATTC TTAATGTGTC TGCATTGGAA AAGGGTACTG GTAAGAGTAA CAAAATCACG
ATCACTAACG ATAAAGGTAG GCTCTCGAAG GATGATATTG ATAGGATGGT TTCTGAAGCT GAAAAATATA GGGCTGACGA TGAAAGGGAG GCAGAACGAG
TTCAGGCTAA GAATCAGCTT GAATCATATG CATTTACTTT GAAGAATACC ATAAACGAAG CAAGTTTCAA AGAGAAAGTA GGTGAAGATG ATGCAAAGAG
ATTAGAAACA GCATCTCAGG AAACCATTGA TTGGTTAGAT GCATCGCAGG CAGCCTCTAC GGATGAATAT AAGGATAGAC AAAAGGAGTT GGAAGGCATT
GCCAATCCAA TAATGACCAA ATTTTACGGT GCTGGTGCCG GCGCAGGTCC TGGAGCGGCC GAATCCGGTG GATTCCCCGG ATCCATGCCC AACTCAGGTG
CTACGGGAGG TGGAGAAGAT ACAGGTCCAA CAGTGGAAGA GGTTGATTGA